ISSN: 2667-6419
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde çalışan “Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin genel hedefleri; tüm Asya ülkelerindeki Yüksek Öğretim kurumları, Üniversitelerin Araştırma Merkezleri ve diğer ilgili araştırma birimleri ile yapılacak olan işbirliği çerçevesinde Asya sınırları içerisinde yer alan bölgelere yönelik araştırmalar yapmak, birlikte eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek, Üniversite çatısı altında faaliyet göstermekte olan tüm sosyal ve beşeri bilimler bölümlerine akademik alanda destek vermek, Asya ülkelerindeki araştırma kurumları arasında disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalarda bulunmaktır.

“Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin bu hedefleri doğrultusunda; Asya’nın tarihi, coğrafyası, kültürü ve arkeolojisi gibi tüm sosyal ve beşerî bilim alanları ile ilgili konuların araştırıldığı, tartışıldığı ve analiz edildiği “Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi”, Güz-2017 sayısıyla yayımlanmaya başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere basımı devam etmektedir. 

2019- Aralık (Cilt:3/ Sayı:2) sayısı ile birlikte Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayımlanan makalelere Üniversitemiz tarafından DOI numarası verilmeye başlanmıştır. 

DERGİNİN TARANDIĞI DİZİN VE İNDEKSLER: SOBIAD, JOURNALTOCs, Google Scholar, RESEARCH BIBLE, BASE, ROOTINDEXING, Türkiye Kaynakçası, ISI, CiteFactor, TÜBİTAK DERGİ PARK, ACARINDEX, ISAM.


      Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Süreli Yayındır. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

     The Journal of Asian Studies International Social Science, Peer-review Published. Spring and Autumn to be published two times a year.