Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-2966 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://asyaarastirmalari.gazi.edu.tr/index.php/dergi


    Gazi Üniversitesine bağlı olarak 2011’de kurulan ve Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezimiz görülen lüzum üzerine 30 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almış ve çalışmalarına devam etmektedir. Merkezimiz Asya sınırları içinde yer alan tüm bölgelere yönelik araştırmalar yapmak, Asya Ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde faaliyet göstermekte olan araştırma ve uygulama merkezleri ile birlikte araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler üretmek, yürütmek ve uygulamak, üniversite çatısı altında faaliyet göstermekte olan tüm sosyal ve beşeri bilimler bölümlerine çalışma alanlarıyla ilgili kaynak temin etmek ve akademik destek vermek, Asya ülkelerindeki benzer araştırma kurumlan arasında disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma yapmak, Asya ile ilgili tarihi ve güncel olayları akademik bir bakış açısıyla değerlendirerek kamuoyuna takdim etmek, güncel bilgileri toplayarak değerlendirmek, uygun görülen araştırma sonuçlarını ve uzmanlar tarafından hazırlanan güncel raporları Türk ve dünya kamuoyuyla paylaşmak suretiyle Türkiye ile Asya ülkeleri arasında karşılıklı güven duygularını geliştirmek, ortak tarihi miraslarımıza birlikte sahip çıkmak, ve korumak amacıyla hareket eden merkezimiz, Asya ile ilgili düzenli olarak yapmakta olduğu uluslararası kongreler, sempozyumlar konferans ve panelleri sürdürmekle birlikte Asya’nın tarihî, coğrafyası, kültürü ve arkeolojisi gibi tüm sosyal ve beşeri bilim alanları ile ilgili konuların araştırıldığı, tartışıldığı ve analiz edildiği Gazi Üniversitesi Asya Araştırmaları adlı Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi çıkarmaya karar vermiş ve elinizdeki bu Güz 2017 sayısıyla yayın hayatına başlamıştır. 


    Geçmişten günümüze kadar Asya ile ilgili olarak yazılan kaynaklardan, arkeolojik bulgulardan ve doğrudan ana kaynakların ışığında yapılan araştırma eserlerinden yararlanmak suretiyle Asya’daki devletler ve akraba topluluklarının tarihini, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını, tarihi süreç içinde dünya medeniyetlerine katkılarını, Asya’daki millet ve toplulukların dünyanın diğer kıtalarındaki milletler ve topluluklar ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan tarihi ve güncel sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm yollarını ortaya koyan makalelere, her sayıda bir Asya ülkesi ile Asya ile ilgili olarak neşredilen uluslararası üne sahip bir kitap tanıtımına yer vereceğimiz dergimiz şuan için yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2602-2966 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://asyaarastirmalari.gazi.edu.tr/index.php/dergi
Kapak Resmi


    Gazi Üniversitesine bağlı olarak 2011’de kurulan ve Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezimiz görülen lüzum üzerine 30 Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almış ve çalışmalarına devam etmektedir. Merkezimiz Asya sınırları içinde yer alan tüm bölgelere yönelik araştırmalar yapmak, Asya Ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde faaliyet göstermekte olan araştırma ve uygulama merkezleri ile birlikte araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler üretmek, yürütmek ve uygulamak, üniversite çatısı altında faaliyet göstermekte olan tüm sosyal ve beşeri bilimler bölümlerine çalışma alanlarıyla ilgili kaynak temin etmek ve akademik destek vermek, Asya ülkelerindeki benzer araştırma kurumlan arasında disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma yapmak, Asya ile ilgili tarihi ve güncel olayları akademik bir bakış açısıyla değerlendirerek kamuoyuna takdim etmek, güncel bilgileri toplayarak değerlendirmek, uygun görülen araştırma sonuçlarını ve uzmanlar tarafından hazırlanan güncel raporları Türk ve dünya kamuoyuyla paylaşmak suretiyle Türkiye ile Asya ülkeleri arasında karşılıklı güven duygularını geliştirmek, ortak tarihi miraslarımıza birlikte sahip çıkmak, ve korumak amacıyla hareket eden merkezimiz, Asya ile ilgili düzenli olarak yapmakta olduğu uluslararası kongreler, sempozyumlar konferans ve panelleri sürdürmekle birlikte Asya’nın tarihî, coğrafyası, kültürü ve arkeolojisi gibi tüm sosyal ve beşeri bilim alanları ile ilgili konuların araştırıldığı, tartışıldığı ve analiz edildiği Gazi Üniversitesi Asya Araştırmaları adlı Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi çıkarmaya karar vermiş ve elinizdeki bu Güz 2017 sayısıyla yayın hayatına başlamıştır. 


    Geçmişten günümüze kadar Asya ile ilgili olarak yazılan kaynaklardan, arkeolojik bulgulardan ve doğrudan ana kaynakların ışığında yapılan araştırma eserlerinden yararlanmak suretiyle Asya’daki devletler ve akraba topluluklarının tarihini, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını, tarihi süreç içinde dünya medeniyetlerine katkılarını, Asya’daki millet ve toplulukların dünyanın diğer kıtalarındaki milletler ve topluluklar ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan tarihi ve güncel sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm yollarını ortaya koyan makalelere, her sayıda bir Asya ülkesi ile Asya ile ilgili olarak neşredilen uluslararası üne sahip bir kitap tanıtımına yer vereceğimiz dergimiz şuan için yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Cilt 3 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Üçüncü Komşu Politikası Bazı Düşünceler
  Sayfalar 1 - 18
  Bold RADVAN
 2. Uygur Türklerinin Moğol İmparatorluğu‘ndaki Rolü
  Sayfalar 19 - 28
  Varis ÇAKAN
 3. Bilge Tonyukuk
  Sayfalar 29 - 46
  İlhami DURMUŞ
 4. Uygur Urianhay Dili Üzerine Genel Bir Tanıtım
  Sayfalar 47 - 64
  Bold LUVSANDORJ
 5. Altay Dil Ailesinin İki Önemli Kolu: Moğolca ve Türkçe
  Sayfalar 65 - 86
  Feyzi ERSOY
 6. Oruk Yazıtı
  Sayfalar 87 - 100
  Batulga TSEND
 7. Big Data in China: Bigger Problems, Easier Solutions or Both?
  Sayfalar 101 - 120
  Ulaş Başar GEZGİN , Fatma YILDIRIM
 8. Çeviri Dili ve Türk Kültürünün Moğolistan’da Yayılımı
  Sayfalar 121 - 130
  Azzaya BADAM
 9. Moğolistan’da Türkiye Türkçesi- Moğolca Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Türkçe Öğretimi
  Sayfalar 131 - 156
  Fatma ALBAYRAK , Ariyajav BATCHULUUN
 10. ÜLKE TANITIMI: Moğolistan- Mongolia
  Sayfalar 157 - 168
  Manolya PAKER