Anatolia: A Journal of Tourism Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-4220 | Period Biannually | Founded: 1990 | Publisher Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad


Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlandı. Dergi 2019 yılında otuzuncu yayın yılını doldurdu. Dergi, “hakem-denetimli” olarak yayımlanan ülkemizdeki ilk birkaç dergi arasındadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yıl 8, Sayı 3-4 itibaren “hakemli-dergi” olarak yayınlanmaktadır.

Anatolia: A Journal of Tourism Research

ISSN 1300-4220 | Period Biannually | Founded: 1990 | Publisher Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad
Cover Image


Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlandı. Dergi 2019 yılında otuzuncu yayın yılını doldurdu. Dergi, “hakem-denetimli” olarak yayımlanan ülkemizdeki ilk birkaç dergi arasındadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yıl 8, Sayı 3-4 itibaren “hakemli-dergi” olarak yayınlanmaktadır.
Volume 31 - Issue 2 - Aug 6, 2020
 1. Likya Yolu Yürüyüşçülerinin Profilleri ve Memnuniyet Düzeyleri
  Pages 113 - 124
  Burcu TÜTÜNCÜ , Hüseyin PAMUKÇU , Canan TANRISEVER
 2. Turistlerin Terör Riski Algısı ve Riskle Başa Çıkma Davranışları
  Pages 125 - 137
  Burçin KIRLAR CAN , Işıl ÖZGEN
 3. Dragon Festivali’nde Örgüt Kültürü, Takım Birlikteliği ve Takım Performansı
  Pages 138 - 148
  Ceyda LALE SANCAKTAR , Ebru GÜNLÜ
 4. Destinasyon Pazarlama Organizasyonlarının Sosyal Medya Performansının Kıyaslanması
  Pages 149 - 160
  Doğuş KILIÇARSLAN , Tahir ALBAYRAK
 5. Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği
  Pages 161 - 171
  Mehmet Halit AKIN , Yüksel ÖZTÜRK , Kurtuluş KARAMUSTAFA
 6. Dönüşümsel Seyahat: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği
  Pages 172 - 182
  Özer Mesut ÖZÇELİK , Ece ÖMÜRİŞ
 7. Finansal ve Finansal Olmayan Verilerle Menü Performansının Değerlendirilmesi
  Pages 183 - 192
  Vedat YİĞİTOĞLU , Nilüfer TETİK
 8. Detaching the Elementary Forms of Dark-Tourism / Hüzün Turizminin Temel Formlarına Ayrılması
  Pages 193 - 196
  Maximiliano E. KORSTANJE , Çeviren: Evren GÜMÜŞ
 9. Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri
  Pages 197 - 204
  Özkan TÜTÜNCÜ
 10. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Yemek Kitapları
  Pages 205 - 210
  Özge SAMANCI
 11. 5. Deniz Turizmi Sempozyumu’nun Ardından
  Pages 211 - 213
  Elif KOÇ
 12. Yazarların Dikkatine...
  Pages 107 - 107
  Nazmi KOZAK
 13. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Makale Hazırlama ve Yayım Bilgileri
  Pages 214 - 215
  Nazmi KOZAK
Indexes and Platforms