Year 2019, Volume 6 , Issue 4, Pages 1 - 14 2019-04-30

SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

M. Volkan ARMAĞAN [1] , İsmail KARAKULLE [2] , Ömer KARADEMİR [3]


Teknolojinin gelişmesi toplumsal, sosyal ve kültürel anlamda hayatımızın her anını gün geçtikçe artan seviyede etkilemektedir. Bu etkilemeye bağlı olarak teknolojinin kullanımı kamu kurumları, işletmeler ve bireysel arasında yaygınlaşmaktadır. Özellikle işletmeler sosyal medya üzerinden ürünlerinin tanıtım, reklam, satış pazarlama vb. birçok aşamasında yoğun olarak kullanmaktadır. Sosyal medya araçları sürekli olarak gelişmekte ve artmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ınstagram sosyal medya araçları arasında en yoğun ve fazla şekilde kullanılan araçtır. Bu çalışma, sosyal medya araçlarından instagram kullanan tüketicilerin algılarının demografik faktörler açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım oranları fazla olduğu için araştırma bu grup üzerinde planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın örneklem grubunu Kastamonu Üniversitesi Devrekâni TOBB Meslek Yüksekokulu ve İletişim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23™paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketin değerlendirilmesi sonucunda; yaş, cinsiyet ve eğitim durumunun ınstagram algıları arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sosyal medya, Instagram, tüketici algısı
 • Akar, Erkan (2010), “Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyalağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 107-122.
 • Aksoy, R. (2009). İnternet Ortamında Pazarlama. Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Armağan, V. (2018). Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehirler ve E-Devlet Platformu. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (46), 388-413.
 • Bosca, S. (2015). Instagram’da En Çok Satılan Ürünler Neler?, http://www.salihbosca.com/ instagramda-en-cok-satilan-urunler-neler, Erişim Tarihi 25.02.2019.
 • ICrossing. (2018.01.08). 10. 12, 2018 tarihinde What is Social Media?: https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf adresinden alındı.
 • İnce, M., ve Bozyiğit, S. (2018). Tüketicilerin Instagram Reklamlarına Karşı Tutumlarının Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Y Ve Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 6(2), 39-56.
 • Kaplan, A. M., ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons (53), 59-68.
 • Lietsala, K., ve Sirkkunen, E. (2008). Social Media: Introduction to The Tools and Processes of Participatory Economy. Tampere, Finlandiya: Tampere University Press.
 • Özeltürkay, E., Bozyiğit, S., ve Gülmez, M. (2017). Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışları: Keşifsel Bir Çalışma. Marmara Öneri Dergisi, 12, s. 175-198.
 • Peltekoğlu, F. B. (2016). Halkla İlişkiler Nedir ? İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Sayın, A.A., Armağan, M.V., ve Karakulle, İ. (2017). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Etkileri Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s. 437-452.
 • Yağcı, M. İ., ve İlarslan, N. (2010), “Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), 138-155.
 • Zarella, D. (2010). The social Media Marketing Book. Sebastopol, Kanada: O'Reilly.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: M. Volkan ARMAĞAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5372-2010
Author: İsmail KARAKULLE
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ömer KARADEMİR
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { asead543722, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ARMAĞAN, M. Volkan and KARAKULLE, İsmail and KARADEMİR, Ömer} }
APA ARMAĞAN, M , KARAKULLE, İ , KARADEMİR, Ö . (2019). SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 6 (4) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/44866/543722
MLA ARMAĞAN, M , KARAKULLE, İ , KARADEMİR, Ö . "SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/44866/543722>
Chicago ARMAĞAN, M , KARAKULLE, İ , KARADEMİR, Ö . "SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ AU - M. Volkan ARMAĞAN , İsmail KARAKULLE , Ömer KARADEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ %A M. Volkan ARMAĞAN , İsmail KARAKULLE , Ömer KARADEMİR %T SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ARMAĞAN, M. Volkan , KARAKULLE, İsmail , KARADEMİR, Ömer . "SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 1-14 .
AMA ARMAĞAN M , KARAKULLE İ , KARADEMİR Ö . SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 1-14.
Vancouver ARMAĞAN M , KARAKULLE İ , KARADEMİR Ö . SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 14-1.