BibTex RIS Cite

Din ve Şiddet

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 2 - 12, 01.02.2017

Abstract

Şiddet, mazide olduğu gibi bugün de tüm toplumalar için önemli bir sorundur. Eğitimi ve ekonomisi güçlü olan toplumlar da daha az geri kalmış toplumlarda daha çok olmak üzere şiddet tüm dünyanın ortak sorunudur. Şiddet ile din ilişkisi önceden beri tartışılan bir konudur. Ayrıca şiddetle baş etme yolları araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Konunun uzmanları eğitimde farklı yöntemler kullanarak sorunu çözmeye çalışmışlardır. Kanaatimizce insanı kalp, akıl ve irade bütünlüğü içerisinde ele almayan yaklaşımların insan eğitiminde başarılı olmaları mümkün görünmemektedir. Bu makale “Sağlıkta Şiddet” konulu sempozyumda yapılan irticali konuşmadan derlenmiştir. Muhtasar bir şekilde, İslam ve şiddet konusu üzerinde durulacaktır.

References

 • Ahmed b. Şuayb. en-Nesâî, 56) Ahmed ibn Hanbel, el- Müsned, Mısır 1313, V, 158.)
 • Buharî, Cihad, 112, 156;İman 22; Itk 15 Darimî, Seyr,25; Durmuş, Mitat , Yunus Emre'nin Şiirlerinde İnsanln Algılanış Biçimleri Ve Karşıt Deger Yaratlsı, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni 6-8 Mayıs 2010 S. 281-291 Ebû Davûd, Cihad, 89.
 • Kocacık, Faruk, “ Şiddet Olgusu Üzerine”, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı Doç. Dr. Feramuz Aydoğan’ın Anısına. Müslim, Cihad, 19-20; Eymân 40 Nicklaus, E.F. (1980) The Literature of Terrorism, Westport, Conn, Greenwood Press,.
 • Özerkemen, Necmettin, “Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet” Akademik Bakış Dergisi Sayı: 28 Ocak – Şubat 2012 Tirmizî, Seyr,9
 • Yavuzer, Haluk (1982) Çocuk ve Suç, İstanbul: Altm Kitaplar.
 • Yves, Michaud, Şiddet,Yeni Yüzyil Gazetesi Cep Üniversitesi Serisi, s. 9 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/421-423).
Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 2 - 12, 01.02.2017

Abstract

References

 • Ahmed b. Şuayb. en-Nesâî, 56) Ahmed ibn Hanbel, el- Müsned, Mısır 1313, V, 158.)
 • Buharî, Cihad, 112, 156;İman 22; Itk 15 Darimî, Seyr,25; Durmuş, Mitat , Yunus Emre'nin Şiirlerinde İnsanln Algılanış Biçimleri Ve Karşıt Deger Yaratlsı, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni 6-8 Mayıs 2010 S. 281-291 Ebû Davûd, Cihad, 89.
 • Kocacık, Faruk, “ Şiddet Olgusu Üzerine”, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı Doç. Dr. Feramuz Aydoğan’ın Anısına. Müslim, Cihad, 19-20; Eymân 40 Nicklaus, E.F. (1980) The Literature of Terrorism, Westport, Conn, Greenwood Press,.
 • Özerkemen, Necmettin, “Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet” Akademik Bakış Dergisi Sayı: 28 Ocak – Şubat 2012 Tirmizî, Seyr,9
 • Yavuzer, Haluk (1982) Çocuk ve Suç, İstanbul: Altm Kitaplar.
 • Yves, Michaud, Şiddet,Yeni Yüzyil Gazetesi Cep Üniversitesi Serisi, s. 9 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/421-423).
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Bulut This is me

Publication Date February 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Bulut, A. (2017). Din ve Şiddet. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 2-12.