Year 2018, Volume 20 , Issue 4, Pages 60 - 68 2018-12-31

ORUÇ TUTAN VE TUTMAYAN ANTRENMANLI SPORCULARDA DÜZENLİ EGZERSİZİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ FARKLI MIDIR?

Serhat Özbay [1] , Süleyman Ulupınar [2]


Birçok sporcu ramazan ayında gündüz antrenmanı yapmak durumundadır. Bu çalışmanın amacı oruç tutan ve tutmayan antrenmanlı sporcularda ramazan ayı boyunca yapılan düzenli egzersizlerin vücut kompozisyonuna etkilerini incelemektir. Araştırmaya aynı kulüpte kamp ortamında kalan erkek güreşçilerden, oruç tutmayı tercih eden 12 kişi ve oruç tutmayan 11 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar ramazan ayı boyunca haftada beş gün olmak üzere toplam 20 antrenman gerçekleştirmişlerdir. Katılımcılar bu süre boyunca submaksimal kuvvet ve teknik antrenmanlarını ardışık olmayacak şekilde uygulamışlardır. Antrenmanlar 17:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların vücut kompozisyonu ölçümleri ramazan ayından hemen önce ve ramazan ayının sonunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ön test ve son test arasındaki değişimleri SPSS programı ile eşli örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre oruç tutmayan grupta vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi ve vücut yağ yüzdesinde anlamlı değişim olmamıştır. Oruç tutan grupta ise vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksinde anlamlı değişim bulunmazken, vücut yağ yüzdesinde anlamlı bir düşüş olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak oruç tutan grupta, vücut ağırlığı değişmeden yağ yüzdesinin anlamlı derecede düşmesinden dolayı, oruç tutarken yapılan düzenli egzersizin vücuttaki yağ miktarını azaltmada daha etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Oruç, Antrenman, Vücut kompozisyon
 • Aziz, A. R. (2016). Ramadan fasting and exercise performance. Asian journal of sports medicine, 1(3), 130.
 • Aziz, A. R., Wahid, M. F., Png, W., & Jesuvadian, C. V. (2010). Effects of Ramadan fasting on 60 min of endurance running performance in moderately trained men. British journal of sports medicine, 44(7), 516-521.
 • Bouhlel, E., Salhi, Z., Bouhlel, H., Mdella, S., Amamou, A., Zaouali, M., . . . Zbidi, A. (2006). Effect of Ramadan fasting on fuel oxidation during exercise in trained male rugby players. Diabetes & metabolism, 32(6), 617-624.
 • Cansel, M., Taşolar, H., Yağmur, J., Ermiş, N., Açıkgöz, N., Eyyüpkoca, F., . . . Özdemir, R. (2014). The effects of Ramadan fasting on heart rate variability in healthy individuals: a prospective study. Anatolian Journal of Cardiology/Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 14(5).
 • Chtourou, H., Hammouda, O., Souissi, H., Chamari, K., Chaouachi, A., & Souissi, N. (2011). The effect of Ramadan fasting on physical performances, mood state and perceived exertion in young footballers. Asian journal of sports medicine, 2(3), 177.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd: Hillsdale, NJ: erlbaum.
 • Ekinci, M. (2018). Ramazan ayında doğru beslenme. Ayrıntı Dergisi, 6(62).
 • Fallah, S. J. (2010). Ramadan fasting and exercise performance. Asian journal of sports medicine, 1(3), 130.
 • Güvenç, A. (2011). Effects of Ramadan fasting on body composition, aerobic performance and lactate, heart rate and perceptual responses in young soccer players. Journal of human kinetics, 29, 79-91.
 • Harder-Lauridsen, N. M., Rosenberg, A., Benatti, F. B., Damm, J. A., Thomsen, C., Mortensen, E. L., . . . Krogh-Madsen, R. (2017). Ramadan model of intermittent fasting for 28 d had no major effect on body composition, glucose metabolism, or cognitive functions in healthy lean men. Nutrition, 37, 92-103.
 • Hosseini, S. R. A., Sardar, M. A., Hejazi, K., & Farahati, S. (2013). The effect of Ramadan fasting and physical activity on body composition, serum osmolarity levels and some parameters of electrolytes in females. International journal of endocrinology and metabolism, 11(2), 88.
 • Karli, U., Guvenc, A., Aslan, A., Hazir, T., & Acikada, C. (2007). Influence of Ramadan fasting on anaerobic performance and recovery following short time high intensity exercise. Journal of sports science & medicine, 6(4), 490.
 • Lessan, N., Saadane, I., Alkaf, B., Hambly, C., Buckley, A. J., Finer, N., . . . Barakat, M. T. (2018). The effects of Ramadan fasting on activity and energy expenditure. The American journal of clinical nutrition, 107(1), 54-61.
 • Memari, A.-H., Kordi, R., Panahi, N., Nikookar, L. R., Abdollahi, M., & Akbarnejad, A. (2011). Effect of Ramadan fasting on body composition and physical performance in female athletes. Asian journal of sports medicine, 2(3), 161.
 • Nachvak, S. M., Pasdar, Y., Pirsaheb, S., Darbandi, M., Niazi, P., Mostafai, R., & Speakman, J. R. (2018). Effects of Ramadan on food intake, glucose homeostasis, lipid profiles and body composition composition. European journal of clinical nutrition, 1.
 • Ramadan, J. (2002). Does fasting during Ramadan alter body composition, blood constituents and physical performance? Medical Principles and Practice, 11(Suppl. 2), 41-46.
 • Randell, R. K., Rollo, I., Roberts, T. J., Dalrymple, K. J., Jeukendrup, A. E., & Carter, J. M. (2017). Maximal fat oxidation rates in an athletic population. Med Sci Sports Exerc, 49(1), 133-140.
 • Seok, S., Kim, Y.-C., Byun, S., Choi, S., Xiao, Z., Iwamori, N., . . . Ge, K. (2018). Fasting-induced JMJD3 histone demethylase epigenetically activates mitochondrial fatty acid β-oxidation. The Journal of clinical investigation, 128(7).
 • Shephard, R. J. (2012). The impact of Ramadan observance upon athletic performance. Nutrients, 4(6), 491-505.
 • Stannard, S. R. (2011). Ramadan and its effect on fuel selection during exercise and following exercise training. Asian journal of sports medicine, 2(3), 127.
 • Sürücü, H. A. (2018). Oruç Tutan ve Tutmayan Tip 2 Diyabetli Bireylerin Metabolik Değerleri ve Özbakım Davranışlarının İncelenmesi. Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi, 38(2), 136-143.
 • Torlak, M. S., & Torlak, S. E. (2017). Açlık, Ramazan Ayı ve Egzersiz. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 66-80
 • Trabelsi, K., El Abed, K., Trepanowski, J. F., Stannard, S. R., Ghlissi, Z., Ghozzi, H., . . . Hakim, A. (2011). Effects of Ramadan fasting on biochemical and anthropometric parameters in physically active men. Asian journal of sports medicine, 2(3), 134.
 • Trabelsi, K., Moalla, W., Boukhris, O., Ammar, A., Elabed, K., Hakim, A., & Chtourou, H. (2018). Effects of Practicing Physical Activity During Ramadan Fasting on Health-Related Indices: An Updated Brief Review. International journal of Sport Studies for Health(In Press).
 • Waterhouse, J. (2010). Effects of Ramadan on physical performance: chronobiological considerations. British journal of sports medicine, 44(7), 509-515.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6424-8871
Author: Serhat Özbay (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9466-5278
Author: Süleyman Ulupınar
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

APA Özbay, S , Ulupınar, S . (2018). ORUÇ TUTAN VE TUTMAYAN ANTRENMANLI SPORCULARDA DÜZENLİ EGZERSİZİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ FARKLI MIDIR? . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 60-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/42289/480492