Review
PDF BibTex RIS Cite

Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat

Year 2023, Volume: 34 Issue: 1, 125 - 127, 30.04.2023

Abstract

İnsanoğlu tarihin her döneminde hareket hâlinde yaşamıştır. Bu bağlamda, bir yerden diğer bir yere çeşitli sebepler ve amaçlar doğrultusunda seyahat etmiştir. Türk milleti de bu sürecin önemli bir halkasını meydana getirmiştir. Tarihi süreç içerisinde Türkler çok çeşitli nedenlerle seyahatler gerçekleştirmiştir. Türkler en çok
savaş için bulundukları bölgelerden başka coğrafyalara hareket etmişlerdir. Şamanizm inancının bir gereği olarak Türkler efsanevi ve hayali seyahatler de yapmışlardır. Yine İslami dönemin ilk Türk kaynaklarında insanların bireysel veya toplu olarak seyahat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu yazıda Türklerin bilinen ilk zamanlarında ve İslamiyet’i kabul ettikleri ilk dönemlerde seyahatleri ve bu seyahatlerin muhtevası üzerine bilgi verilecektir.

References

 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kaşgarlı Mahmud (1986). Divanü Lûgat-it-Türk III. (Çev: Besim Atalay). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ocak, A. (2019). Şiî-Sünnî Ekseninde Selçukluların Hicaz Politikası. İçinde; M.A. Hacıgökmen, M. Kesik, O. Kunduracı vd. (Editörler) Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri (ss. 747-763). Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • Şenocak, E. (2013). Göç ve Ergenekon Destanlarında Mitostan Ütopyaya Yolculuk, Turkish Studies, 8 (1): 2525-2537.
 • Taşağıl, A. (2019). Bozkırın Kağanlıkları Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar. İstanbul: Kronik Kitap.
 • Yetiş, K. (1994). Destan. İçinde İslâm Ansiklopedisi (Cilt 9, ss. 202-205). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Yûsuf Hâs Hâcib (1998). Kutadgu Bilig II. (Çev: Reşit Rahmeti Arat). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Travel in Turks from The Beginning to The Present / Travel in Turks Until the Seljuks

Year 2023, Volume: 34 Issue: 1, 125 - 127, 30.04.2023

Abstract

Mankind has lived in motion in every period of history. In this context, he traveled from one place to another for various reasons and purposes. The Turkish nation also formed an essential link in this process. During thehistorical process, Turks traveled for multiple reasons. The Turks mostly moved to other geographies from the
regions they were in for the war. As a requirement of shamanism, Turks also made legendary and imaginary travels. Again, in the first Turkish sources of the Islamic period, it is understood that people traveled individually or collectively. This article will give information about the travels of the Turks in the first known times and
the first periods when they accepted Islam and the content of these travels.

References

 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kaşgarlı Mahmud (1986). Divanü Lûgat-it-Türk III. (Çev: Besim Atalay). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ocak, A. (2019). Şiî-Sünnî Ekseninde Selçukluların Hicaz Politikası. İçinde; M.A. Hacıgökmen, M. Kesik, O. Kunduracı vd. (Editörler) Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri (ss. 747-763). Konya: Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • Şenocak, E. (2013). Göç ve Ergenekon Destanlarında Mitostan Ütopyaya Yolculuk, Turkish Studies, 8 (1): 2525-2537.
 • Taşağıl, A. (2019). Bozkırın Kağanlıkları Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar. İstanbul: Kronik Kitap.
 • Yetiş, K. (1994). Destan. İçinde İslâm Ansiklopedisi (Cilt 9, ss. 202-205). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Yûsuf Hâs Hâcib (1998). Kutadgu Bilig II. (Çev: Reşit Rahmeti Arat). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Articles
Authors

İsmail TURAN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1547-4762
Türkiye

Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 34 Issue: 1

Cite

Bibtex @review { atad1277003, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2023}, volume = {34}, number = {1}, pages = {125 - 127}, doi = {10.17123/atad.1277003}, title = {Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat}, key = {cite}, author = {Turan, İsmail} }
APA Turan, İ. (2023). Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 34 (1) , 125-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/71388/1277003
MLA Turan, İ. "Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (2023 ): 125-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/71388/1277003>
Chicago Turan, İ. "Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (2023 ): 125-127
RIS TY - JOUR T1 - Travel in Turks from The Beginning to The Present / Travel in Turks Until the Seljuks AU - İsmailTuran Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 127 VL - 34 IS - 1 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Anatolia: Journal of Tourism Research Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat %A İsmail Turan %T Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat %D 2023 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD Turan, İsmail . "Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 / 1 (April 2023): 125-127 .
AMA Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 34(1): 125-127.
Vancouver Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 34(1): 125-127.
IEEE İ. Turan , "Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat / Selçuklulara Kadar Türklerde Seyahat", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 34, no. 1, pp. 125-127, Apr. 2023, doi:10.17123/atad.1277003