Year 2020, Volume 31 , Issue 2, Pages 197 - 204 2020-08-06

Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri

Özkan TÜTÜNCÜ [1]


Son yıllarda ülkemizde turizm alanında yayın yapan birçok yeni elektronik dergiyle karşılaşmaktayız. Dergi sayısının akademik teşvik sisteminden sonra daha hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Akademik teşvikte editör olmanın puan getirmesi, çok sayıda kalitesi şüpheli derginin oluşmasını beraberinde getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. Dergi sayısındaki artışa bağlı olarak bu dergilerin yayın ihtiyacı ve yine akademik teşvikte yayınların puan getirmesinden dolayı, yayın sayılarında önemli bir artış söz konusudur. Teşvik sistemi, üstüne COVID-19 pandemisi ve daha birçok başka nedenden dolayı ortaya çıkan yeni durum, bir başka bakış açısıyla yeni fırsatları (?) da beraberinde getirmiştir. Makalenin yazarı olarak neredeyse her gün bir COVID-19 çalışmasına destek vermem için eposta almaktayım. Muhtemelen benzer e-postalar ile sizler de karşılaşmaktasınız. Gönderilen turizm, rekreasyon ve boş zaman ile ilgili olan çalışmaların anket ve soru formları incelendiğinde, bu çalışmaların önemli araştırma tasarımı ve yöntem hatalarına sahip olduğunu her iyi eğitimli araştırmacı anlar. Aslında COVID-19 öncesinde elektronik yayınlanan dergi sayısındaki ve bunların içini doldurmaya çalışan makalelerdeki artış, nitelik sorununu gündeme getirmekteydi. Bu çalışmanın konusunun belirlenmesine her ne kadar COVID-19 bazında gönderilen veya yapılan araştırmalar neden olsa da COVID-19’ dan öncesi alanımızda yapılan araştırmalardaki temel sorunların devam ediyor olması da ana etmendir. Öte yandan alanımızda yapılan her araştırma makalesi için burada ele alınan sorunların geçerli olduğunu savunmak olası değildir. Bununla birlikte titizlikle hazırlanmamış, halen yürütülmekte olan ve yayınlanan araştırmaların temel sorunları, burada belirli başlıklar altında ele alınmaya çalışılacaktır.
rekreasyon araştırmaları, rekreasyon, fırsatçılık
 • Al, U. ve Soydal, İ. (2012). Dergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 26 (4): 1-15.
 • Andersen, H. ve Hepburn, B. (2016). Scientific Method, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (Editör), https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/ scientific-method/, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Beall’s List (2020). Beall’s List of Potential Predatory Journals and Publishers, https://beallslist.net/, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Dergipark (2020). Dergiler, https://dergipark.org.tr/tr/search?section=journal, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri (2020). “Predatory” Dergiler Hakkında, http://www.library.hacettepe.edu.tr/sayfa/predatory, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Hanel, P. H. ve Vione, K. C. (2016). Do Student Samples Provide an Accurate Estimate of the General Public?. PloS One, 11 (12). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168354, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • OSFHOME (2020). The Place to Share Your Research, https://osf.io/, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Özen, Ş. (2002). Türkiye’de Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2): 187‐213.
 • Şener, S., Bahçeci, V., Doğru, H., Sel, Z. G., Ertaş, M., Songür, S. ve Tütüncü, Ö. (2016). Turizm Alanındaki Nitel Araştırmalarda Uygulanan Yöntem Ölçütlerinin Değerlendirilmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28 (1): 7 – 26.
 • Stop Predatory Journals (2020). List of Predatory Journals, https://predatoryjournals.com/journals/, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Tütüncü, Ö. (2000). Turizm Sektöründe Araştırma Projesi Önerilerinde Temel Ölçütler ve Bir Proje Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (2): 285-304. http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ozkan.tutuncu/ArastirmaProjesi.pdf, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
 • Yüksel, A. (2018). Aykırı: Araştırmalarda Yanılsamalar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yüksel, A. (2019). Turizm Akademisinde Yanılsamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16 (2): 340-351, https://dergipark.org.tr/tr/pub/soid/issue/47537/609112, (Erişim tarihi: 22.07.2020).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2482-0893
Author: Özkan TÜTÜNCÜ (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 6, 2020

Bibtex @research article { atad777546, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {31}, pages = {197 - 204}, doi = {10.17123/atad.777546}, title = {Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri}, key = {cite}, author = {Tütüncü, Özkan} }
APA Tütüncü, Ö . (2020). Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 31 (2) , 197-204 . DOI: 10.17123/atad.777546
MLA Tütüncü, Ö . "Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 197-204 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/56296/777546>
Chicago Tütüncü, Ö . "Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 197-204
RIS TY - JOUR T1 - Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri AU - Özkan Tütüncü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17123/atad.777546 DO - 10.17123/atad.777546 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 204 VL - 31 IS - 2 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.777546 UR - https://doi.org/10.17123/atad.777546 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri %A Özkan Tütüncü %T Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri %D 2020 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 31 %N 2 %R doi: 10.17123/atad.777546 %U 10.17123/atad.777546
ISNAD Tütüncü, Özkan . "Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 / 2 (August 2020): 197-204 . https://doi.org/10.17123/atad.777546
AMA Tütüncü Ö . Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(2): 197-204.
Vancouver Tütüncü Ö . Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(2): 197-204.