Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 151 - 156 2020-12-30

PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA

İ̇lhami DURMUŞ [1]


Bir tarihi olay zaman, mekân ve insan unsuru dikkate alınarak değerlendirilir. Tarihi olayların zaman ve mekânı farklıysa, değerlendirilmeleri de farklılık gösterir. Prof. Dr. Salim Koca’nın çalışmalarında da böyle bir farklılık dikkati çeker. Çünkü onun çalışmaları Türk tarihinin derinliklerinden Cumhuriyet dönemine kadar çeşitlilik göstermektedir. Ağırlıklı olarak Selçuklu dönemi Türk tarihiyle ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Onun siyasi tarihten başka kültür tarihiyle ilgili konular üzerinde de çalışmaları bulunmaktadır. Kitap ve makalelerinin başlıklarını özenle seçmiştir. Bu itibarla çalışmaları birbirini tamamlamaktadır. Özellikle Selçuklu tarih ve kültürü ile ilgili çalışmaları alanında bir boşluğu doldurmaktadır. Aynı başarıyı Türk kültürü ile ilgili yaptığı çalışmalarında da göstermiştir. Onun çalışmaları Türk tarih ve kültürü alanında bir boşluğu doldurmaktadır. Koca çalışmalarını anlaşılır bir dilde yapmıştır. Kaynaklardaki bilgileri değerlendirmeleriyle daha iyi anlaşılır hale getirmiştir. Onun çalışmaları araştırmacılar için temel çalışma haline gelmiştir. Koca, Türk tarihçiliğine büyük katkıda bulunmuştur. Onun yapmış olduğu çalışmalar sonraki araştırmacılar için temel kaynak olmaya devam edecektir.
Salim Koca, Türk, tarih, kültür, araştırma, tarihçilik, kaynak
 • DURMUŞ, İlhami, (2009). “Türk Tarihi Araştırmaları ve Kronoloji”, Gazi Türkiyat, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, 129- 141.
 • KAFESOĞLU, İbrahim, (1989). Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 • KOCA, Salim, (2003). Türk Kültürünün Temelleri, II. Cilt, Odes Ltd. Şti. Kültür Yayınları, Ankara.
 • KOCA, Salim, (2010). Türk Kültürünün Temelleri, II. Cilt, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.
 • KOCA, Salim, (2003). Türkiye Selçukluları Tarihi, II, Karam Yayınları, Çorum.
 • KOCA, Salim, (1997). Sultan I. İzzettin Keykâvus (1211- 1220), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • KOCA, Salim, (2001). Anadolu Türk Beylikleri Tarihi, KTÜ. Giresun Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Trabzon.
 • KOCA, Salim, (1990). Türk Kültürünün Temelleri, I. Cilt, Damla Neşriyat, İstanbul.
 • KOCA, Salim, (2005). Selçuklular’da Ordu ve Askerî Kültür, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • KOCA, Salim, (1997). Dandanakan’dan Malazgirt’e, İleri Ofset, Giresun.
 • KOCA, Salim, (2003). Türkiye Selçukluları Tarihi, Malazgirt’ten Miyrokefalon’a (1071- 1176), II. Cilt, KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum.
 • KOCA, Salim, (2016). Türkiye Selçukluları Tarihi (Sultan Alp Arslan’dan Uluğ Keykukâd’a) (1071- 1220), Berikan Yayınevi, Ankara.
 • KOCA, Salim, (2011). Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • KOCA, Salim, (2002). “Türklerin Soy Kütüğü”, Türkler, 1. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 260- 265.
 • KOCA, Salim, (1992). “Eski Mezopotamya’da Tarih, Kültür ve Medeniyet”, Türk Yurdu, Sayı 57, 38- 44.
 • KOCA, Salim, (1990). “Hun İmparatorluğu’nun Doğuşu ve Mete”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 101- 127.
 • KOCA, Salim, (2002). “Büyük Hun Devleti”, Türkler, 1. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 687- 708.
 • KOCA, Salim, (2002). “Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilatı”, Türkler, 2. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 823- 844.
 • KOCA, Salim, (2002). “Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat”, Türkler, 3. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 15- 37.
 • KOCA, Salim, (2002). “Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, Türkler, 3. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 51- 57.
 • KOCA, Salim, (2002). “Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un Şahsiyeti ve Tarihi Rolü”, Türkler, 6. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 580- 589.
 • KOCA, Salim, (2002). “Anadolu’da Türk Beylikleri”, Türkler, 6. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 703- 755.
 • TOGAN, Ahmet Zeki Velidi, (1985). Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İ̇lhami DURMUŞ (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { asyar823398, journal = {Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2667-6419}, address = {Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar/ANKARA}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {151 - 156}, doi = {}, title = {PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA}, key = {cite}, author = {Durmuş, İ̇lhami} }
APA Durmuş, İ . (2020). PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 151-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asyar/issue/59143/823398
MLA Durmuş, İ . "PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA" . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2020 ): 151-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asyar/issue/59143/823398>
Chicago Durmuş, İ . "PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA". Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2020 ): 151-156
RIS TY - JOUR T1 - PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA AU - İ̇lhami Durmuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 156 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-6419- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA %A İ̇lhami Durmuş %T PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA %D 2020 %J Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2667-6419- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Durmuş, İ̇lhami . "PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA". Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (December 2020): 151-156 .
AMA Durmuş İ . PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA. ASYAR. 2020; 4(2): 151-156.
Vancouver Durmuş İ . PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA. Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 4(2): 151-156.
IEEE İ. Durmuş , "PROF. DR. SALİM KOCA’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA", Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 151-156, Dec. 2021