Price Policy

Değerli Yazar(lar), Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ücretli bir dergidir. Makaleler Editör yardımcıları tarafından Dergi formatına dönüştürülmekte, yazım ve imla hataları düzeltilmekte, mizanpaj yapılmakta, ön değerlendirmeler tamamlanarak hakem süreci başlatılmaktadır. Makaleler yayına uygun görüldüğü takdirde mizanpaj, editörlük, hakemlik ve yayın hizmetleri karşılığı olarak editoryal işlem ücreti alınmaktadır. Böylece yayın süreci hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

Editorial Processing Charges (EPCs): 2,000.00 TRY