Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2015, Volume: 17 Issue: 1, 59 - 71, 31.03.2019

Abstract

References

 • Aktepe, K. (1999). Zihinsel Antrenman. Ankara: Aydoğdu Ofset.
 • Altıntaş A , Ç etinkalp Z . K , A şçı H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisinin Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 23 (3), 119–128
 • Beşiktaş Y. (2012). Sporda Zihinde Canlandırmak. 1. Baskı, İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Bentler PM. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238- 246.
 • Bentler PM, Bonett DG. (1980). Significance test sand goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.
 • Biçer T. (1998). Doruk Performans. (2. Baskı), İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Blumenstein B, Lidor R, Tenenbaum G. (Eds), (2007). Psychology of Sport Training. 1st. Edition, Meyer&MeyerSport, UK.
 • Burton, D (1993). GoalSetting İn Sport. In R.N. Singer, M. Murphey, &L.K.Tennant (Eds), Handbook of Researc On Sport (Pp. 467-491). New York: Macmillan.
 • Burton D, Raedeke T. (2008). Sport Psychology For Coaches. (1st. Edition), USA Human Kinetics.
 • Hu LT, Bentler PM. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • İkizler C. (1997). Sporda Başarının Psikolojisi. İstanbul: Alfa Basın Yayım Dağıtım.
 • Jones L, Stuth G. (1997). “The Uses of Mental Imagery In Athletics: An Over- View”. Applied And Preventative Psychology, 6, 101-115.
 • José Luis Graupera Sanz, Luis Miguel Ruiz Pérez, Virginia García Colland Ronald E. Smith. ( 2011). Development and Validation of a Spanish Version of the Athletic Coping Skills Inventory, ACSI-28 Psicothema. Vol. 23, nº 3, pp. 495-502
 • Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9.Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. s.292.
 • Neff R. (2010). Mental Training For Athletes and Other Performers 2006, Www.Mentaltraininginc.Com
 • Nideffer, R.M.,&Sagal, M. (1998). “Concentration And Attention Control”. In J.M. Williams (Ed), Applied Sport Psychology: Personal Growth To Peak Performance (3rd Ed.,Pp.296-315). Mountainview, CA: MayfieldMurphy& Jowdy,1992).
 • Orlick, T.,&Partington, J. (1988). “Mental Links To Excellence”. The Sport Psychologist, 2, 105-130.
 • Selye, H. (1974). Stress Without Disterss. New York: New American Library.
 • Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Smith R ve Christensen D (1995) Journal Of Sport&ExercısePsychology, 1995.17.399415 1995 Human Kinetics Publishers, Inc.
 • Smith, R.E.,Schutz, R.W., Smoll, F.L., &Ptacek, J.T. (1995). Development And Validation Of A Multidimensional Measure Of Sport-Specific Psychological Skills: The Athletic Coping Skills Inventory-28. Journal of Sport&Exercise Psychology, 17, 379-398.
 • Steiger JH, Lind JC. (1980). Statistically based tests for the number of common factors. Paper presented at the Annual Spring Meeting of the Psychometric Society in Iowa: City Iowa. 221-246.
 • Tekin H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 9.Baskı. Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
 • Tucker HR, Lewis C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analyses. Psychometrika38(1), 1-10.
 • Vealey, R.S. (1986). “Conceptualization of Sport-Confidence And Competitive Orientation: Preliminary Investigation And Instrument Devolopment”. Journal of Sport Psychology, 8.
 • Williams. J.M, & Harris, D.V. (1998). “Relaxation And Energizing Techniques For Regulation of Arousal”. In J.M. Williams (Ed), Applied Sport Psychology: Personal Growth To Peak Performance(3rd Ed.,Pp.219-236). Mountainview, CA: Mayfield.
 • Williams J. (Ed), (2006). Applied Sport Psychology Personal Growth To Peak Performance. 5th. Ed, New York: Mcgraw-Hill.
 • Weinberg R, Gould D. (2003). Foundations of Sport And Exercise Psychology. 3rd. Edition USA. Human Kinetics.

SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2015, Volume: 17 Issue: 1, 59 - 71, 31.03.2019

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Smith R, Schutz R, Smoll F ve Ptacek J
(1995) tarafından geliştirilen “Sporcuların Psikolojik Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği”nin Türkçe dil geçerlilik güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.
Çalışmaya farklı spor türleri ile ilgilenen 282 sporcu gönüllü olarak
katılmıştır. Envanterin yapı geçerliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör
analizi kullanılmıştır. Yapı geçerliğine ilişkin bulgular, orijinal envanterin
yedi faktör yapısı ile tutarlıdır. Uyum indeks değerleri RMSEA=0.05, SRMR=0.06,
NFI=0.90, NNFI=0.95 ve CFI=0.95 olarak belirlenmiştir. Envanterin iç tutarlık
değeri ise 0.85’dir. Sonuç olarak, “Sporcuların Psikolojik Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği”nin sporcular için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu
söyleyebiliriz.

References

 • Aktepe, K. (1999). Zihinsel Antrenman. Ankara: Aydoğdu Ofset.
 • Altıntaş A , Ç etinkalp Z . K , A şçı H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisinin Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 23 (3), 119–128
 • Beşiktaş Y. (2012). Sporda Zihinde Canlandırmak. 1. Baskı, İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Bentler PM. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238- 246.
 • Bentler PM, Bonett DG. (1980). Significance test sand goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.
 • Biçer T. (1998). Doruk Performans. (2. Baskı), İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Blumenstein B, Lidor R, Tenenbaum G. (Eds), (2007). Psychology of Sport Training. 1st. Edition, Meyer&MeyerSport, UK.
 • Burton, D (1993). GoalSetting İn Sport. In R.N. Singer, M. Murphey, &L.K.Tennant (Eds), Handbook of Researc On Sport (Pp. 467-491). New York: Macmillan.
 • Burton D, Raedeke T. (2008). Sport Psychology For Coaches. (1st. Edition), USA Human Kinetics.
 • Hu LT, Bentler PM. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • İkizler C. (1997). Sporda Başarının Psikolojisi. İstanbul: Alfa Basın Yayım Dağıtım.
 • Jones L, Stuth G. (1997). “The Uses of Mental Imagery In Athletics: An Over- View”. Applied And Preventative Psychology, 6, 101-115.
 • José Luis Graupera Sanz, Luis Miguel Ruiz Pérez, Virginia García Colland Ronald E. Smith. ( 2011). Development and Validation of a Spanish Version of the Athletic Coping Skills Inventory, ACSI-28 Psicothema. Vol. 23, nº 3, pp. 495-502
 • Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9.Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. s.292.
 • Neff R. (2010). Mental Training For Athletes and Other Performers 2006, Www.Mentaltraininginc.Com
 • Nideffer, R.M.,&Sagal, M. (1998). “Concentration And Attention Control”. In J.M. Williams (Ed), Applied Sport Psychology: Personal Growth To Peak Performance (3rd Ed.,Pp.296-315). Mountainview, CA: MayfieldMurphy& Jowdy,1992).
 • Orlick, T.,&Partington, J. (1988). “Mental Links To Excellence”. The Sport Psychologist, 2, 105-130.
 • Selye, H. (1974). Stress Without Disterss. New York: New American Library.
 • Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Smith R ve Christensen D (1995) Journal Of Sport&ExercısePsychology, 1995.17.399415 1995 Human Kinetics Publishers, Inc.
 • Smith, R.E.,Schutz, R.W., Smoll, F.L., &Ptacek, J.T. (1995). Development And Validation Of A Multidimensional Measure Of Sport-Specific Psychological Skills: The Athletic Coping Skills Inventory-28. Journal of Sport&Exercise Psychology, 17, 379-398.
 • Steiger JH, Lind JC. (1980). Statistically based tests for the number of common factors. Paper presented at the Annual Spring Meeting of the Psychometric Society in Iowa: City Iowa. 221-246.
 • Tekin H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 9.Baskı. Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
 • Tucker HR, Lewis C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analyses. Psychometrika38(1), 1-10.
 • Vealey, R.S. (1986). “Conceptualization of Sport-Confidence And Competitive Orientation: Preliminary Investigation And Instrument Devolopment”. Journal of Sport Psychology, 8.
 • Williams. J.M, & Harris, D.V. (1998). “Relaxation And Energizing Techniques For Regulation of Arousal”. In J.M. Williams (Ed), Applied Sport Psychology: Personal Growth To Peak Performance(3rd Ed.,Pp.219-236). Mountainview, CA: Mayfield.
 • Williams J. (Ed), (2006). Applied Sport Psychology Personal Growth To Peak Performance. 5th. Ed, New York: Mcgraw-Hill.
 • Weinberg R, Gould D. (2003). Foundations of Sport And Exercise Psychology. 3rd. Edition USA. Human Kinetics.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Süleyman Erim Erhan This is me

Deniz Bedir

Mehmet Şirin Güler

Fatih Ağduman

Publication Date March 31, 2019
Acceptance Date March 8, 2019
Published in Issue Year 2015 Volume: 17 Issue: 1

Cite

APA Erim Erhan, S., Bedir, D., Güler, M. Ş., Ağduman, F. (2019). SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 59-71.