BibTex RIS Cite

INTERNATIONAL CAPITAL BUDGETING DECISIONS: AN APPLICATION EXAMPLE

Year 2017, Volume: 4 Issue: 4, 51 - 60, 01.04.2017

Abstract

When that multinational companies are investing in another country, usually they have to struggle with the risks specific to the country. The success of the company in the management of risks is an important factor in achieving competitive advantage. Within “international capital budgeting” it is possible to analyze the evaluation methods which are used in order to determine the risks which are faced by multinational corporations in a foreign country and are associated with interest rate, inflation and exchange rate. In this study is described capital budgeting other words international capital budgeting which multinational companies use in assessing foreign direct investments. International capital budgeting is used the same theoretical background with local capital budgeting. However, international capital budgeting are available some complexities. In the study was focused on the net present value method. As a result, it offers a more flexible structure to companies in the evaluation of the FDI decisions - 'Adjusted Present Value' method has been proposed

References

 • Akgüç, Öztin (1998), Finansal Yönetim (7. Basım), İstanbul: Avcıol Basım-Yayın
 • Fabozzi, Frank J. ve Peterson P.P. (2002), Capital Budgeting: Theory and Practice, USA: John Wiley & Sons Inc
 • Pamukçu A.B. (1984), Uluslararası İşletme Finansı, İstanbul: Gürsoy Matbaası
 • Lawrence V.Gitman ve diğerleri (1985), Managerial Finance, New-York: Harper and Row Publishers
 • Marşap B. (1996), Uluslararası Yatırımlarda Sermaye Bütçelemesi ve Karşılaşılan Riskler: G.Ü.
 • Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(65) Mark.R.Eaker (1990), Handbook of Modern Finance, Boston: Second Edition Warren, Harper and Lemond
 • Seitz, Neil ve Ellison, Mitch (1999), Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions (3. Basım), USA: Harcourt Brace College Publishers
 • Shapiro, Alan C. (2005), Capital Budgeting and Investment Analysis, USA: Pearson, Prentice Hall.

ULUSLARARASI SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARI:BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Year 2017, Volume: 4 Issue: 4, 51 - 60, 01.04.2017

Abstract

Çokuluslu şirketler başka bir ülkeye yaptıkları yatırımlarında genellikle o ülkeye özgü risklerle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Şirketlerin karşı karşıya kaldıkları veya kalma ihtimali olan risklerin yönetimindeki başarısı rekabet üstünlüğünün sağlanmasında önemli unsurlardan biri olmaktadır. Çok uluslu şirketlerin başka bir ülkede karşılaşabileceği faiz oranı, enflasyon ve döviz kuru riskleri tespit etmek için kullandıkları değerlendirme yöntemlerini “uluslararası sermaye bütçelemesi” kapsamında incelemek mümkündür. Bu çalışmada çokuluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırımlarını değerlendirirken kullandıkları sermaye bütçelemesi, diğer ifadeyle uluslararası sermaye bütçelemesi açıklanmıştır. Uluslararası sermaye bütçelemesinde, yerel sermaye bütçelemesiyle aynı teorik altyapı kullanılmaktadır. Bununla birlikte uluslararası sermaye bütçelemesinin birtakım karmaşıklıkları mevcuttur. Çalışmada Net Bugünkü Değer yöntemi üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, uluslararası doğrudan yatırım kararlarının değerlendirilmesinde şirketlere daha esnek bir yapı sunduğu için – ‘Düzeltilmiş Bugünkü Değer’ yöntemi önerilmiştir

References

 • Akgüç, Öztin (1998), Finansal Yönetim (7. Basım), İstanbul: Avcıol Basım-Yayın
 • Fabozzi, Frank J. ve Peterson P.P. (2002), Capital Budgeting: Theory and Practice, USA: John Wiley & Sons Inc
 • Pamukçu A.B. (1984), Uluslararası İşletme Finansı, İstanbul: Gürsoy Matbaası
 • Lawrence V.Gitman ve diğerleri (1985), Managerial Finance, New-York: Harper and Row Publishers
 • Marşap B. (1996), Uluslararası Yatırımlarda Sermaye Bütçelemesi ve Karşılaşılan Riskler: G.Ü.
 • Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(65) Mark.R.Eaker (1990), Handbook of Modern Finance, Boston: Second Edition Warren, Harper and Lemond
 • Seitz, Neil ve Ellison, Mitch (1999), Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions (3. Basım), USA: Harcourt Brace College Publishers
 • Shapiro, Alan C. (2005), Capital Budgeting and Investment Analysis, USA: Pearson, Prentice Hall.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Zehra Garayeva This is me

Dr.nurhodja Akbulaev This is me

Publication Date April 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA Garayeva, Z., & Akbulaev, D. (2017). ULUSLARARASI SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARI:BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(4), 51-60.