Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ

Year 2015, Volume 2, Issue 1, 1 - 7, 15.06.2015

Abstract

Kur’an, ilk nazil olmaya başlamasından itibaren inanan-inanmayan her kesimden insanın büyük ilgisiyle karşılaşmıştır. Her devirde ve her kesimden insan Kur’an’da kendisine hitap eden yönler bulmuştur. Esas itibariyle tefsir çeşitlerinin ve farklı tefsir metodlarının buradan kaynaklandığı söylenebilir. Bu tefsir türlerinden birisi de işari tefsirdir. İşari tefsir, sufi ya da tasavvufi tefsir olarak da isimlendirilmekle birlikte, aralarında bir kısım farklar da bulunmaktadır. Başlangıçta sufi tefsir ile işari tefsirin aynı olduğu düşünülmemektedir. Ancak zamanla işari tefsir tasavvufi tefsir olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Sufi ya da tasavvufi tefsir, işari tefsirin bir bölümüdür.1 Bu sebeple tasavvufi tefsir sayılmayan işari tefsirler de bulunmaktadır. 

References

 • ATEŞ, Süleyman, İşari Tefsir Okulu, Ankara 1974.
 • ATEŞ, Süleyman, Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri, İstanbul 1969, s. 15.
 • Buhari, Diyat 24, 36;
 • Buhari, Tefsiru Sure, 110/4.
 • CERRAHOĞLU, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara 1988, C. 2, s. 9.
 • ÇELİK, Muhammed, “İşari Tefsirin Sınırları ve Elmalılı Hamdi Yazır’da İşari Tefsir”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyarbakır 2002, C. 4, S. 2
 • EL-KASIMİ, Cemaleddin, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, terc. Sezai Özel, İstanbul 1987, s. 54.
 • Es-SUYUTİ, Celalüddin, el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an, Thk. M. Ebu’l-Fadl İbrahim, Tehran, 1343, C. 4, s. 225.
 • EZ-ZERKANİ, Muhammed Abdulazim, Menahilü’l-İrfan fi Ulumi’l-Kur’an, Kahire.
 • Hilyetü’l-Evliya, Mısır 1351/1933, C. 1, s. 65.
 • İbni Hanbel, El-Müsned, C. I, s.79.
 • KUT’UL-KULUB, Mısır neşri, C 1, s. 120.
 • Maide Suresi 5/3.
 • MİRAS, Kamil, Tecrid-i Sarih Tercemesi, İstanbul 1956, C. 1, s. 402-403.
 • Muhammed Suresi 47/24.
 • NESAİ, Kasame 13.
 • Nisa Suresi 4/82.
 • Şuara Suresi 26/195.
 • YAZIR, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, C. 4, s. 5614.
 • Yusuf Suresi 12/96.

Year 2015, Volume 2, Issue 1, 1 - 7, 15.06.2015

Abstract

References

 • ATEŞ, Süleyman, İşari Tefsir Okulu, Ankara 1974.
 • ATEŞ, Süleyman, Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri, İstanbul 1969, s. 15.
 • Buhari, Diyat 24, 36;
 • Buhari, Tefsiru Sure, 110/4.
 • CERRAHOĞLU, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara 1988, C. 2, s. 9.
 • ÇELİK, Muhammed, “İşari Tefsirin Sınırları ve Elmalılı Hamdi Yazır’da İşari Tefsir”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyarbakır 2002, C. 4, S. 2
 • EL-KASIMİ, Cemaleddin, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, terc. Sezai Özel, İstanbul 1987, s. 54.
 • Es-SUYUTİ, Celalüddin, el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an, Thk. M. Ebu’l-Fadl İbrahim, Tehran, 1343, C. 4, s. 225.
 • EZ-ZERKANİ, Muhammed Abdulazim, Menahilü’l-İrfan fi Ulumi’l-Kur’an, Kahire.
 • Hilyetü’l-Evliya, Mısır 1351/1933, C. 1, s. 65.
 • İbni Hanbel, El-Müsned, C. I, s.79.
 • KUT’UL-KULUB, Mısır neşri, C 1, s. 120.
 • Maide Suresi 5/3.
 • MİRAS, Kamil, Tecrid-i Sarih Tercemesi, İstanbul 1956, C. 1, s. 402-403.
 • Muhammed Suresi 47/24.
 • NESAİ, Kasame 13.
 • Nisa Suresi 4/82.
 • Şuara Suresi 26/195.
 • YAZIR, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, C. 4, s. 5614.
 • Yusuf Suresi 12/96.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Abdullah DEMİR This is me

Publication Date June 15, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { asead458382, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2015}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 7}, title = {İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ}, key = {cite}, author = {Demir, Abdullah} }
APA Demir, A. (2015). İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/39067/458382
MLA Demir, A. "İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (2015 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/39067/458382>
Chicago Demir, A. "İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (2015 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ AU - Abdullah Demir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ %A Abdullah Demir %T İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ %D 2015 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Abdullah . "İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (June 2015): 1-7 .
AMA Demir A. İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 2(1): 1-7.
Vancouver Demir A. İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 2(1): 1-7.
IEEE A. Demir , "İŞARİ TEFSİRİN DELİLLERİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 1-7, Jun. 2015