BibTex RIS Cite

Dünya’da ve Türkiye’de Nöropazarlama Çalışmalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume: 4 Issue: 3, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

Nöropazarlama firmaların tüketici zihinlerini okuyabildikleri, satın alma eğilimlerini analiz edebildikleri bir bilim dalıdır. Reklam bütçelerinin daha verimli kullanılmasını sağlayan bu sebeple daha çok tercih edilmeye başlanan bu bilimsel tekniklerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Nöro bilim geçmişi çok eskiye dayanmasına rağmen, 2007 yılı itibari ile pazarlama çalışmalarında kullanılmaya başlanmış olan genç bir terminolojidir. Bu çalışmada; nöropazarlama kavramının doğuşu, terim ve kavramları hakkında bilgi verilerek, ölçtüğü parametrelerin işleyişi incelenmiştir. Ardından, Dünya ve Türkiye’deki nöropazarlama çalışmaları üzerinde durulmuştur. Nöropazarlama tekniklerinin Türkiye’de kullanılmaya başlanması, reklam araştırılmalarının analizi ve sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Son aşamada nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmış ve nöropazarlama uzmanları ile derinlemesine mülakat yapılarak, reklamlar üzerine yapılan nöropazarlama çalışmaları ve bulgularına yer verilmiştir ve elde edilen veriler ışığında Türkiye’deki nöropazarlama çalışmalarının olumlu ve olumsuz etkileri irdelenmek üzere analiz edilmiştir

References

 • Araştırmada Yenilikler 2013 Neurosince Sunuşu Ipsos Ekibi, 2013. http://www.arastirmakutuphanesi.com/arastirmada-yenilikler-2013-neuroscience-sunusu- ipsos-ekibi/.[erişim tarihi 25.03.2016].
 • Braeutigam, Sven., Stins, J.F., Rose, Steven P.R., Swithenby, Stephen J., Ambler, Tim(2001), “Magentoencephalographic signals identify stages in real-life decision processes”, Neural Plast. 8, pp. 241–253.
 • Çakar, T. 2011 NPYD-6: Nöropazarlamanın Kısa'cık Tarihi. İktisadiyat.[ [online], http://iktisadiyat.com/2011/02/01/npyd-6-noropazarlamanin-kisacik-tarihi/. [erişim tarihi 25.04.2016].
 • Çubuk, F. (2012). Pazarlamada Uygulamaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi SBE. Dokunma duyusu , Uzun Hayat.Com, http://www.uzunhayat.net/dokunma-duyusu/default.asp. [erişim tarihi 26.04.2016]. Çubuk, F. 2013
 • Nöropazarlamaya Genel Bir Bakış.
 • http://neuromagazine.com/category/fatma-c/. [erişim tarihi 23.04.2016].
 • Çubuk, F. ve Yücel, A. 2013 Nöropazarlama Ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 6. (2), pp. 172-183.
 • Deppe, Michael, Schwindt Wolfram, Krämer, Jochen, Kugel, Harald, Plassmann, Hilke,Kenning, Peter, Ringelstein, Bernd E., (2005), “Bias Specific Activity In The Ventromedial Prefrontal Cortex During Credibility Judgements”,Brain Research Bulletin, Vol. 67, No: 5, 413-421. Ecertaş, M., 2010.
 • Nöropazarlama: Beynimiz ne söylüyor?.
 • http://www.usasabah.com/AkademidenHaberler/2010/12/23/beynimiz_ne_soyluyor_2.
 • erişim tarihi 28.04.2016].
 • Erk, Susanne, Spitzer, Manfred, Wunderlich, Arthur, Galley, Lars, Walter, Henrik (2002),“Cultural Objects Modulate Reward Circuitry”, Neuroreport, Vol. 13, No: 18, 2499-2503.Hoeck
 • Hatip, M., 2008. Neuro Marketing. Düşünmek Sanattır, [online] 16 Kasım 2008 http://marketrend.wordpress.com/2008/11/16/neuro-marketing/ , [erişim tarihi 25.04.2016].
 • Kosslyn, Stephen M. (1999), “If Neuroimaging Is The Answer, What Is The Question?”, Philosophical Transactions Of The Royal Society B(Biology), Vol. 354, 1283-1294.
 • Lindstrom, M., 2011. Buy-ology. Ü.Şensoy (Çev), İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım (orijinal basım tarihi 2008).
 • MediaCat, Ağustos 2013. Coca-Cola reklamı duygulara hitap ediyor., s.80. 44
 • MediaCat, Aralık 2011. Hayat Paylaştıkça Güzel’in EEG Neticesi., s.154. MediaCat, Ocak 2014. Tropicana marka algısını dalından koparıyor, http://www.mediacatonline.com/tropicana-marka-algisini-dalindan-kopariyor/. [erişim tarihi 23 Nisan 2016].
 • MediaCat, Şubat 2012. İki Yeni Logoya Hedef Kitle Reaksiyonu., s.101.
 • Nöro Ekonomi&Nöropazarlama. 2014. http://www.noroekonomi.com/ , [erişim tarihi 23 Mart 2016].
 • Nöromarketing:Karar veren ben miyim beynim mi, İndensebb, http://www.indensebb. com/2012/04/makale-noro-marketing-karar-veren-ben.html. [erişim tarihi 27.04.2016].
 • Nöropazarlama, Mor Fikirler Girişimciler Portalı, http://morfikirler.com/yazi/noro- pazarlama. [erişim tarihi 27.04.2016].
 • Renvoise, P. ve Morin, C. 2012 Nöro Marketing Y.Yertutan (Çev), İstanbul: MediaCat (orijinal basım tarihi 2007).
 • Senior, Carl (2003), “Beauty in the brain of the beholder”, Neuron, Vol. 38, 525–528. Şarkı, A. 2013 Nöropazarlama ve Reklamcılık. http://abdullahsarki.blogspot.com.tr/2013/12/noro-pazarlama-ve-reklamclk.html, [erişim tarihi 28.04.2016]. Think Neuro
 • http://www.thinkneuro.net/turkish-time-nor.oekonomi/.[erişim tarihi 17.04.2016].
 • Tüzel, N., 2010 Tüketicilerin Zihnini Okumak: Nöropazarlama ve Reklam Marmara İletişim Dergisi (16), pp. 163-186.
 • Ural, T., 2008. Pazarlamada Yeni Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), pp 421-432.
 • Young, C. (2002), Brain waves, picture sorts®, and branding moments, J. Advert. Res. 42, pp.42–53.

The Investigation of Neuromarketing Study and Evaluation in the World and in the Turkey

Year 2017, Volume: 4 Issue: 3, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

Neuromarketing is a science that companies are using in analyzing of consumers’ purchasing tendencies. The studies about neuromarketing have been conducting to develop neuro marketing techniques which are popular for a reason of providing efficient use of advertising budget. Neuro Science is a new terminology used in marketing studies as of 2007 even though it has a long standing history. In the first section, the rise of the concept of neuromarketing term and the functioning of the parameters measured were examined with providing information about the term and concepts. In the second section, focused on neuromarketing efforts in the world and in Turkey. The history of neuromarketing techniques in Turkey, analysis and results of advertising techniques were given. Last section, neuro-depth interviews with marketing professionals performing ads on the neuro marketing efforts and findings were presented and the analysis have been made in the light of the data obtained neuro marketing efforts in Turkey to examine the positive and negative effects were presented

References

 • Araştırmada Yenilikler 2013 Neurosince Sunuşu Ipsos Ekibi, 2013. http://www.arastirmakutuphanesi.com/arastirmada-yenilikler-2013-neuroscience-sunusu- ipsos-ekibi/.[erişim tarihi 25.03.2016].
 • Braeutigam, Sven., Stins, J.F., Rose, Steven P.R., Swithenby, Stephen J., Ambler, Tim(2001), “Magentoencephalographic signals identify stages in real-life decision processes”, Neural Plast. 8, pp. 241–253.
 • Çakar, T. 2011 NPYD-6: Nöropazarlamanın Kısa'cık Tarihi. İktisadiyat.[ [online], http://iktisadiyat.com/2011/02/01/npyd-6-noropazarlamanin-kisacik-tarihi/. [erişim tarihi 25.04.2016].
 • Çubuk, F. (2012). Pazarlamada Uygulamaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Nöropazarlama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi SBE. Dokunma duyusu , Uzun Hayat.Com, http://www.uzunhayat.net/dokunma-duyusu/default.asp. [erişim tarihi 26.04.2016]. Çubuk, F. 2013
 • Nöropazarlamaya Genel Bir Bakış.
 • http://neuromagazine.com/category/fatma-c/. [erişim tarihi 23.04.2016].
 • Çubuk, F. ve Yücel, A. 2013 Nöropazarlama Ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 6. (2), pp. 172-183.
 • Deppe, Michael, Schwindt Wolfram, Krämer, Jochen, Kugel, Harald, Plassmann, Hilke,Kenning, Peter, Ringelstein, Bernd E., (2005), “Bias Specific Activity In The Ventromedial Prefrontal Cortex During Credibility Judgements”,Brain Research Bulletin, Vol. 67, No: 5, 413-421. Ecertaş, M., 2010.
 • Nöropazarlama: Beynimiz ne söylüyor?.
 • http://www.usasabah.com/AkademidenHaberler/2010/12/23/beynimiz_ne_soyluyor_2.
 • erişim tarihi 28.04.2016].
 • Erk, Susanne, Spitzer, Manfred, Wunderlich, Arthur, Galley, Lars, Walter, Henrik (2002),“Cultural Objects Modulate Reward Circuitry”, Neuroreport, Vol. 13, No: 18, 2499-2503.Hoeck
 • Hatip, M., 2008. Neuro Marketing. Düşünmek Sanattır, [online] 16 Kasım 2008 http://marketrend.wordpress.com/2008/11/16/neuro-marketing/ , [erişim tarihi 25.04.2016].
 • Kosslyn, Stephen M. (1999), “If Neuroimaging Is The Answer, What Is The Question?”, Philosophical Transactions Of The Royal Society B(Biology), Vol. 354, 1283-1294.
 • Lindstrom, M., 2011. Buy-ology. Ü.Şensoy (Çev), İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım (orijinal basım tarihi 2008).
 • MediaCat, Ağustos 2013. Coca-Cola reklamı duygulara hitap ediyor., s.80. 44
 • MediaCat, Aralık 2011. Hayat Paylaştıkça Güzel’in EEG Neticesi., s.154. MediaCat, Ocak 2014. Tropicana marka algısını dalından koparıyor, http://www.mediacatonline.com/tropicana-marka-algisini-dalindan-kopariyor/. [erişim tarihi 23 Nisan 2016].
 • MediaCat, Şubat 2012. İki Yeni Logoya Hedef Kitle Reaksiyonu., s.101.
 • Nöro Ekonomi&Nöropazarlama. 2014. http://www.noroekonomi.com/ , [erişim tarihi 23 Mart 2016].
 • Nöromarketing:Karar veren ben miyim beynim mi, İndensebb, http://www.indensebb. com/2012/04/makale-noro-marketing-karar-veren-ben.html. [erişim tarihi 27.04.2016].
 • Nöropazarlama, Mor Fikirler Girişimciler Portalı, http://morfikirler.com/yazi/noro- pazarlama. [erişim tarihi 27.04.2016].
 • Renvoise, P. ve Morin, C. 2012 Nöro Marketing Y.Yertutan (Çev), İstanbul: MediaCat (orijinal basım tarihi 2007).
 • Senior, Carl (2003), “Beauty in the brain of the beholder”, Neuron, Vol. 38, 525–528. Şarkı, A. 2013 Nöropazarlama ve Reklamcılık. http://abdullahsarki.blogspot.com.tr/2013/12/noro-pazarlama-ve-reklamclk.html, [erişim tarihi 28.04.2016]. Think Neuro
 • http://www.thinkneuro.net/turkish-time-nor.oekonomi/.[erişim tarihi 17.04.2016].
 • Tüzel, N., 2010 Tüketicilerin Zihnini Okumak: Nöropazarlama ve Reklam Marmara İletişim Dergisi (16), pp. 163-186.
 • Ural, T., 2008. Pazarlamada Yeni Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), pp 421-432.
 • Young, C. (2002), Brain waves, picture sorts®, and branding moments, J. Advert. Res. 42, pp.42–53.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Yrd. Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman This is me

Ar. Gör. Burçak Perker This is me

Publication Date March 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Salman, Y. D. D. G. G., & Perker, A. G. B. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de Nöropazarlama Çalışmalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(3).