Research Article
BibTex RIS Cite

Traces of Transhumanism in Michel Houellebecq’s Novel Elementary Particles

Year 2024, Volume: 28 Issue: 2, 250 - 257, 22.06.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1416470

Abstract

Yirminci yüzyılda yaşanan gelişmeler ve pozitivizmin etkisiyle beraber insanlık evriminin bir sonraki adımını teknolojide gören Transhümanizm; golem mitinin modern bir tekrarı olarak daha güçlü, daha akıllı, hasta olmayan hatta ölümsüz bir insanlık için teknolojiyi araç olarak kullanmak istemektedir. Materyalizm nedeniyle hümanizmin etkisinin azaldığı bir ortamda gelişme gösteren transhümanistler; biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zekâ ve klonlama gibi teknolojiler sayesinde süper insanı yaratmayı amaçlayarak insanı daha üst konuma getirmeye çalışmaktadır. Toplumsal gelişmelerin yakından takipçisi ve aynası olan edebiyatta, transhümanist fikirlerin geliştirilmesi ve tartışılması için uygun ortamı oluşturması sebebiyle transhümanist eserlere sıkça rastlanmaktadır. Dünya edebiyatında önemli bir konu haline gelen transhümanizm, özellikle yirmi birinci yüzyılla beraber Fransız yazarların da dikkatini çeker hale gelmiştir. Çağdaş Fransız edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Michel Houellebecq, varoluşsal temaları derinden işlerken din, çıplaklık ve insanlık durumu gibi çarpıcı konuları referans alarak romanlarına taşımasıyla ünlüdür. 1998 yılında yayımlanan Temel Parçacıklar adlı romanı, bilimsel gelişmelerin ilerlemesiyle hayatın anlamını yitirdiği bir modern toplumu betimlerken insan arzularının, teknolojik ilerlemelerin ve transhümanist fikirlerin potansiyel getirilerini sorunsallaştırır. Bu makale, Houellebecq’in Temel Parçacıklar’ında transhümanizmin izlerini eleştirel şekilde araştırırken yazarın giderek artan teknoloji kullanımına yönlendirilen bir dünyada insanlığın geleceğine dair fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Çalışma, transhümanizm kavramını anlamak adına bir çerçeve oluşturarak kuramın temellerine genel bir bakış sunduktan sonra eserde işlenen önemli temalar ve pasajlardan yararlanarak yazarın transhümanist fikirlerini ve insanın sınırlarının aşılmasının potansiyel sonuçlarını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Supporting Institution

No support was received in the production of the work. The work is not covered by any scholarship or project.

References

 • Antosca, R. A. (2019). Technological Re-Enchantment: Transhumanism, Techno-Religion, and Post-Secular Transcendence. Humanities and Technollogy Review, 38(2), 1-28.
 • Bostrom, N. (2003). The Transhumanist FAQ: A General Introduction. November, 2023. From www.nickbostrom.com
 • Dard, O., & Moatti, A. (2016). Aux origines du mot Transhumanisme. HAL open science.
 • Ferrando, F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms. Existenz, 26-33.
 • Ferry, L. (2023). Transhümanist Devrim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Foucault, M. (1966). Les Mots et Les Choses. Paris : Editions Gallimard.
 • Houellebecq, M. (2022). Temel Parçacıklar. (O. Senemoğlu, Çev.), İthaki.
 • Humanity+. (2016). What We Do. Feburary 2, 2023. From Humanity+: https://www.humanityplus.org/about.
 • Huxley, J. (1968). Transhumanism. Journal of Humanistic Psychology, 8(1), 73-76.
 • Maftei, M. M. (2020). La fiction posthumaniste - Michel Houellebecq. HAL, archives-ouvertes.fr.
 • More, M. (1990). Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy. Extropy, 6-12.
 • Nietzsche, F. W. (2011). Böyle Buyurdu Zerdüşt. (M. Tüzel, Çev.), İş Bankası Yayınları.
 • Onishi, B. B. (2011). Information, Bodies, and Heidegger: Tracing Visions of the Posthuman. Sophia, 101-112.
 • Rey, A., Arabyan, M., Chapron, J., Gérardin, F., Hordé, T., & Meddeb, A. (1994). Le Robert Micro. Dictionnaire d'Apprentisage de la Langue Française. Paris, la Glaciere, Dictionnaires Le Robert.
 • Shelley, M. (2016). Frankenstein ya da Modern Prometheus. (Y. Yavuz, Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sreenan, N. (2018). Universal, acid: Houellebecq’s clones and the evolution of humanity. Modern & Contemporary France.
 • Vita-More, N. (2020). The Tranhumanist Manifesto. (Revision 1998 v.2, 2008 v.3, 2020 v.4, Original 1983). July 10, 2023. From Humanity+: humanityplus.org/the-transhumanist-manifesto
 • Vita-More, N. (2022). Transhümanist Manifesto. Pasajlar: Transhümanizm (T. Dereci, Çev., s. 137-148). İçinde, Akademim Yayınları.

Traces of Transhumanism in Michel Houellebecq’s Novel Elementary Particles

Year 2024, Volume: 28 Issue: 2, 250 - 257, 22.06.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1416470

Abstract

Transhumanism sees the next step of the evolution of humanity in technology, together with the developments in the twentieth century and the influence of positivism. As a modern repetition of the golem myth, it desires to use technology as o tool for a stronger, smarter, non-sick, even immortal humanity. Transhumanists developed in an environment where the influence of humanism was reduced due to materialism and they aim to create a super human through technologies such as biotechnology, nanotechnology, artificial intelligence and cloning, and tries to bring humans to a higher position. In literature, which is a close follower mirror of social developments, transhumanist works are frequently encountered as they create a suitable environment for the development and discussion of transhumanist ideas. Therefor Transhumanism has become an important subject in world literature and has attracted the attention of French authors, especially with the twenty-first century. Michel Houellebecq, one of the leading figures of contemporary French literature, is famous for deeply processing existential themes and bringing striking subjects such as religion, nudity and the human condition into his novels by refence. His novel Elementary Particles, published in 1998, problematizes the potential return of transhumanist ideas, human desires and technological advances, while depicting a modern society where life has lost its meaning with the advancement of scientific developments. This article aims to reveal the author’s ideas for the future of humanity in a world driven by the increasing use of technology while critically investigating the traces of transhumanism in Houellebecq’s Elementary Particles. After providing an overview of the foundations of the theory by creating a framework for understanding the concept of transhumanism, the study tries to reveal the author’s transhumanist ideas and the potential consequences of transcending human boundaries by making use of important themes and passages in the novel.

References

 • Antosca, R. A. (2019). Technological Re-Enchantment: Transhumanism, Techno-Religion, and Post-Secular Transcendence. Humanities and Technollogy Review, 38(2), 1-28.
 • Bostrom, N. (2003). The Transhumanist FAQ: A General Introduction. November, 2023. From www.nickbostrom.com
 • Dard, O., & Moatti, A. (2016). Aux origines du mot Transhumanisme. HAL open science.
 • Ferrando, F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms. Existenz, 26-33.
 • Ferry, L. (2023). Transhümanist Devrim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Foucault, M. (1966). Les Mots et Les Choses. Paris : Editions Gallimard.
 • Houellebecq, M. (2022). Temel Parçacıklar. (O. Senemoğlu, Çev.), İthaki.
 • Humanity+. (2016). What We Do. Feburary 2, 2023. From Humanity+: https://www.humanityplus.org/about.
 • Huxley, J. (1968). Transhumanism. Journal of Humanistic Psychology, 8(1), 73-76.
 • Maftei, M. M. (2020). La fiction posthumaniste - Michel Houellebecq. HAL, archives-ouvertes.fr.
 • More, M. (1990). Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy. Extropy, 6-12.
 • Nietzsche, F. W. (2011). Böyle Buyurdu Zerdüşt. (M. Tüzel, Çev.), İş Bankası Yayınları.
 • Onishi, B. B. (2011). Information, Bodies, and Heidegger: Tracing Visions of the Posthuman. Sophia, 101-112.
 • Rey, A., Arabyan, M., Chapron, J., Gérardin, F., Hordé, T., & Meddeb, A. (1994). Le Robert Micro. Dictionnaire d'Apprentisage de la Langue Française. Paris, la Glaciere, Dictionnaires Le Robert.
 • Shelley, M. (2016). Frankenstein ya da Modern Prometheus. (Y. Yavuz, Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sreenan, N. (2018). Universal, acid: Houellebecq’s clones and the evolution of humanity. Modern & Contemporary France.
 • Vita-More, N. (2020). The Tranhumanist Manifesto. (Revision 1998 v.2, 2008 v.3, 2020 v.4, Original 1983). July 10, 2023. From Humanity+: humanityplus.org/the-transhumanist-manifesto
 • Vita-More, N. (2022). Transhümanist Manifesto. Pasajlar: Transhümanizm (T. Dereci, Çev., s. 137-148). İçinde, Akademim Yayınları.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects World Languages, Literature and Culture (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Buğra Şengel 0000-0003-3093-4683

Publication Date June 22, 2024
Submission Date January 8, 2024
Acceptance Date May 1, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Şengel, B. (2024). Traces of Transhumanism in Michel Houellebecq’s Novel Elementary Particles. Current Perspectives in Social Sciences, 28(2), 250-257. https://doi.org/10.53487/atasobed.1416470

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909