Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr


Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | www.asead.com.tr
Cover Image


Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Volume 7 - Issue 9 - Sep 30, 2020
 1. TÜRKİYE’DE EĞİTİM POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ: 1980 VE SONRASI
  Pages 1 - 18
  Sadık KARTAL
 2. GELENEKSEL KASTAMONU ÇARŞAF BAĞLAMA DANTELİNİN GİYSİLERE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Pages 19 - 31
  Fatma ÖZTÜRK , Kader CAN
 3. TÜRKİYE’DE TARHİYAT ÖNCESİ VERGİ GÜVENLİK UYGULAMALARI
  Pages 32 - 48
  Ahmet TEKİN , Gülnihal CAN AVŞAR
 4. AVUKATLIK MESLEĞİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖNEMİ VE HUKUKİ SÜREÇ İÇERİSİNDE İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM BAROSU ÖRNEĞİ
  Pages 49 - 84
  Kürşad TİMUROĞLU , Ceyhun SERÇEMELİ
 5. ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER HİSSEDİYOR? ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KAPSAMINDA DENEYİMLENEN DUYGULARIN VE EDİNİLEN DENEYİMLERİN İNCELENMESİ
  Pages 85 - 100
  Gökçe SANCAK AYDIN , Hatice ÇİLSALAR SAGNAK
 6. SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRMEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KAMU SAĞLIK UYGULAMALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE DENEYİMLERİ
  Pages 101 - 127
  İ̇zzet AYDEMİR , Burhan ÇETİN
 7. EBEVEYNLERİN VİRÜS SALGININA İLİŞKİN DUYGU DURUMLARI VE ÇOCUKLARA ETKİLERİ
  Pages 128 - 142
  Hatice YALÇIN , Hilal DAİ , Emine ERKOÇ
 8. İŞLETMELERİN MİSYON BEYANLARININ İÇERİK ANALİZİ: DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKSTİL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 143 - 157
  Hüseyin Önlem ERSÖZ , Merve GÜNDOĞAN
 9. KUR’AN SOSYOLOJİSİ: İKİ YAKLAŞIM
  Pages 158 - 183
  Arif KORKMAZ
 10. AFETLERDE SOSYAL SAVUNMASIZ BİR GRUP OLARAK YAŞLILAR: COVID-19 ÖRNEĞİ
  Pages 184 - 198
  Celal İNCE
 11. SANAL DÜNYA SARMALINDA GENÇLİK
  Pages 199 - 209
  Mustafa ATAK
 12. DRUCKER AND THE SPIRIT OF MANAGEMENT
  Pages 210 - 221
  Bilal EZİLMEZ
 13. TÜRK SERMAYE PİYASALARININ GELİŞMİŞ ÜLKE BORSALARI İLE ENTEGRESYONU ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 222 - 234
  Turgay MÜNYAS
 14. MAHREMİYET ALGISININ DÖNÜŞÜMÜ: INSTAGRAM ANNELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
  Pages 235 - 247
  Aysun KÖKTENER , Nur AKGÜN
 15. MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE MA’RÛF KAVRAMININ PSİKO-SOSYAL İŞLEVİ
  Pages 248 - 270
  Osman ORAL