PDF EndNote BibTex Cite

TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 24 - 42, 01.07.2017

Abstract

Muhasebe, toplumun hemen hemen bütün kesimlerinin ihtiyacına cevap verebilecek finansal bilgiler üreten bir bilim dalıdır. Muhasebe meslek mensupları, defter tutma, muhasebe sisteminin kurulması ve işleyişi, denetim, bilirkişilik ve tahkim gibi farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler. Bu çalışmada, toplumun muhasebe mesleğine yönelik algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ordu ilinde Ocak-Mart 2017 aylarını kapsayan dönemde tesadüfi olarak seçilen 363 kişiye anket uygulanmıştır. Anket aracılığı ile muhasebe mesleğinin toplum nezdinde tanınırlığı, işlevinin ne olduğu, ne tür fonksiyonu icra ettiği konularında toplumun algı düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini Ordu ili ve ilçeleri oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması, belirlenen örneklem ile gönüllülük esasına göre yürütülmüştür. Anket sonuçları sonucu elde edilen verilerin test edilmesinde; muhasebecilerin yetki ve sorumlulukları ve yaptığı işin niteliği açısından algılanmasına ilişkin görüşlerine ait puanların iki gruplu demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında t testinden; ikiden fazla gruplu demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında ANOVA testinden yararlanılmıştır

References

 • ALTAN, Mikail. “Muhasebecilik Mesleğinin Toplumda Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Yıl: 2004, s.29
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 14. Baskı. PEGEM Akademi, Ankara, 2011.
 • EKŞİ, İbrahim Halil, ÖZÇALICI, Mehmet ve BÜYÜKKONUKLU, Buket. “Meslek Algılanmasında Etkili Olan Faktörler: Muhasebecilik Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 52-Ekim, s.67-80, Yıl: 2011.
 • KARASİOĞLU, Fehmi ve ALTAN, Mikail. “Ülkemiz Muhasebe Meslek Mensuplarının Toplumun Çeşitli Katmanları Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 21, s.53-64, Yıl: 2004.
 • KIRLIOĞLU, Hilmi ve AKYEL, Nermin “Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 17, Yıl: 2003.
 • ŞENOL, Hasan. “Muhasebe Mesleğinin Toplum Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt.6, Sayı:11, Yıl: 2014, s.102-120.
 • TÜRMOB, 2017, http://www.turmob.org.tr

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 24 - 42, 01.07.2017

Abstract

References

 • ALTAN, Mikail. “Muhasebecilik Mesleğinin Toplumda Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Yıl: 2004, s.29
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 14. Baskı. PEGEM Akademi, Ankara, 2011.
 • EKŞİ, İbrahim Halil, ÖZÇALICI, Mehmet ve BÜYÜKKONUKLU, Buket. “Meslek Algılanmasında Etkili Olan Faktörler: Muhasebecilik Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 52-Ekim, s.67-80, Yıl: 2011.
 • KARASİOĞLU, Fehmi ve ALTAN, Mikail. “Ülkemiz Muhasebe Meslek Mensuplarının Toplumun Çeşitli Katmanları Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 21, s.53-64, Yıl: 2004.
 • KIRLIOĞLU, Hilmi ve AKYEL, Nermin “Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 17, Yıl: 2003.
 • ŞENOL, Hasan. “Muhasebe Mesleğinin Toplum Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt.6, Sayı:11, Yıl: 2014, s.102-120.
 • TÜRMOB, 2017, http://www.turmob.org.tr

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Habib AKDOĞAN This is me
Hitit Üniversitesi, İİBF


Neşegül PARLAK This is me
Ordu Üniversitesi, Fatsa MYO

Publication Date July 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 7

Cite

Bibtex @ { asead694301, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2017}, volume = {4}, number = {7}, pages = {24 - 42}, title = {TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Akdoğan, Habib and Parlak, Neşegül} }
APA Akdoğan, H. & Parlak, N. (2017). TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 24-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694301
MLA Akdoğan, H. , Parlak, N. "TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 24-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694301>
Chicago Akdoğan, H. , Parlak, N. "TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 24-42
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI AU - Habib Akdoğan , Neşegül Parlak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 42 VL - 4 IS - 7 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI %A Habib Akdoğan , Neşegül Parlak %T TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI %D 2017 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Akdoğan, Habib , Parlak, Neşegül . "TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 / 7 (July 2017): 24-42 .
AMA Akdoğan H. , Parlak N. TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 24-42.
Vancouver Akdoğan H. , Parlak N. TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 24-42.
IEEE H. Akdoğan and N. Parlak , "TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 7, pp. 24-42, Jul. 2017