BibTex RIS Cite

Growth in Turkey and Necessity of Reducing the Real User Cost of the Capital

Year 2017, Volume: 4 Issue: 3, 10 - 34, 01.03.2017

Abstract

The aim of this study is to show that a policy aiming at increasing the saving rate in Turkey will not be enough; policy should also aim at reducing the real user cost of the capital. In this paper, sectoral capital stock data are calculated for the period 1968-2006. Besides, depreciation rate, which is used in order to calculate capital stock, is also estimated. Then, the elasticity of per labour output with respect to per labour capital is estimated using the calculated capital stock. According to the parameter estimation results, the elasticity of per labour output with respect to per labour capital is 0.78 for the period 1968-2006. The high value of elasticity means that the real user cost of capital is high at given capital-output ratio. The policy recommendation of the study is as follows: If the economic policy aiming at reaching a full employment where consumption or profit is maximized, then the economic policy should focus on both increasing rate of savings and decreasing real user cost of capital

References

 • ABU-QARN, A. S., ve ABU-BADER, S. “Sources of Growth Revisited: Evidence from Selected MENA Countries”, World Development, Cilt 35, Sayı 5, 2007, 752-771.
 • AÇIKGÖZ, S. ve MERT, M. “Harrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye’de Büyümenin Kaynakları”, Ege Akademik Bakış, Cilt 15, Sayı 4, 2015, 495-508.
 • AYANOĞLU, K. Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretkenliğe Etkileri, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT: 2344-YSPKGM: 573, DPT, Ankara, 1994.
 • DICKEY, D. ve FULLER, W.A.“Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 1979, 427–431.
 • Bkz. MERT, M. Türkiye’de ve Dünyada Orta-Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir Tartışma, Maliye Dergisi, Sayı 167, 2014, 93-115. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979 Yılı Programı, 21.12.1978 tarihli 16496
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1980 Yılı Programı, 13.02.1980 tarihli 16899 sayılı Resmi Gazete. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1981 Yılı Programı, 04.06.1981 tarihli 17360 sayılı Resmi Gazete. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1982 Yılı Programı, 29.07.1982 tarihli 17766 sayılı Resmi Gazete. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1983 Yılı Programı, 29.07.1982 tarihli 17766 sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1984 Yılı Geçiş Programı, 30.12.1983 tarihli 18267
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985 Yılı Programı, 30.11.1984 tarihli 18560
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1986 Yılı Programı, 31.11.1985 tarihli 18914
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1987 Yılı Programı, 28.10.1986 tarihli 19265
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1988 Yılı Programı, 28.02.1988 tarihli 19739
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1989 Yılı Programı, 30.10.1988 tarihli 19974
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990 Yılı Programı, 30.10.1989 tarihli 20327
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1991 Yılı Programı, 28.10.1990 tarihli 20679
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1992 Yılı Programı, 31.01.1992 tarihli 21128
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1993 Yılı Programı, 04.12.1992 tarihli 21395
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1994 Yılı Programı, 30.10.1993 tarihli 21743
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1995 Yılı Geçiş Programı, 15.10.1994 tarihli 22082 sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996 Yılı Programı, 02.06.1996 tarihli 22654
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1997 Yılı Programı, 09.11.1996 tarihli 22812
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1998 Yılı Programı, 07.11.1997 tarihli 23163 sayılı
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1999 Yılı Programı, 15.11.1998 tarihli 23524
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2000 Yılı Programı, 21.11.1999 tarihli 23883
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001 Yılı Programı, 15.11.2000 tarihli 24231
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2002 Yılı Programı, 28.10.2001 tarihli 24567
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2003 Yılı Programı, 15.03.2003 tarihli 25049
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2004 Yılı Programı, 28.10.2003 tarihli 25273 sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2005 Yılı Programı, 31.10.2004 tarihli 25629
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2006 Yılı Programı, 19.10.2005 tarihli 25971
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007 Yılı Programı, 19.10.2006 tarihli 26324 sayılı Resmi Gazete. ------ IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2008 Yılı Programı, 18.10.2007 tarih 26674 sayılı Resmi Gazete.
 • DÜNYA BANKASI. databank.worldbank.org (Erişim tarihi: 10.01.2017)
 • JOHANSEN, S. J. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 1988, 231–254.
 • JOHANSEN, S. J. “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59, 1991, 1551–1580.
 • KHAN, T. M. Y. ve SASAKI, K. “Roles of Public Capital in Pakistan’s Economy: Productivity, Investment and Growth Analysis”, RURDS, Cilt 13, Sayı 2, 2001, 143-162.
 • MERT, M. Türkiye’de ve Dünyada Orta-Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir Tartışma, Maliye Dergisi, Sayı 167, 2014, 93-115.
 • MERT, M. “Hybrid Macroeconomic and Microeconomics Goals”, International Journal of Economics and Research, Cilt 7, Sayı 6, 2016, 67-74.
 • OECD. ISDB 98 User’s Guide, OECD, Paris, 1998.
 • PHELPS, Edmund. “The Golden Rule of Accumulation: A Fabl for Growthmen”, American Economic Review, September, 1961, 638-643.
 • PRUCHA, I. R. “On the Econometric Estimation of a Constant Rate of Substitution”, Empirical Economics, 20, 1995, 299-302.
 • SAYGILI, Ş., CİHAN, C., ve YURTOĞLU, H. Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Büyüme ve Verimlilik, Yayın No: DPT, 2665, DPT, Ankara, 2002.
 • SAYGILI, Ş., ve CİHAN, C. Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri, TÜSİAD Ankara, TCMB. http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html Erişim Tarihi: 26.12.2007).
 • THOMPSON, F. “Golden Age versus Golden Rule: Capitalists versus Workers in Growth Theory, Review of Radical Political Economics, Cilt 35, Sayı 1, 3-17. TÜİK. İstatistik Göstergeler 1923-2007, TÜİK Matbaası, Ankara, 2007.
 • EK-1: Yıpranma Oranı Tahmininde Kullanılan Veri Seti Tablo 1. Yıpranma Oranı Tahmininde Kullanılan Veri Seti Yıllar Hâsıla (1987 Fiyatlarıyla, bin YTL) ,5 ,1 ,7 ,6 ,8 ,9 Yıllar Hâsıla (1987 Fiyatlarıyla, bin YTL) ,7 ,9 ,2 ,1 ,1 ,8 Yıllar Hâsıla (1987 Fiyatlarıyla, bin YTL) ,7 ,8 ,1 ,2 ,5 ,1 ,38 ,8 ,58 ,658 ,5 ,4 ,49 ,87
 • Kaynak: TÜİK (2007), TCMB (2008), DPT (1967-2007).
 • EK-2: Hesaplanan Sektörel Sermaye Stoku Değerleri Ek Tablo 2. Tarım Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ,751 ,146 ,627 ,748 ,989 ,586 ,678 ,138 ,618 ,798 ,528 ,989 ,276 ,297 ,064 Yıllar KAMU ,872 ,268 ,492 ,116 ,857 ,881 ,015 ,627 ,391 ,03 ,534 ,634 ,492 ,976 ,874 ,496 KAMU ,761 ,097 ,292 ,2165 ,7972 ,552 ,908 ,167 ,569 ,139 ,512 ,475 ,585 ,051 ,125 ,254 ,881 ,976 ,827 ,64 ,56 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 3. Madencilik Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,024 ,975 ,471 ,145 ,3141 ,9112 ,6632 ,4868 ,093 ,432 ,8637 ,5351 ,971 ,29 ,61 ,849 ,1637 ,891 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 4. Enerji Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,424 ,391 ,397 ,084 ,897 ,73 ,93 ,982 ,808 ,36 ,542 ,158 ,237 ,928 ,993 ,0722 ,872 ,138 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 5. İmalat Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) ,698 ,25 ,417 ,992 ,037 ,67
 • Ek Tablo 6. Ulaştırma Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar ÖZEL Yıllar ÖZEL Yıllar ÖZEL ,98 ,2135 ,672 ,607 ,71 ,681 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 7. Turizm Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,38035 ,93633 ,8719 ,6646 ,5052 ,486 ,91 ,5052 ,486 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 8. Konut Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,2897 ,8981 ,3701 ,7629 ,8417 ,9798 ,7005 ,6981 ,66 ,2223 ,753 ,8639 ,29 ,5378 ,39 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 9. Eğitim Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) ,54
 • Ek Tablo 10. Sağlık Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,781 ,541 ,24547 ,2881 ,87692 ,5012 ,5903 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 11. Diğer Hizmetler Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,5298 ,1336 ,734 ,621 ,1 ,648 ,78 ,372 Kaynak: DPT (1967-2007).

Türkiye’de Büyüme ve Sermayenin Reel Kullanıcı Maliyetinin Düşmesi Gerekliliği

Year 2017, Volume: 4 Issue: 3, 10 - 34, 01.03.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tasarruf oranının arttırılmasını amaçlayan bir politikanın yeterli olmayacağını; politikanın, sermayenin reel kullanıcı maliyetinin düşürülmesini de hedeflemesi gerektiğini göstermektir. Çalışmada 1968-2006 dönemi için sektörel sermaye stoku serileri hesaplanmıştır. Ayrıca, sermaye stoku hesaplamasında kullanılan yıpranma oranı, diğer çalışmalardan farklı olarak, tahmin edilmiştir. Hesaplanan sermaye stoku serileri aracılığıyla işgücü başına gayrisafi yurtiçi hâsılanın işgücü başına toplam sermaye stokuna göre esnekliği de tahmin edilmiştir. Parametre tahminlerine göre, 1968-2006 dönemi için, işgücü başına gayrisafi yurtiçi hâsılanın işgücü başına toplam sermaye stokuna göre esnekliği 0,78’dir. Bu esnekliğin yüksek bir değer olarak tahmin edilmesinin anlamı, veri sermayehâsıla oranında sermayenin reel kullanıcı maliyetinin yüksek olmasıdır. Çalışmanın politika önerisi şudur: Tüketimin veya kârın maksimum olduğu bir tam istihdam düzeyine erişilmek isteniyorsa hem tasarruf oranını arttırmaya hem de sermayenin reel kullanıcı maliyetini düşürmeye odaklanan bir iktisat politikası gereklidir

References

 • ABU-QARN, A. S., ve ABU-BADER, S. “Sources of Growth Revisited: Evidence from Selected MENA Countries”, World Development, Cilt 35, Sayı 5, 2007, 752-771.
 • AÇIKGÖZ, S. ve MERT, M. “Harrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye’de Büyümenin Kaynakları”, Ege Akademik Bakış, Cilt 15, Sayı 4, 2015, 495-508.
 • AYANOĞLU, K. Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretkenliğe Etkileri, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT: 2344-YSPKGM: 573, DPT, Ankara, 1994.
 • DICKEY, D. ve FULLER, W.A.“Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 1979, 427–431.
 • Bkz. MERT, M. Türkiye’de ve Dünyada Orta-Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir Tartışma, Maliye Dergisi, Sayı 167, 2014, 93-115. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979 Yılı Programı, 21.12.1978 tarihli 16496
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1980 Yılı Programı, 13.02.1980 tarihli 16899 sayılı Resmi Gazete. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1981 Yılı Programı, 04.06.1981 tarihli 17360 sayılı Resmi Gazete. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1982 Yılı Programı, 29.07.1982 tarihli 17766 sayılı Resmi Gazete. ------ IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1983 Yılı Programı, 29.07.1982 tarihli 17766 sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1984 Yılı Geçiş Programı, 30.12.1983 tarihli 18267
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985 Yılı Programı, 30.11.1984 tarihli 18560
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1986 Yılı Programı, 31.11.1985 tarihli 18914
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1987 Yılı Programı, 28.10.1986 tarihli 19265
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1988 Yılı Programı, 28.02.1988 tarihli 19739
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1989 Yılı Programı, 30.10.1988 tarihli 19974
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990 Yılı Programı, 30.10.1989 tarihli 20327
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1991 Yılı Programı, 28.10.1990 tarihli 20679
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1992 Yılı Programı, 31.01.1992 tarihli 21128
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1993 Yılı Programı, 04.12.1992 tarihli 21395
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1994 Yılı Programı, 30.10.1993 tarihli 21743
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1995 Yılı Geçiş Programı, 15.10.1994 tarihli 22082 sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996 Yılı Programı, 02.06.1996 tarihli 22654
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1997 Yılı Programı, 09.11.1996 tarihli 22812
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1998 Yılı Programı, 07.11.1997 tarihli 23163 sayılı
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1999 Yılı Programı, 15.11.1998 tarihli 23524
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2000 Yılı Programı, 21.11.1999 tarihli 23883
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001 Yılı Programı, 15.11.2000 tarihli 24231
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2002 Yılı Programı, 28.10.2001 tarihli 24567
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2003 Yılı Programı, 15.03.2003 tarihli 25049
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2004 Yılı Programı, 28.10.2003 tarihli 25273 sayılı Resmi Gazete. ------ VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2005 Yılı Programı, 31.10.2004 tarihli 25629
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2006 Yılı Programı, 19.10.2005 tarihli 25971
 • (Mükerrer), sayılı Resmi Gazete. ------ IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007 Yılı Programı, 19.10.2006 tarihli 26324 sayılı Resmi Gazete. ------ IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2008 Yılı Programı, 18.10.2007 tarih 26674 sayılı Resmi Gazete.
 • DÜNYA BANKASI. databank.worldbank.org (Erişim tarihi: 10.01.2017)
 • JOHANSEN, S. J. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 1988, 231–254.
 • JOHANSEN, S. J. “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59, 1991, 1551–1580.
 • KHAN, T. M. Y. ve SASAKI, K. “Roles of Public Capital in Pakistan’s Economy: Productivity, Investment and Growth Analysis”, RURDS, Cilt 13, Sayı 2, 2001, 143-162.
 • MERT, M. Türkiye’de ve Dünyada Orta-Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir Tartışma, Maliye Dergisi, Sayı 167, 2014, 93-115.
 • MERT, M. “Hybrid Macroeconomic and Microeconomics Goals”, International Journal of Economics and Research, Cilt 7, Sayı 6, 2016, 67-74.
 • OECD. ISDB 98 User’s Guide, OECD, Paris, 1998.
 • PHELPS, Edmund. “The Golden Rule of Accumulation: A Fabl for Growthmen”, American Economic Review, September, 1961, 638-643.
 • PRUCHA, I. R. “On the Econometric Estimation of a Constant Rate of Substitution”, Empirical Economics, 20, 1995, 299-302.
 • SAYGILI, Ş., CİHAN, C., ve YURTOĞLU, H. Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Büyüme ve Verimlilik, Yayın No: DPT, 2665, DPT, Ankara, 2002.
 • SAYGILI, Ş., ve CİHAN, C. Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri, TÜSİAD Ankara, TCMB. http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html Erişim Tarihi: 26.12.2007).
 • THOMPSON, F. “Golden Age versus Golden Rule: Capitalists versus Workers in Growth Theory, Review of Radical Political Economics, Cilt 35, Sayı 1, 3-17. TÜİK. İstatistik Göstergeler 1923-2007, TÜİK Matbaası, Ankara, 2007.
 • EK-1: Yıpranma Oranı Tahmininde Kullanılan Veri Seti Tablo 1. Yıpranma Oranı Tahmininde Kullanılan Veri Seti Yıllar Hâsıla (1987 Fiyatlarıyla, bin YTL) ,5 ,1 ,7 ,6 ,8 ,9 Yıllar Hâsıla (1987 Fiyatlarıyla, bin YTL) ,7 ,9 ,2 ,1 ,1 ,8 Yıllar Hâsıla (1987 Fiyatlarıyla, bin YTL) ,7 ,8 ,1 ,2 ,5 ,1 ,38 ,8 ,58 ,658 ,5 ,4 ,49 ,87
 • Kaynak: TÜİK (2007), TCMB (2008), DPT (1967-2007).
 • EK-2: Hesaplanan Sektörel Sermaye Stoku Değerleri Ek Tablo 2. Tarım Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ,751 ,146 ,627 ,748 ,989 ,586 ,678 ,138 ,618 ,798 ,528 ,989 ,276 ,297 ,064 Yıllar KAMU ,872 ,268 ,492 ,116 ,857 ,881 ,015 ,627 ,391 ,03 ,534 ,634 ,492 ,976 ,874 ,496 KAMU ,761 ,097 ,292 ,2165 ,7972 ,552 ,908 ,167 ,569 ,139 ,512 ,475 ,585 ,051 ,125 ,254 ,881 ,976 ,827 ,64 ,56 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 3. Madencilik Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,024 ,975 ,471 ,145 ,3141 ,9112 ,6632 ,4868 ,093 ,432 ,8637 ,5351 ,971 ,29 ,61 ,849 ,1637 ,891 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 4. Enerji Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,424 ,391 ,397 ,084 ,897 ,73 ,93 ,982 ,808 ,36 ,542 ,158 ,237 ,928 ,993 ,0722 ,872 ,138 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 5. İmalat Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) ,698 ,25 ,417 ,992 ,037 ,67
 • Ek Tablo 6. Ulaştırma Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar ÖZEL Yıllar ÖZEL Yıllar ÖZEL ,98 ,2135 ,672 ,607 ,71 ,681 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 7. Turizm Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,38035 ,93633 ,8719 ,6646 ,5052 ,486 ,91 ,5052 ,486 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 8. Konut Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,2897 ,8981 ,3701 ,7629 ,8417 ,9798 ,7005 ,6981 ,66 ,2223 ,753 ,8639 ,29 ,5378 ,39 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 9. Eğitim Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) ,54
 • Ek Tablo 10. Sağlık Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,781 ,541 ,24547 ,2881 ,87692 ,5012 ,5903 Kaynak: DPT (1967-2007).
 • Ek Tablo 11. Diğer Hizmetler Sektörü Sabit Sermaye Stoku (bin YTL, 1987 Fiyatlarıyla) Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL Yıllar KAMU ÖZEL ,5298 ,1336 ,734 ,621 ,1 ,648 ,78 ,372 Kaynak: DPT (1967-2007).
There are 51 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Merter Mert

Publication Date March 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Mert, M. (2017). Türkiye’de Büyüme ve Sermayenin Reel Kullanıcı Maliyetinin Düşmesi Gerekliliği. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(3), 10-34.