Journal of Physical Education and Sport Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-2040 | e-ISSN 2687-6329 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo


Physical Education and Sport Sciences Journal is the periodical of Atatürk University, Faculty of Sport Sciences. It is a national scientific thematic periodical refereed, journal which is published in Turkish and depends on independent and extrajudicial referring principle. It is published four times in a year in March, June, September, and December.

Physical Education and Sport Sciences Journal (ISSN:1302-2040, E-ISSN:2687-6329) is indexed in Google Scholar and Sobiad index

Journal Contact: atabesbd@atauni.edu.tr

The ORCID ID number is compulsory for all writers. You can get an ORCID ID number on https://orcid.org/register 

Journal of Physical Education and Sport Sciences

ISSN 1302-2040 | e-ISSN 2687-6329 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo
Cover Image


Physical Education and Sport Sciences Journal is the periodical of Atatürk University, Faculty of Sport Sciences. It is a national scientific thematic periodical refereed, journal which is published in Turkish and depends on independent and extrajudicial referring principle. It is published four times in a year in March, June, September, and December.

Physical Education and Sport Sciences Journal (ISSN:1302-2040, E-ISSN:2687-6329) is indexed in Google Scholar and Sobiad index

Journal Contact: atabesbd@atauni.edu.tr

The ORCID ID number is compulsory for all writers. You can get an ORCID ID number on https://orcid.org/register 

Volume 22 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 11
  Emre ŞİMŞEK , Mehmet ÖKMEN
 2. OSMANİYE İLİ REKREATİF ALANLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 12 - 20
  Serkan Necati METİN , Mehmet Ali KILIÇ , Sinan AYAN
 3. YAZ SPOR OKULLARINDA FUTBOL ÇALIŞMALARINA KATILAN GRUPLARIN İKİ AYLIK GELİŞİMLERİNİN FİZİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 21 - 32
  Kemal KURAK
 4. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
  Pages 33 - 43
  Hasan Ceyhun CAN , Burcu GÜVENDİ , Ayşe TÜRKSOY IŞIM
 5. SPOR ORGANİZASYONLARININ YAPILDIĞI YERE TURİZM VE SOSYOKÜLTÜREL OLARAK SAĞLADIĞI KATKILARA YÖNELİK HALK GÖRÜŞÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 44 - 53
  Mustafa BOYACI , İbrahim Kubilay TÜRKAY , Kadir PEPE
 6. ALGILANAN STRES İLE SERBEST ZAMAN DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 54 - 64
  Emrah SERDAR , Mehmet DEMİREL
 7. ELİT DÜZEYDEKİ KAYAK VE ATLETİZM SPORCULARININ FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 65 - 74
  Metin BAYRAM , Cemil ŞAM , Muzaffer ZEPAK
 8. İMAM HATİP LİSELERİNDE EĞİTİM ALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 75 - 85
  Çağatay DERECELİ
 9. SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİ; SPORTİF ETKİNLİKLERİN ROLÜ
  Pages 86 - 99
  Ahmet Enes SAĞIN , Mehmet GÜLLÜ
 10. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISI
  Pages 100 - 108
  Ubeyde KILIÇASLAN , Mustafa BAŞ
 11. SPOR YÖNETİCİSİ ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 109 - 119
  Yunus Sinan BİRİCİK
Dizinler

16853