Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 86 - 100 2019-02-28

KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ

İsmail BARIŞ [1] , Emine ATAMAN [2]


Bu çalışmada, sosyal yardım kavramı ele alınarak Türkiye ve Almanya’da kamusal sosyal yardımların tarihsel süreçleri incelenmektedir. Her iki ülkede de uygulanan sosyal refah politikalarının bir uzantısı olan sosyal yardım uygulamaları, literatür taraması ve sosyal yardımın somut verileri üzerinden değerlendirilmektedir. Araştırmada dini inanışın getirmiş olduğu yardımlaşma ve dayanışma kültürünün, sanayileşmenin beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar nedeniyle profesyonel düzeyde uygulandığı gözlenmiştir. Sosyal yardımların yararlanıcılar üzerinde oluşturduğu damgalanma ve uygulayıcıların tutumları irdelenmektedir. Türkiye ve Almanya’da geçerli sosyal yardım uygulamaları özellikli bir şekilde ele alınarak karşılaştırılmıştır. Ulaşılan verilere göre her iki ülkenin de sosyal yardım uygulamalarının yasal güvence altına alındığı; Türkiye’de uygulanan yardımların merkezden, Almanya’da ise farklı kuruluşlar tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır. Öte yandan Almanya’nın sosyal yardım uygulamalarının, gelecekte önemini yitirmesi ön görülen aile olgusunu koruma amaçlı; Türkiye’de ise ailenin mevcut maddi durumunu iyileştirmeye yönelik uygulandığı görülmüştür. Ayrıca Almanya’nın aileye yönelik kalıcı ve süreklilik esaslı sosyal yardım harcamalarının, Türkiye’nin çok daha ilerisinde olduğu gözlenmiştir.

Sosyal yardım
 • Haspolatlı, E. (2012). Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Üzerine İnceleme. İstanbul: İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yayınları.
 • Işık, H. (2014). Federal Almanya’da Uygulanan Sosyal Yardım Sistemi, Türkiye Karşılaştırması ve Türkiye’deki Uygulamalara Yönelik Öneriler, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlık Tezi. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
 • Kaner S. (2001). Özel Gereksinimli Aileler, Stres ve Sosyal Destek Araştırma Raporu: Uluslararası Özel Eğitim Konferansı Antalya.
 • Kaya, E. (2009). Yoksullukla Mücadelede Avrupa’nın ve Türkiye’nin Sosyal Yardım Modeli. Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özdemir, S. (2004). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Schmidt, M. G. (2005). Sozialpolitik in Deutschland. Berlin: Mercedes Druck.
 • Seyyar, A. (2008). Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); II. Baskı. Sakarya: Sakarya Kitabevi
 • Topak, O. (2007). Refah Devleti ve Kapitalizm: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Refah Devleti. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Türkoğlu, İ. (2013). Sosyal Devlet Bağlamında Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik. Akademik İncelemeler Dergisi. Cilt:8 Sayı:3 S. 375-305.
 • Zastrow, C. (2016). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi.
 • İnternet Kaynakları
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2018). https://www.aile.gov.tr/duyurular/dogum-yardimi-hakkinda-bilgilendirme. 28 Kasım 2018’de erişildi.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2018). https://www.aile.gov.tr/haberler/yaklasik-3-milyon-yoksul-aileye-egitim-ve-saglik-yardimi. 28. Kasım 2018’de erişildi.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2018). https://www.aile.gov.tr/haberler/yaklasik-3-milyon-yoksul-aileye-egitim-ve-saglik-yardimi. 28 Kasım 2018’de erişildi.
 • Arbeitsagentur, (2018). https://www.arbeitsagentur.de. 01 Aralık 2018’de erişildi.
 • Bujard, M. (2014). Familienpolitische Geldleistungen; http://www.bpb.de. 20 Nisan 2017’de erişildi.
 • Elterngelt, (2018). https://www.elternzeit.de/elterngeld/. 01 Aralık 2018’de erişildi.
 • Hartz4, (2018). https://www.hartz4.de/grundsicherung/. 02 Aralık 2018’de erişildi.
 • Hatipoğlu, K. (2016). Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Olarak Vakıflar: http://www.islamdahayat.com. 28 Mayıs 2017’de erişildi.
 • İşkur, (2018). https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/. 03 Aralık 2018’de erişildi.
 • Kindergeld, (2018). https://www.kindergeld.org/. 28 Nisan 2017’de erişildi.
 • Mevzuat, (2018) https://mevzuatinyeri.com/maas/2018-yili-temmuz-aralik-donemi-aile-yardimi-tutarlari.html. 03 Aralık 2018’de erişildi.
 • Sgkrehberi, (2018). https://www.sgkrehberi.com/haber/183003/coklu-dogumda-2-yasina-kadar-devletten-150-lira-destek.html. 07 Aralık 2018’de erişildi.
 • Sosyal Yardımlar, (2018). https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/engellilere-yonelik-yardimlar. 01 Aralık 2018’de erişildi.
 • Sosyal yardımlaşma, (2018). https://www.sosyalyardimlasma.net/. 01 Aralık 2018’de erişildi.
 • Zeit Online, (2013). Deutschlands Familienpolitik, http://www.zeit.de. 23 Mayıs 2017’de erişildi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail BARIŞ

Author: Emine ATAMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

Bibtex @other { asead527293, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {86 - 100}, doi = {}, title = {KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Barış, İsmail and Ataman, Emine} }
APA Barış, İ , Ataman, E . (2019). KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 86-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/43544/527293
MLA Barış, İ , Ataman, E . "KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019 ): 86-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/43544/527293>
Chicago Barış, İ , Ataman, E . "KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019 ): 86-100
RIS TY - JOUR T1 - KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ AU - İsmail Barış , Emine Ataman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 100 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ %A İsmail Barış , Emine Ataman %T KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Barış, İsmail , Ataman, Emine . "KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (February 2019): 86-100 .
AMA Barış İ , Ataman E . KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(2): 86-100.
Vancouver Barış İ , Ataman E . KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(2): 86-100.
IEEE İ. Barış and E. Ataman , "KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 86-100, Feb. 2019