Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 283 - 316 2019-12-30

Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı

Güven ŞAHİN [1]


Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortadoğu’dan çekildiği I. Dünya Savaşı sonrasında bölgede istikrar bir türlü sağlanamamıştır. Ortadoğu’daki petrol, terör, etnik çatışmalar, kapitalizm ve buna bağlı sömürgecilik sürekli bir çatışma ve kaos ortamı yaratmıştır. İran, Irak, İsrail, Mısır, Kuveyt, Yemen, Ürdün, Lübnan ve çalışma konumuz olan Suriye son asrı sürekli krizlerle geçirmişlerdir. Dünya kamuoyunda “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk ayaklanmalarının 2011’de de Suriye’de başlaması, ülkeyi günümüze değin devam eden iç savaşla adeta çökme noktasına taşımıştır. Ülkede büyük ölçüde değişen demografik yapı, durma noktasına gelen endüstri ve enerji nakliyesi, neredeyse tamamiyle son bulan turizm ile Suriye ekonomisi adeta çökmüştür. Suriye, esasında tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir ülke olmasa da ülkenin en önemli iktisadi faaliyetlerinden biri olarak zirai faaliyetler de yaşanan iç savaştan büyük ölçüde etkilenmiştir. Öte yandan zirai alanda gerçekleşen durum, diğer tüm iktisadi faaliyetlerden farklı bir durum sergilemektedir. Nitekim ülkedeki hemen tüm iktisadi kolların büyük ölçüde gerilemesi, hatta bir kısmının durması, dikkat çekici gerilemeler yaşanmış olsa da tarım sektörünü öne çıkarmıştır. Günümüzde ülkenin en önemli iktisadi faaliyeti haline gelen tarım sektörü, aynı zamanda savaş koşullarının olumsuz etkileri arasında ilk sırada yer alan kıtlık ve gıda güvenliği sorunu noktasında da stratejik önemi haiz bir konumda yer almaktadır. Bu çalışmada da büyük bir gerileyiş içerisindeki Suriye ekonomisi için hayati önem arz eden tarımsal yapı her yönüyle detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

Tarım, Hayvancılık, Tarım Ekonomisi, suriye, Ortadoğu, İç Savaş
  • ABDULLAH, A. (2012). Status of Soil Information and Soil Management in Syria, 1-5 April 2012, Amman, http://www.fao.org/globalsoilpartnership (Son erişim: 13.04.2019).Aquastat, (2019). Water Resources, http://www.fao.org/aquastat/en/, (Son erişim: 11.05.2019).Bakir, M. & Xingman, Z. (2008). GIS and Remote Sensing Applications for Rainwater Harvesting in The Syrian Desert (Al-Badia), Twelfth International Water Technology Conference, IWTC12 2008, pp. 73 – 82, Alexandria, Egypt.CIA, (2019). The World Factbook: Middle East: Syria, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html (Son erişim: 13.05.2019).CIHEAM, (2018). Agriculture and Livestock Support for Syrian People, pp. 31, Via Ceglie, Italy.FAO, (2016). Plan of Action for Syria Towards Resilient Livelihoods for Sustainable Agriculture, Food Security and Nutrition: 2016 – 2017, FAO Representation in Syria, pp. 53, Cairo, Egypt.FAO, (2017). Counting the Cost: Agriculture in Syria After Six Years of Crisis, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), pp. 17.FAO, (2019). FAO Agricultural Statistics, http://www.fao.org/faostat/en/#data, (Son erişim: 11.05.2019).GÖZENÇ, S., GÜNAL, N. & ÖZDEMİR, Y. (2006). Ortadoğu ‘Güneybatı Asya’ Ülkeler Coğrafyası, Der Yayın, s. 224, İstanbul.HAMWI, B. (2006). Cumin in Syria, Production & Trade, Ministry of Agriculture and Agrarian Reform National Agricultural Policy Center (NAPC), Commodity Brief No: 8, pp. 7.TAŞLIGİL, N. & ŞAHİN, G. (2011). Ortadoğu Kavramı ve Türkiye de Ortadoğu Coğrafyası ile İlgili Bir Literatür Çalışması, Akademik Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, s. 141 – 158.TULL, K. (2017). Agriculture in Syria. K4D Helpdesk Report 133. Brighton, UK: Institute of Development Studies.WAAD, İ. & HABIB, L. (2007). Status of Soil Resource in Syria, https://www.researchgate.net/publication/283084807_STATUS_OF_SOIL_RESOURCE_IN_SYRIA_Assessment_of_existing_soil_information_system (Son erişim: 13.05.2019).WoS (Whole of Syria). Food Security Situation in Syria, Expanded version of the Food Security Sector Humanitarian Needs Overview 2018, 2019, pp. 38.YÜCEL, T. (1965). Asya’nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Eroğlu Matbaası, s. 286, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5054-3711
Author: Güven ŞAHİN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @case report { asyar597474, journal = {Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2667-6419}, address = {Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar/ANKARA}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {283 - 316}, doi = {}, title = {Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Güven} }
APA Şahi̇n, G . (2019). Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 283-316 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asyar/issue/51378/597474
MLA Şahi̇n, G . "Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı" . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 283-316 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asyar/issue/51378/597474>
Chicago Şahi̇n, G . "Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı". Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 283-316
RIS TY - JOUR T1 - Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı AU - Güven Şahi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 316 VL - 3 IS - 2 SN - 2667-6419- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı %A Güven Şahi̇n %T Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı %D 2019 %J Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2667-6419- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Şahi̇n, Güven . "Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı". Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (December 2020): 283-316 .
AMA Şahi̇n G . Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı. ASYAR. 2019; 3(2): 283-316.
Vancouver Şahi̇n G . Yaşanan Son Gelişmeler Doğrultusunda Suriye’nin Tarımsal Yapısı. Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(2): 283-316.