Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr


Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr
Cover Image


Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

COVID-19 ÖZEL SAYISI 2 Last Issue
Volume 7 - Issue 5 - May 31, 2020
 1. KORONAVİRÜS (COVİD-19) ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN SALGIN HASTALIKLARA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
  Pages 1 - 14
  Ersin AFACAN , Nazmi AVCI
 2. COVID-19’UN PİYASALARA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  Pages 15 - 25
  Ehlinaz TORUN KAYABAŞI
 3. COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE ÖRGÜTLERDE GÜVENLİK İKLİMİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 26 - 37
  Şeyhmus AKSOY , Nihal MAMATOĞLU
 4. COVID-19’UN TARIMSAL ÜRETİME ETKİSİ
  Pages 38 - 45
  Ehlinaz TORUN KAYABAŞI
 5. COVID-19 PANDEMİSİ VE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YANSIMALARI
  Pages 46 - 52
  Ayşe ÇEVİRME , Aylin KURT
 6. COVID-19 SALGININDA TÜRKİYE’DE KRİZ YÖNETİMİ İLETİŞİMİ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  Pages 53 - 65
  Murat GÜREŞÇİ
 7. COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR
  Pages 66 - 77
  Meltem KÜRTÜNCÜ , Aylin KURT
 8. KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÖZEL ALANINA KAMUSAL ALANI SIĞDIRAN ÇALIŞAN ANNELER
  Pages 78 - 94
  Özge ZEYBEKOĞLU AKBAŞ , Cansu DURSUN
 9. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞINI GÜÇLENDİRME YOLLARI: AİLELERE, ÖĞRETMENLERE VE RUH SAĞLIĞI UZMANLARINA ÖNERİLER
  Pages 95 - 113
  Emir Tufan ÇAYKUŞ , Tansu MUTLU ÇAYKUŞ
 10. COVID-19'UN İŞÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BİR DİZİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 114 - 132
  Abdul Vahap KORKMAZ
 11. ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ НА КОММЕРЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТУРЕЦКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
  Pages 133 - 147
  Nazim AKSOY
 12. PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI
  Pages 148 - 169
  Ceray ALDEMİR , Merve Nurdan AVŞAR
 13. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YALNIZLIK ve PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEKLEMİ
  Pages 170 - 189
  Cemile ÇETİN , Özlem ANUK
 14. YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVID-19) DÖNEMİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARANTİNA ZAMANLARINDA YAPTIKLARI ETKİNLİKLER VE SEDANTER BİREYLERE ÖNERİLERİ
  Pages 190 - 203
  Gamze AKYOL , Asiye Hande BAŞKAN , Aytekin Hamdi BAŞKAN
 15. COVID-19 PANDEMİ GÜNLERİNDE ANNELER NE DÜŞÜNÜR ÇOCUKLAR NE İSTER? ANNE VE ÇOCUKLARININ PANDEMİ ALGISI
  Pages 204 - 220
  Esra DEMİR ÖZTÜRK , Gülşah KURU , Canan DEMİR YILDIZ
 16. KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ İZLERİ: KAMU FİNANSAL DENGESİ, TİCARET HACMİ, ENFLASYON, İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME
  Pages 221 - 237
  Dilek GÖZE KAYA
 17. SÖMÜRGECİLİĞE VE SALGIN HASTALIĞA 40 GÜN MOLA MI? YOKSA SİSTEMİN İSTİKRARINA BİR KATKI MI?: USUL-İ KARANTİNA
  Pages 238 - 250
  Ercüment TOPUZ
 18. COVID-19 PANDEMİK KRİZİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
  Pages 251 - 268
  Hüseyin GÜVEN
 19. COVID-19 PANDEMİSİ: İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE İSTİHDAM TEDBİRLERİ
  Pages 269 - 282
  Elif KARA
 20. COVID-19 SALGINI VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ EĞİTİM SÜRECİ
  Pages 283 - 289
  Hafize Gamze KIRMIZIGÜL
 21. KORONAVİRÜS SALGINI VE YAŞLILIK
  Pages 290 - 301
  Gözde SOYSAL
 22. AKADEMİK ORTAMLARDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 302 - 318
  Volkan ALKAN , Ömay ÇOKLUK-BÖKEOGLU
 23. BELİREN YETİŞKİNLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Pages 319 - 331
  Emir Tufan ÇAYKUŞ , Ali ERYILMAZ
 24. DİJİTAL DÖNÜŞÜM PARADİGMASI: ENDÜSTRİ 4.0
  Pages 332 - 346
  Süleyman TÜRKEL , Fatma YEŞİLKUŞ
 25. ENGELLİ İSTİHDAMININ DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜNÜMÜ
  Pages 347 - 362
  Funda ÇONDUR , Aslı YENİPAZARLI , Necmiye CÖMERTLER
 26. DİNİ EPİSTEMOLOJİDE AKIL ELEŞTİRİSİ SOREN KİERKEGAARD ÖRNEĞİ
  Pages 363 - 371
  Ahmet ECE , Mahmut AVCI
 27. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARI İLE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 372 - 388
  Semanur KAYADİBİ , Oğuzhan KIRDÖK
 28. COĞRAFYA VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇARPIK KENTLEŞME” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
  Pages 389 - 405
  Tuğba Cevriye OZKARAL , Recep BOZYİGİT
 29. COVID 19 GÖLGESİNDE TÜRKİYE'DE HOLİSTİK TURİZM VE KÜLTÜRE DÖNÜŞ
  Pages 406 - 417
  Murat TANRIKULU
 30. فتح مدينة أخلاط ومن نسب إليها من العلماء
  Pages 418 - 431
  Hüseyin ALİ
 31. BEDEN DİLİ İLETİŞİMİ İLE İŞGÖREN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ; BİŞKEK OTELLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 432 - 463
  Cemal İNCE , Akif KORKMAZ
 32. TEKSTİL BASKI VE BOYAMACILIĞINA BAĞLI EL SANATLARININ BASKI TARİHİNDEKİ YERİ
  Pages 464 - 482
  Saniye Çiğdem KOÇAK
 33. AKADEMİSYENLERDE MOBBİNG ALGISININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ
  Pages 483 - 498
  Serap TEPE , Serkan ETİ , Ahmet ÇABUK
 34. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KONFOR KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARI: MUŞ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 499 - 516
  Canan DEMİR YILDIZ
 35. ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINDA ENERJİ BORU HATLARININ ÖNEMİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ (TANAP VE TR71 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 517 - 543
  Sonay ŞAHİN
 36. SÜREÇ HATALARININ ÖNLENMESİ İLE TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: POKA YOKE METODOLOJİSİ
  Pages 544 - 565
  Hakan ÇELİK
 37. İŞVERENİN İŞYERİNDE MOBBİNGİ ÖNLEME VE İŞYERİNDE UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 566 - 582
  Atanur KARAAHMETOĞLU
 38. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRME İLE İLGİLİ MAKALELERİN ANALİZİ
  Pages 583 - 596
  Aslı MADEN
 39. KEYNESYEN MODEL BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİNİN KÜRESEL EKONOMİYE MUHTEMEL ETKİLERİ ABD VE ÇİN EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 597 - 634
  Orhan ŞANLI