Review Article
BibTex RIS Cite

The Physical Education Culture in the Second Constitutional Period: A Study on the “Terbiye ve Oyun” Magazine

Year 2023, Volume: 27 Issue: 4, 282 - 288, 01.12.2023

Abstract

In this article, we aimed to analyze the development process of physical education and teaching in Türkiye during the Second Constitutional Period by examining the visual contents in the
“Terbiye ve Oyun” (Physical Education and Games) magazine published by Selim Sırrı Tarcan, who
pioneered the development of physical education culture in our sports history. In this article, considering the historical process, the change in sports culture in the Ottoman Empire was examined
in the context of “physical education.” All visual content related to sports and physical education
was analyzed by the content analysis method in 30 issues of “Terbiye ve Oyun,” which was published by Selim Sırrı Tarcan in two different periods in 1911 and 1922. When all the visual content
featured in the magazine is examined, it is seen that the magazine did not only provide its readers
with content related to physical education and gymnastics but also featured informative content
about children’s favorite games, entertainment activities, and different sports branches. In this
context, it has been tried to reflect the visual content that the magazine offers to its readers in
order to contribute to physical education and sports culture.

References

 • Ahmetoğlu, S. (2011). An evaluation on Selim Sırrı (Tarcan)’s “İsveç Hatıraları” (Memoirs From Sweden) Şehbâl Magazine (vol. 21, pp. 31–95). Türkiyat Mecmuası. [CrossRef]
 • Aydın, H. (2009). İdman (1913–1914): İlk kapsamlı spor dergisi üzerine bir inceleme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(27), 153–170.
 • Çapan, M. Ş., & Mutlu, T. O. (2016). Unutulmuş bir spor adamını anlamak, konferanslarıyla; Selim Sırrı Tarcan. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 235–241.[CrossRef]
 • Çelik, V. O., & Bulgu, N. (2010). Geç Osmanlı döneminde batılılaşma ekseninde beden eğitimi ve spor. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 137–147.
 • Demİr, G. T. (2017). 1918–1938 yılları arasında yayınlanan eğitim dergilerindeki karşılaştırmalı eğitim makaleleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 15–33. [CrossRef]
 • Demirhan, G., & Konukman, F. (2012). Selim Sırrı Tarcan: A pioneer in the development of physical education and sports in Turkey. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 54(1), 41–48. [CrossRef]
 • Günay, N. (2017). Osmanlı devleti’nde kurulan spor cemiyetleri ve jimnastik derslerinin milliyetçilik hareketlerindeki rolü. Belleten, 81(292), 917–946. [CrossRef]
 • Kılıç, N. (2019). Spor basınının tarihsel gelişiminde önemli bir dergi: Terbiye ve Oyun. TRT Akademi, 4(8), 264–285. Korkmaz, V., & Oruç, Ş. (2015). Selim Sırrı Tarcan ve ‘İbtidâi muallimlerine öğütlerim’ adlı eseri. International Journal of Social Science Research, 4(1), 1–19.
 • Lüküslü, D., & Dinçşahin, Ş. (2013). Shaping bodies shaping minds: Selim Sırrı Tarcan and the origins of modern physical education in Turkey. International Journal of the History of Sport, 30(3), 195–209. [CrossRef]
 • Mutlu, M. (2020). Beden terbiyesi ve spor hayatında Selim Sırrı Tarcan (1874–1957). Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 32, 583–615.
 • Özçakır, S. (2015). 100 yıl öncesinde Türkiye’de beden eğitimi öğretimi ve günümüzdeki yansımaları. Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 18–25. [CrossRef]
 • Özçakır, S., & Yıldıran, İ. (2016). II. Meşrutiyet dönemi beden eğitiminde çağdaş dönüşümler (1908–1918). SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 15–28. [CrossRef]
 • Öztürkmen, A. (2020). Folklore in the time of young Turks: Situating a new discipline in nineteenth century Ottoman thought. Western Folklore, 79(2), 139–178.
 • Özçakır, S. (2018). Meşrutiyet çocuklarının yetiştirilmesinde terbiyevî oyunların rolü. OTAM, 43, 141–164. [CrossRef]
 • Sarıkaya, M. (2008). Selim Sırrı Tarcan ve gürbüz Türk çocuğu. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24(70), 113–126.
 • Sarıkaya, M. (2018). Selim Sırrı Bey’in (Tarcan) sıhhi çocuk oyunları. Atatürk Dergisi, 7(1), 63–93.
 • Seyhan, S. (2012). İlk spor yazarlarımızdan Selim Sırrı Tarcan ve Yeni Muhit dergisindeki yazılarından örnekler. Global Media Journal-Turkish Edition, 3(5), 129–141.
 • Şinoforoğlu, T. (2020). Türkiye’de beden eğitimi öğretmeni yetiştirme çabaları ve öncü kuruluşlar (1908–1930). SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Spor Tarihi Özel Sayı (Sports History Special Issue), 18, 73–105. [CrossRef]
Year 2023, Volume: 27 Issue: 4, 282 - 288, 01.12.2023

Abstract

References

 • Ahmetoğlu, S. (2011). An evaluation on Selim Sırrı (Tarcan)’s “İsveç Hatıraları” (Memoirs From Sweden) Şehbâl Magazine (vol. 21, pp. 31–95). Türkiyat Mecmuası. [CrossRef]
 • Aydın, H. (2009). İdman (1913–1914): İlk kapsamlı spor dergisi üzerine bir inceleme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(27), 153–170.
 • Çapan, M. Ş., & Mutlu, T. O. (2016). Unutulmuş bir spor adamını anlamak, konferanslarıyla; Selim Sırrı Tarcan. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 235–241.[CrossRef]
 • Çelik, V. O., & Bulgu, N. (2010). Geç Osmanlı döneminde batılılaşma ekseninde beden eğitimi ve spor. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 137–147.
 • Demİr, G. T. (2017). 1918–1938 yılları arasında yayınlanan eğitim dergilerindeki karşılaştırmalı eğitim makaleleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 15–33. [CrossRef]
 • Demirhan, G., & Konukman, F. (2012). Selim Sırrı Tarcan: A pioneer in the development of physical education and sports in Turkey. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 54(1), 41–48. [CrossRef]
 • Günay, N. (2017). Osmanlı devleti’nde kurulan spor cemiyetleri ve jimnastik derslerinin milliyetçilik hareketlerindeki rolü. Belleten, 81(292), 917–946. [CrossRef]
 • Kılıç, N. (2019). Spor basınının tarihsel gelişiminde önemli bir dergi: Terbiye ve Oyun. TRT Akademi, 4(8), 264–285. Korkmaz, V., & Oruç, Ş. (2015). Selim Sırrı Tarcan ve ‘İbtidâi muallimlerine öğütlerim’ adlı eseri. International Journal of Social Science Research, 4(1), 1–19.
 • Lüküslü, D., & Dinçşahin, Ş. (2013). Shaping bodies shaping minds: Selim Sırrı Tarcan and the origins of modern physical education in Turkey. International Journal of the History of Sport, 30(3), 195–209. [CrossRef]
 • Mutlu, M. (2020). Beden terbiyesi ve spor hayatında Selim Sırrı Tarcan (1874–1957). Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 32, 583–615.
 • Özçakır, S. (2015). 100 yıl öncesinde Türkiye’de beden eğitimi öğretimi ve günümüzdeki yansımaları. Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 18–25. [CrossRef]
 • Özçakır, S., & Yıldıran, İ. (2016). II. Meşrutiyet dönemi beden eğitiminde çağdaş dönüşümler (1908–1918). SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 15–28. [CrossRef]
 • Öztürkmen, A. (2020). Folklore in the time of young Turks: Situating a new discipline in nineteenth century Ottoman thought. Western Folklore, 79(2), 139–178.
 • Özçakır, S. (2018). Meşrutiyet çocuklarının yetiştirilmesinde terbiyevî oyunların rolü. OTAM, 43, 141–164. [CrossRef]
 • Sarıkaya, M. (2008). Selim Sırrı Tarcan ve gürbüz Türk çocuğu. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24(70), 113–126.
 • Sarıkaya, M. (2018). Selim Sırrı Bey’in (Tarcan) sıhhi çocuk oyunları. Atatürk Dergisi, 7(1), 63–93.
 • Seyhan, S. (2012). İlk spor yazarlarımızdan Selim Sırrı Tarcan ve Yeni Muhit dergisindeki yazılarından örnekler. Global Media Journal-Turkish Edition, 3(5), 129–141.
 • Şinoforoğlu, T. (2020). Türkiye’de beden eğitimi öğretmeni yetiştirme çabaları ve öncü kuruluşlar (1908–1930). SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Spor Tarihi Özel Sayı (Sports History Special Issue), 18, 73–105. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU

Publication Date December 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 27 Issue: 4

Cite

APA DEĞİRMENCİOĞLU, G. (2023). The Physical Education Culture in the Second Constitutional Period: A Study on the “Terbiye ve Oyun” Magazine. Current Perspectives in Social Sciences, 27(4), 282-288.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909