Research Article
BibTex RIS Cite

جُذورُ القِصَّةِ الفَنِّيَّة في الأَدبِ العِرَاقي بَينَ الرِّيَادَة وَالتَّحديث

Year 2018, Volume: 5 Issue: 12, 956 - 969, 30.12.2018

Abstract

تعتبر القصة من أهم أنواع الأدبية الحديثة، وقد أبدع كثير من الادباء العرب في هذا الفن الادبي، وكان لهم جهودا بارزا في تطوير القصة الحديثة في الادب العربي، وانتشر هذا النوع من الادب في العراق، مع اشراق فجر النهضة الحديثة فيه، وقد ثبت وجوده في الادب العراقي الى جانب الشعر، وأخذ اهتماما ملحوظ من قبل ادباء العراقيين.  ومن خلال هذا الاهتمام الواضح لادباء العراقيين على كتابة مثل هذا النوع الادبي، لهذا حاولنا في هذا البحث الى بحث عن "جذور القصة الفنية في الادب العراق بين الريادة والتحديث"  وكان لا بد لمثل هذه الموضوعات واللمحات أن تقتصر على تغطية مسيرة القصة العراقية، المتواضعة في جوانبها ومراحلها، والبحث لا يدرس نشأة القصة العراقية حسب، وانما نحاول ايضا ان نبين تطورها، لذا حاولنا ان نتبع في بحثنا بين المنهج التاريخ من خلال أجيال الادباء ، والمنهج التحليلي عبر قصص الكتاب الاوائل، وقد سعينا إلى بيان عن أهم ما رأيناه من أفق الريادة والتحديث التي شهدتها الساحة الأدبية العراقية، وايضا من خلال أجيالها التي دخلت بعض الصراعات الحادة فيما بين بعضها، خاصة في ادعائها بالفضل في تلك الأفق، كما تجسد ذلك في ما أصبح مألوفاً بين قصاصي جيل الرواد. آملين أن نكون قد نجحنا في تخطي الادعاءات غير الموضوعية التي كثيرا ما سيّدت بعض قصاصي هذا الجيل أو ذاك، إعلامياً على الأقل، على نشاء القصة في العراق، وسعينا  إلى تحقيق من رسم يتوفر على الموضوعية والدقة لصورة القصة العراقية عبر مسيرتها ووقوفاً في محطات أدبائها. وأن أهم ما استطاع البحث تحقيقه تعلقاً بذلك أنها تثير الانتباه إلى حقيقة تطور القصة العراقية أجيالاً أدبية عديدة قد أسهمت، كلٌ بشكل ما وبقدر ما، في تحديث القصة العراقية وتطويرها. 

References

 • Orhan Oğuz، و Emad Abdelbaky Aly. (2018). الشريف الرضي حياته وتآثيرها على شعره. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi، 379-396.
 • Orhan Oğuz، و Serkut Mustafa Dabbagh. (2018). Filistinli Direniş Şairlerinden Fedva Tukan'ın Hayatı ve Rıhle Cebeliyye Rıhle Sa'be Kitabı. تأليف Kadın Çalışmalarında Güncel Konular. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • امين عطاء. (24 آب-1919). قصة كيف يرتقي العراق. مجلة دار السلام، 365-375.
 • انستاني ماري الكرملي. (شباط 1913). سياحة في النوم. مجلة لغة العرب.
 • بطرس البستاني. (1979). أدباء العرب. بيروت: دار مارون عبود للطباعة .
 • جعفر الخليلي. (15 2, 2017). Daralsaqi-book. تم الاسترداد من Daralsaqi: www.daralsaqi.cım/book
 • حسن عباس. (1990). نشأة المقامات في الأدب العربي. القاهرة: دار المعارف.
 • حميد المطبعي، و علي جواد طاهر. (1994). موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين. بغداد.
 • زكي مبارك. (1934). النثر الفني في القرن الرابع. القاهرة: دار الكتب المصري.
 • صالح هويدي. (1993). بنية الرؤيا و وظيفتها في القصة العراقية. بغداد: دار الشؤون الثقافية.
 • عبدالاله أحمد. (1986). نشأة القصة وتطورها في العراق 1939-1908. بغداد: أفاق عربية.
 • عبدالجبار عباس. (1980). النقد القصي. بغداد: دار الرشيد للنشر.
 • علي جواد الطاهر. (1979). مقدمة في النقد الأدبي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات .
 • محمد فائق الكيلاني. (تشرين الاول1913). رؤيا أدبية. مجلة لغة العرب، 190-198.
 • محمود أحمد السيد. (1921). رواية في سبيل الزواج. القاهرة: مطبعت المصر.
 • محمود أحمد السيد. (1929). مجموعة قصصية (الطلائع). بغداد: الاداب للنشر.
 • محمود أحمد السيد. (1978). رواية مصير الضعفاء. مصر.
 • محمود أحمد السيد. (7 تموز1927). نزعة من نزعات الأدب القصصي التركي. جريدة الأستقلال.
 • محمود أحمد السيد. (كانون الأول 1927). الأدب الشعبي والأغاني الشعبية. مجلة الحديث.
 • محمود أحمد السيد، علي جواد طاهر، و عبدالاله أحمد. (1978). المجموعة القصصية الكاملة. بغداد: دار للطباعة.
 • محمود السيد السيد. (7 مايس1928). قصصنا العراقية الشعبية. مجلة الحديث.
 • يوسف عوض نور. (1979). فن المقامات بين المشرق والمغرب. بيروت: دار العلم.
 • يوسف نور عوض. (1979). فن المقامات بين المشرق والمغرب. بيروت: دار العلم.

BAŞLANGICINDAN GELİŞİMİNE KADAR IRAK EDEBİYATINDAN SANATSAL ÖYKÜNÜN KÖKLERİ

Year 2018, Volume: 5 Issue: 12, 956 - 969, 30.12.2018

Abstract

Kıssa Modern Arap Edebiyatının önemli türlerinden biri kabul edilir.
Arap edebiyatçılarından birçoğu bu edebi sanatta ürünler vermişlerdir. Onların
modern kıssanın Arap edebiyatında gelişmesi konusunda önemli gayretleri vardır.
Bu edebi tür modern uyanışın doğuşu ile birlikte Irak edebiyatında yayılmıştır.
Irak edebiyatında şiirin yanında Onun varlığı da yerleşmiştir ve Irak
edebiyatçılarının nazarında dikkat çekici bir önem kazanmıştır. Irak
edebiyatçılarının bu açık önemine göre de bu edebi türden eserler yazmışlardır.
Bu sebeple bu araştırmada “Başlangıcından Gelişimine kadar Irak
Edebiyatından Sanatsal Öykünün Kökleri’’
konusunu incelemeye çalıştık. Bu
tür konuların Irak kıssalarının gelişimi ve gelişim aşamaları ile sınırlı
olması gerekiyordu. Araştırma sadece Irak kıssasının başlangıcını incelemiyor.
Aynı zamanda biz onun gelişimini de açıklamaya çalışıyoruz. Bunun için
araştırmamızda edebiyatçıların
kuşakları açısından tarihi metot ile ilk kıssa yazarları açısından
tahlili metodu takip etmeye çalıştık.
Aynı zamanda, onun kuşaklar arasına giren bazı keskin
tartışmaları özellikle de bu alandaki üstünlük iddiaları içeren tartışmaları da
inceledik. Ki bu tartışmalar nakil dönemi hikâyecileri arasında vücut
bulmuştur. Çoğunlukla bu nesil kıssa yazarlarının kıssanın ırakta ortaya çıkışı
ile alakalı ortaya koyduğu konu dışındaki İddiaları aşmayı arzuluyoruz. Irak
kıssası üzerine, gelişimi boyunca titiz ve konuya odaklı bir resim sunmaya ve
onun edebi aşamaları üzerinde durmaya çalıştık.

References

 • Orhan Oğuz، و Emad Abdelbaky Aly. (2018). الشريف الرضي حياته وتآثيرها على شعره. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi، 379-396.
 • Orhan Oğuz، و Serkut Mustafa Dabbagh. (2018). Filistinli Direniş Şairlerinden Fedva Tukan'ın Hayatı ve Rıhle Cebeliyye Rıhle Sa'be Kitabı. تأليف Kadın Çalışmalarında Güncel Konular. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • امين عطاء. (24 آب-1919). قصة كيف يرتقي العراق. مجلة دار السلام، 365-375.
 • انستاني ماري الكرملي. (شباط 1913). سياحة في النوم. مجلة لغة العرب.
 • بطرس البستاني. (1979). أدباء العرب. بيروت: دار مارون عبود للطباعة .
 • جعفر الخليلي. (15 2, 2017). Daralsaqi-book. تم الاسترداد من Daralsaqi: www.daralsaqi.cım/book
 • حسن عباس. (1990). نشأة المقامات في الأدب العربي. القاهرة: دار المعارف.
 • حميد المطبعي، و علي جواد طاهر. (1994). موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين. بغداد.
 • زكي مبارك. (1934). النثر الفني في القرن الرابع. القاهرة: دار الكتب المصري.
 • صالح هويدي. (1993). بنية الرؤيا و وظيفتها في القصة العراقية. بغداد: دار الشؤون الثقافية.
 • عبدالاله أحمد. (1986). نشأة القصة وتطورها في العراق 1939-1908. بغداد: أفاق عربية.
 • عبدالجبار عباس. (1980). النقد القصي. بغداد: دار الرشيد للنشر.
 • علي جواد الطاهر. (1979). مقدمة في النقد الأدبي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات .
 • محمد فائق الكيلاني. (تشرين الاول1913). رؤيا أدبية. مجلة لغة العرب، 190-198.
 • محمود أحمد السيد. (1921). رواية في سبيل الزواج. القاهرة: مطبعت المصر.
 • محمود أحمد السيد. (1929). مجموعة قصصية (الطلائع). بغداد: الاداب للنشر.
 • محمود أحمد السيد. (1978). رواية مصير الضعفاء. مصر.
 • محمود أحمد السيد. (7 تموز1927). نزعة من نزعات الأدب القصصي التركي. جريدة الأستقلال.
 • محمود أحمد السيد. (كانون الأول 1927). الأدب الشعبي والأغاني الشعبية. مجلة الحديث.
 • محمود أحمد السيد، علي جواد طاهر، و عبدالاله أحمد. (1978). المجموعة القصصية الكاملة. بغداد: دار للطباعة.
 • محمود السيد السيد. (7 مايس1928). قصصنا العراقية الشعبية. مجلة الحديث.
 • يوسف عوض نور. (1979). فن المقامات بين المشرق والمغرب. بيروت: دار العلم.
 • يوسف نور عوض. (1979). فن المقامات بين المشرق والمغرب. بيروت: دار العلم.

THE ROOTS OF THE STORY IN IRAQI LITERATURE BETWEEN LEADERSHIP AND MODERNIZATION

Year 2018, Volume: 5 Issue: 12, 956 - 969, 30.12.2018

Abstract

The story is considered one of the most important types of modern
literature, and many Arab writers have invented this literary art, and they had
outstanding efforts in developing the modern story in the Arab literature,
is type of literature has spread in Iraq, with the dawn of modern
Renaissance in it.
It has been proven in Iraqi literature alongside poetry, and taking a
noticeable interest by Iraqi writers, it is through this clear interest of
Iraqi writers to write such a literary genre,
or this we tried in this research to look for "The roots of the
artistic story in the literature of Iraq between leadership and
modernization"
Such themes and glimpses should have been limited to
covering the course of the Iraqi story, modest in its aspects and stages, research
does not only study the emergence of the Iraqi story, but also try to show its
evolution, so we tried to follow in our research between the curriculum history
through the generations of literature, and the analytical method through the
stories of the early writers,
we have sought to express the most important of what we have seen from
the horizon of leadership and modernization witnessed in the Iraqi literary
scene, and also through its generations that have entered some severe conflicts
among some, especially in its claim of credit in that horizon, as reflected in
what became familiar among the clergy of the pioneer generation. We hope that
we have succeeded in overcoming the non-objective claims that have often led to
some of the scandals of this or that generation, at least in the media,
on the creation of the story in Iraq, and sought to achieve a drawing is
available on the objectivity and accuracy of the image of the Iraqi story
through her career and stay at the stations of her writings. and that the most
important research was able to achieve concern that they draw attention to the
reality of the development of the Iraqi story generations of literature has
contributed,
all in a way and to some extent, in updating and developing the Iraqi
story.

References

 • Orhan Oğuz، و Emad Abdelbaky Aly. (2018). الشريف الرضي حياته وتآثيرها على شعره. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi، 379-396.
 • Orhan Oğuz، و Serkut Mustafa Dabbagh. (2018). Filistinli Direniş Şairlerinden Fedva Tukan'ın Hayatı ve Rıhle Cebeliyye Rıhle Sa'be Kitabı. تأليف Kadın Çalışmalarında Güncel Konular. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • امين عطاء. (24 آب-1919). قصة كيف يرتقي العراق. مجلة دار السلام، 365-375.
 • انستاني ماري الكرملي. (شباط 1913). سياحة في النوم. مجلة لغة العرب.
 • بطرس البستاني. (1979). أدباء العرب. بيروت: دار مارون عبود للطباعة .
 • جعفر الخليلي. (15 2, 2017). Daralsaqi-book. تم الاسترداد من Daralsaqi: www.daralsaqi.cım/book
 • حسن عباس. (1990). نشأة المقامات في الأدب العربي. القاهرة: دار المعارف.
 • حميد المطبعي، و علي جواد طاهر. (1994). موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين. بغداد.
 • زكي مبارك. (1934). النثر الفني في القرن الرابع. القاهرة: دار الكتب المصري.
 • صالح هويدي. (1993). بنية الرؤيا و وظيفتها في القصة العراقية. بغداد: دار الشؤون الثقافية.
 • عبدالاله أحمد. (1986). نشأة القصة وتطورها في العراق 1939-1908. بغداد: أفاق عربية.
 • عبدالجبار عباس. (1980). النقد القصي. بغداد: دار الرشيد للنشر.
 • علي جواد الطاهر. (1979). مقدمة في النقد الأدبي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات .
 • محمد فائق الكيلاني. (تشرين الاول1913). رؤيا أدبية. مجلة لغة العرب، 190-198.
 • محمود أحمد السيد. (1921). رواية في سبيل الزواج. القاهرة: مطبعت المصر.
 • محمود أحمد السيد. (1929). مجموعة قصصية (الطلائع). بغداد: الاداب للنشر.
 • محمود أحمد السيد. (1978). رواية مصير الضعفاء. مصر.
 • محمود أحمد السيد. (7 تموز1927). نزعة من نزعات الأدب القصصي التركي. جريدة الأستقلال.
 • محمود أحمد السيد. (كانون الأول 1927). الأدب الشعبي والأغاني الشعبية. مجلة الحديث.
 • محمود أحمد السيد، علي جواد طاهر، و عبدالاله أحمد. (1978). المجموعة القصصية الكاملة. بغداد: دار للطباعة.
 • محمود السيد السيد. (7 مايس1928). قصصنا العراقية الشعبية. مجلة الحديث.
 • يوسف عوض نور. (1979). فن المقامات بين المشرق والمغرب. بيروت: دار العلم.
 • يوسف نور عوض. (1979). فن المقامات بين المشرق والمغرب. بيروت: دار العلم.

Details

Primary Language Arabic
Journal Section Makaleler
Authors

Srood Kannan SHAKIR This is me 0000-0002-8389-9749

Serkut Mustafa DABBAGH 0000-0002-8389-9749

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 5 Issue: 12

Cite

APA SHAKIR, S. K., & DABBAGH, S. M. (2018). جُذورُ القِصَّةِ الفَنِّيَّة في الأَدبِ العِرَاقي بَينَ الرِّيَادَة وَالتَّحديث. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 956-969.