Year 2017, Volume 27 , Issue 3, Pages 147 - 153 2017-12-03

EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION

Işıl ARAS [1]


ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to compare the treatment results and stability of open bite treatment achieved via intrusion of posterior teeth and extraction of 1st premolars

Material and Methods: This study was conducted on pretreatment (T1), posttreatment (T2) and follow-up (T3) cephalograms of 28 patients who received open bite treatment. 14 patients (mean age 14.61±0.87) were treated with the extraction of the 1st premolar (extraction group: EG) while 14 patients (mean age 15.06±1.05) had bite closure via intrusion of the posterior teeth using mini-implants (mini-implant group: MG). The mean follow-up periods in EG and MG were 3.32±1.25 (range, 2.10-6.20) and 2.74±0.77 years (range, 2.05-4.34), respectively.

Results: At T2, SNB increased and SNGoGn decreased significantly in MG, with significant intergroup difference (p<0.05). Maxillary and mandibular incisors extruded significantly in both groups, with greater amounts in EG (p<0.05). Maxillary and mandibular incisors’ inclinations decreased significantly in EG, with a significant intergroup difference (p<0.05). Maxillary posterior teeth intruded significantly in MG, with a significant intergroup difference (p<0.05). At T3, significant intrusion of upper incisors and extrusion of posterior teeth were observed in EG and MG, respectively, and these measurements showed significant intergroup differences (p<0.05). Decreases in overbite were significant in both groups, with no intergroup difference. The clinically significant relaps rates were 7.14% (1 patient) and 14.28% (2 patients) in MG and EG, respectively.

Conclusion: Even though mini-implant supported intrusion and extraction therapy achieved bite closure via different treatment effects, both groups showed similar relaps tendencies at the follow-up.

Keywords: open bite, tooth extraction, tooth intrusion

 

PREMOLAR ÇEKİMLERİ VEYA MİNİ VİDA DESTEKLİ İNTRÜZYON İLE TEDAVİ EDİLMİŞ ÖN AÇIK KAPANIŞLI HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARININ VE STABİLİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1. Premolar çekimi ve maksiller posterior dişlerin intrüzyonu ile gerçekleştirilen açık kapanış tedavilerinin sonuç ve stabilitesinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma açık kapanış tedavisi gören 28 hastanın tedavi öncesi (T1), tedavi sonrası (T2) ve takip (T3) sefalometrik röntgenleri üzerinde yürütüldü. 14 hastada (ortalama yaş 14.61±0.87) 1. Premolar çekimli konvensiyonel ortodontik tedavi uygulanırken, 14 hastanın (15.06±1.05) tedavisi posterior dişlerin intrüzyonu ile yapıldı. Çekim ve mini-implant gruplarında ortalama takip zamanları sırası ile 3.32±1.25 ve 2.74±0.77 yıldı.

Bulgular: Tedavi sonunda mini-implant grubunda,  SNB açısındaki artış ve SNGoGn açısındaki azalma önemli bulundu (p<0.05). Bu ölçümler bakımından gruplar arasındaki fark da önem bulundu (p<0.05).  Maksiller ve mandibular kesici dişler çekim grubunda daha fazla olmak üzere her iki grupta da önemli ekstrüzyon gösterdi (p<0.05). Tedavi sonunda gruplar arasında önemli bir fark ile, mini-implant grubunda maksiller posterior dişlerin intrüzyonu önemli bulundu (p<0.05). T3 döneminde, çekim grubunda üst keserlerde önemli intrüzyon gözlemlenirken, mini-implant grubunda posterior dişlerin ekstüzyonu önemli bulundu ve bu değerler bakımından gruplar arasındaki farklar da önem çıktı (p<0.05). T3’de saptanan overbite miktarındaki azalmalar her iki grupta da önemli bulunurken (p<0.05), gruplar arsındaki fark önemsizdi (p>0.05).  Klinik olarak önemli relaps oranları mini-implant ve çekim gruplarında sırası ile %7.14 (1 kişi) ve %14.28 (2 kişi) olarak belirlendi.

Sonuç: Mini-implantlarla intrüzyon ve çekimli tedaviler farklı yollarla açık kapanışın tedavinde başarılı olsa da, her iki grubun takip sürecinde relaps eğilimleri benzer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: açık kapanış, diş çekimi, diş gömülmesi

open bite, tooth extraction
 • 1. Zuroff JP, Chen SH, Shapiro PA, Little RM, Joondeph DR, Huang GJ. Orthodontic treatment of anterior open-bite malocclusion: stability 10 years postretention. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;137:302 e301-8.
 • 2. Lopez-Gavito G, Wallen TR, Little RM, Joondeph DR. Anterior open-bite malocclusion: a longitudinal 10-year postretention evaluation of orthodontically treated patients. Am J Orthod 1985;87:175-86.
 • 3. Katsaros C, Berg R. Anterior open bite malocclusion: a follow-up study of orthodontic treatment effects. Eur J Orthod 1993;15:273-80.
 • 4. Baek MS, Choi YJ, Yu HS, Lee KJ, Kwak J, Park YC. Long-term stability of anterior open-bite treatment by intrusion of maxillary posterior teeth. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;138:396 e391-9.
 • 5. Greenlee GM, Huang GJ, Chen SS, Chen J, Koepsell T, Hujoel P. Stability of treatment for anterior open-bite malocclusion: a meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:154-69.
 • 6. Kim YH, Han UK, Lim DD, Serraon ML. Stability of anterior openbite correction with multiloop edgewise archwire therapy: A cephalometric follow-up study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000;118:43-54.
 • 7. Remmers D, Van't Hullenaar RW, Bronkhorst EM, Berge SJ, Katsaros C. Treatment results and long-term stability of anterior open bite malocclusion. Orthod Craniofac Res 2008;11:32-42.
 • 8. Chang YI, Moon SC. Cephalometric evaluation of the anterior open bite treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999;115:29-38.
 • 9. Janson G, Valarelli FP, Beltrao RT, de Freitas MR, Henriques JF. Stability of anterior open-bite extraction and nonextraction treatment in the permanent dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;129:768-74.
 • 10. Reitan K, Rygh P. Biomechanical principles and reactions. In: Graber TM, Vanarsdall RL, editors. Orthodontics—current principles and techniques. St Louis, M0: Mosby; 1994, p.168–69.
 • 11. Janson G, Valarelli FP, Henriques JF, de Freitas MR, Cancado RH. Stability of anterior open bite nonextraction treatment in the permanent dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;124:265-76.
 • 12. de Freitas MR, Beltrao RT, Janson G, Henriques JF, Cancado RH. Long-term stability of anterior open bite extraction treatment in the permanent dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;125:78-87.
 • 13. Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T. Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite. Angle Orthod 2011;81:564-9.
 • 14. Scheffler NR, Proffit WR, Phillips C. Outcomes and stability in patients with anterior open bite and long anterior face height treated with temporary anchorage devices and a maxillary intrusion splint. Am J Orthod Dentofac Orthop 2014;146:594-602.
 • 15. Deguchi T, Kurosaka H, Oikawa H, Kuroda S, Takahashi I, Yamashiro T et al. Comparison of orthodontic treatment outcomes in adults with skeletal open bite between conventional edgewise treatment and implant-anchored orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:S60-8.
 • 16. Xun C, Zeng X, Wang X. Microscrew anchorage in skeletal anterior open-bite treatment. Angle Orthod 2007;77:47-56.
 • 17. Staggers JA. A comparison of results of second molar and first premolar extraction treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1990;98:430-6.
 • 18. Kucukkeles N, Acar A, Demirkaya AA, Evrenol B, Enacar A. Cephalometric evaluation of open bite treatment with NiTi arch wires and anterior elastics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999;116:555-62.
 • 19. Choi YJ, Kim DJ, Nam J, Chung CJ, Kim KH. Cephalometric configuration of the occlusal plane in patients with anterior open bite. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2016;149:391-400.
 • 20. Hart TR, Cousley RR, Fishman LS, Tallents RH. Dentoskeletal changes following mini-implant molar intrusion in anterior open bite patients. Angle Orthod 2015;85:941-8.
 • 21. Erverdi N, Keles A, Nanda R. The use of skeletal anchorage in open bite treatment: a cephalometric evaluation. Angle Orthod 2004;74:381-90.
 • 22.Çatalbaş B, Tan E. Treatment of open-bite with double vertical holding: case report. J Dent Fac Atatürk Uni 2015;Supp10:64-70.
 • 23. Kuitert R, Beckmann S, van Loenen M, Tuinzing B, Zentner A. Dentoalveolar compensation in subjects with vertical skeletal dysplasia. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;129:649-57.
Journal Section Articles
Authors

Author: Işıl ARAS

Dates

Publication Date : December 3, 2017

Bibtex @research article { ataunidfd381304, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2017}, pages = {147 - 153}, doi = {10.17567/ataunidfd.381304}, title = {EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION}, key = {cite}, author = {ARAS, Işıl} }
APA ARAS, I . (2017). EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 147-153 . DOI: 10.17567/ataunidfd.381304
MLA ARAS, I . "EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27 (2017 ): 147-153 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/article/381304>
Chicago ARAS, I . "EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27 (2017 ): 147-153
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION AU - Işıl ARAS Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.381304 DO - 10.17567/ataunidfd.381304 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 153 VL - 27 IS - 3 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.381304 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.381304 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION %A Işıl ARAS %T EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION %D 2017 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 27 %N 3 %R doi: 10.17567/ataunidfd.381304 %U 10.17567/ataunidfd.381304
ISNAD ARAS, Işıl . "EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27 / 3 (December 2017): 147-153 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.381304
AMA ARAS I . EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION. Ata Diş Hek Fak Derg. 2017; 27(3): 147-153.
Vancouver ARAS I . EVALUATION OF TREATMENT RESULTS AND STABILITY IN PATIENTS WITH ANTERIOR OPEN BITE TREATED BY PREMOLAR EXTRACTIONS OR MINI-IMPLANT ANCHORED INTRUSION. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2017; 27(3): 153-147.