Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
Period Tri-annual | Founded: 2020 | Publisher Aksaray University | https://asujms.aksaray.edu.tr/


Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi; Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup; dört ayda bir yayınlanır.

Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma,klinik, laboratuar ve deneysel çalışmalar, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi’ni bağlamaz. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez.

Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi

Period Tri-annual | Founded: 2020 | Publisher Aksaray University | https://asujms.aksaray.edu.tr/
Cover Image


Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi; Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup; dört ayda bir yayınlanır.

Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma,klinik, laboratuar ve deneysel çalışmalar, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi’ni bağlamaz. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez.

1. Ulusal Multisentrik Multidisipliner Toksikoloji Sempozyumu Last Issue
Volume 1 - Issue özel sayı - Jun 15, 2020
  1. Hayvan Isırık ve Sokmaları
    Pages 47 - 54
    Kemal ÖZTÜRK