BibTex RIS Cite

YÖRE HALKININ ERZURUM KIŞ SPORLARI TURİZMİ İLE İLGİLİ SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ / SOCIAL-CULTURAL AND ECONOMICAL EXPECTATIONS OF ERZURUM’S INHABITANTS ABOUT WİNTER SPORT TOURİSM

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, “Yöre Halkının Erzurum Kış Sporları Turizmi İle İlgili Sosyo-Kültürel ve
Ekonomik Beklentileri” başlığı altında Erzurum’da yaşayan insanların kış turizminden sosyo-kültürel
ve ekonomik beklentilerinin seviyesini ortaya koymaktır. Araştırma anket yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan bireyler
oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise Erzurum da yaşayan 15 yaş üzeri erkek ve kadınlar olmak
üzere toplamda 1372 kişi oluşturmaktadır. Yöre halkının kış sporları turizmi ile ilgili beklentilerini
belirlemek amacıyla geliştirilen beklenti ölçeği, alpha istatistik yöntemi ile geçerlilik testine tabi
tutulmuştur. Beklenti ölçeğinin geçerlilik oranının ,95 olduğu belirlenmiştir. Toplanan bilgi ve
verilerin analizinde istatistikî paket programları kullanılmıştır. Araştırma grubunda, kış sporları
turizmi ile ilgili değişkenlerde farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %50’sine yakının
gelir düzeyleri 750 TL olduğu, yaklaşık % 58’i ortaöğretim mezunu ve %75’ne yakını ise Erzurum
doğumlu oldukları anlaşılmaktadır. Yine katılımcıların %75.78’i sosyo-ekonomik beklenti içinde
olduklarının yanında, %80.8 ile “Kış sporları turizmi geliştikçe, yöre halkının kayağa ilgisi artacaktır”
görüşü ön plana çıkmıştır.
Sonuç olarak yöre halkının Erzurum kış sporları turizmi ile ilgili yüksek oranda sosyokültürel
ve ekonomik beklentiler içerisinde oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beklenti, Ekonomi, Sosyo-Kültürel,
SOCIAL-CULTURAL AND ECONOMICAL EXPECTATIONS OF
ERZURUM’S INHABITANTS ABOUT WİNTER SPORT
TOURİSM

 

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the level of the socio-cultural and economical expectations of
Erzurum’s inhabitants about winter sport tourism.
The investigation has been made by survey method. People who live in the boundary of
Erzurum Municipality has joined the survey. It has consisted of males and females above the age of
15, totally 1372 people who live in Erzurum. Expectation scale which has been developed to
determine the expectations of the Erzurum’s inhabitants from winter sport tourism has been depended
on the validity rate of expectation survey, it is determined as 95 percent. Statistical packet programs
have been used in the analysis of the information and data gathering. It has been determined that there
are differences in the variables of investigation group about winter sport tourism. It was determined
that approximately 50 percent of participants income level were 750 TL, 58 percent of participants
graduated from secondary school and about 75 percent of those were born in Erzurum. Beside the fact
that, 75 percent of these people have social-economic expectations, the view claiming that the interest
of local people in skiing would increase by the winter sports tourisms improved.
Consequently, it is clear that the inhabitants have great socio-cultural and economical
expectations about Erzurum winter sport tourism.

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Kenan Şebin This is me

A. Gökhan Yazıcı This is me

Erdoğan Tozoğlu This is me

Özgür Bostancı This is me

M. Fatih Karahüseyinoğlu This is me

Publication Date January 11, 2011
Published in Issue Year 2010 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Şebin, K., Yazıcı, A. G., Tozoğlu, E., Bostancı, Ö., et al. (2011). YÖRE HALKININ ERZURUM KIŞ SPORLARI TURİZMİ İLE İLGİLİ SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ / SOCIAL-CULTURAL AND ECONOMICAL EXPECTATIONS OF ERZURUM’S INHABITANTS ABOUT WİNTER SPORT TOURİSM. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1).