Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr


Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr
Cover Image


Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Volume 7 - Issue 7 - Aug 7, 2020
 1. A DOUBLE EDGED SWORD: COVID-19 AND EMISSION: PROOFS FROM TURKEY
  Pages 1 - 12
  Gülgün ÇİĞDEM
 2. REVIEW OF THE CAPACITY TO SUE IN TURKISH ADMINISTRATIVE JURISDICTION IN TERMS OF ACTION FOR ANNULMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) DECISIONS
  Pages 13 - 24
  Meltem KUTLU GÜRSEL , Cemal BAŞAR , Mehpare ÇAPTUĞ
 3. TÜRKİYE KENTLEŞMESİNİN SONUCU OLAN TOPLU KONUTLARDA ÇOCUK ODASI TASARIMI VE İŞLEVSELLİK
  Pages 25 - 42
  Didem ERTEN BİLGİÇ , Süphan Kaan ÇİFTCİ
 4. TÜRKİYE’DE KURULAN ÜNİVERSİTELERİN YASAL GEREKÇELERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 43 - 70
  Zafer KUYRUKÇU , Ahmet ALKAN
 5. KUDDÛSÎ DİVANINDA İBADET
  Pages 71 - 88
  Ayşe FARSAKOĞLU EROĞLU
 6. GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE FİNANSAL GELİŞMİŞLİK-ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ
  Pages 89 - 105
  Özhan TUNCAY , Duygu ORUÇ
 7. KÜMELEME VE AYIRMA ANALİZLERİ İLE PISA 2012’YE KATILAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISI: TÜRKİYE-FİNLANDİYA KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 106 - 117
  Şule ÖTKEN , Abdullah SÜSLÜ
 8. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKLERİNİ ETKİLİ OLARAK YÜRÜTEBİLMELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 118 - 127
  Mehmet Fatih KAYAN
 9. STRATEJİK YÖNETİMDE İŞLETME YETENEKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Pages 128 - 142
  Filiz SİVASLIOĞLU
 10. A BRIEF CRITICAL ANALYSIS OF NATIONAL VISION MOVEMENT ON THEORITICAL AND PRACTICAL LEVEL: ERBAKAN’S MODEL OF TEO-DEMOCRACY
  Pages 143 - 154
  Rabia Nur KARTAL
 11. TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU DURAĞAN MI? GELENEKSEL VE YAPISAL KIRILMALI DURAĞANLIK TESTLERİNDEN KANITLAR
  Pages 155 - 164
  Sefa ÖZBEK
 12. PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Pages 165 - 176
  Yunus KARA
 13. İŞLETMELERİN İTİBAR YÖNETİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİ
  Pages 177 - 189
  Sezin SAN SUNGUNAY
 14. COVID-19 SALGINININ YARATTIĞI KÜRESEL KRİZ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ
  Pages 190 - 200
  Maria ARABACI KOÇ
 15. COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ALINAN İDARİ KARARLARIN SALGININ ÖNLENMESİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 201 - 228
  Oğuz AKGÜN
 16. THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON DIGITAL PAYMENT SYSTEM: THE CASE OF TURKEY
  Pages 229 - 240
  Büşra AĞAN
 17. 9. YÜZYILDAN-20. YÜZYILA RUS ÇOCUK EDEBİYATININ İZİNDE
  Pages 241 - 252
  Jale KARTAL
 18. PANDEMİYLE MÜCADELE VE SİYASİ LİDERLERİN TUTUMLARI: ABD, ALMANYA, BREZİLYA VE YENİ ZELANDA KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 253 - 275
  Gözde Müşerref GEZGÜÇ , Duygu DUMAN
 19. ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNDE İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TÜKENMİŞLİĞİN ROLÜ
  Pages 276 - 294
  Gulsah GENCER CELIK
 20. EVLİLİK KARARI ALAN BİREYLERİN EVLİLİĞE YÜKLEDİKLERİ ANLAM İLE EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Pages 295 - 326
  Betül YAZICI , Cihad DEMİRLİ