Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-9044 | e-ISSN 2667-5161 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Ataturk University | http://dfd.atauni.edu.tr/


Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi yayın organıdır. Yılda 4 kez yayımlanır.

TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Türk Diş Hekimliği Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitim (TDB-SDE) Yüksek Kurulu Tarafından Kredilendirilmiştir. ISSN 1300-9044

Dergimiz  ilk olarak  1986'da basılmıştır,  1993 yılından beri  düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye Atıf Dizinine kayıtlıdır.

 

Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden seçilmesi gerekmektedir. 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9044 | e-ISSN 2667-5161 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Ataturk University | http://dfd.atauni.edu.tr/
Cover Image


Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi yayın organıdır. Yılda 4 kez yayımlanır.

TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Türk Diş Hekimliği Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitim (TDB-SDE) Yüksek Kurulu Tarafından Kredilendirilmiştir. ISSN 1300-9044

Dergimiz  ilk olarak  1986'da basılmıştır,  1993 yılından beri  düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye Atıf Dizinine kayıtlıdır.

 

Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden seçilmesi gerekmektedir. 

Volume 29 - Issue 4 - Oct 15, 2019
 1. BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TETKİKİ İSTENMESİNİN SEBEPLERİ
  Pages 543 - 549
  Mehmet AMUK , Serkan YILMAZ
 2. RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VOLUMES OF PARANASAL SINUSES, PRESENCE OF RHINOSINUSITIS AND NASAL SEPTUM DEVIATIONS ON CBCT IMAGES
  Pages 550 - 555
  Burcu Kirşan BÜYÜKKOÇAK , Candan Semra PAKSOY
 3. VELİLERİN ‘OKULLARDA FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI’ PROGRAMI HAKKINDA TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 556 - 562
  Işıl Özgül KALYONCU , Seda HAS , Figen EREN GİRAY , Betül KARGÜL
 4. RADİKÜLER DENTİNE ER:YAG LAZER UYGULAMASININ CAD/CAM İLE ÜRETİLMİŞ ZİRKONYUM POSTLARIN OVAL KÖK KANALLARINA PUSH-OUT BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ
  Pages 563 - 569
  İsmail UZUN , Cangül KESKİN
 5. 6-7 YAŞ OKUL ÇOCUKLARININ AĞIZ SAĞLIĞI EĞİTİMİNDE DİŞ HEKİMLERİ İLE OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 570 - 575
  Berna KUTER , Burcu KANMAZ
 6. ALTERNATİF BİR İRİGASYON SOLUSYONU OLARAK MELATONİNİN SMEAR TABAKASI UZAKLAŞTIRMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: SEM ÇALIŞMASI
  Pages 576 - 581
  Emrah KARATAŞLIOĞLU , Samet TOSUN
 7. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PREKLİNİK VE KLİNİK ÖĞRENCİLERİNİN DENTAL KAYGI VE KORKU DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 582 - 588
  Esra KIZILCI , Burçin ACAR , Zekiye Şeyma SİZER , Saim YOLOĞLU
 8. TRABZON İLİNDE, 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜĞÜ PREVALANSI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 589 - 596
  Sema AYDINOĞLU
 9. DÖRT FARKLI TIP ALVEOLER DEFEKTE SAHIP MAKSILLADA DÖRTLÜ ZIGOMATIK İMPLANT UYGULAMASININ BIYOMEKANIK ETKILERININ DEĞERLENDIRILMESI
  Pages 597 - 603
  Zeynep GÜMRÜKÇÜ
 10. ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD PERIODONTAL HEALTH AMONG PARENTS OF PEDODONTIC PATIENTS
  Pages 604 - 610
  Meltem KARŞIYAKA HENDEK , Merve ERKMEN ALMAZ , Didem BEZIRCI , Ebru OLGUN
 11. FARKLI ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAKİ ER:YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRİLEN DENTİN YÜZEYİNE KOR KOMPOZİTİNİN BAĞLANMA DAYANIMININ İNCELENMESİ
  Pages 611 - 617
  İpek ÇAĞLAR , Sabit Melih ATEŞ , Işıl ÖZTÜRK , Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
 12. EFFECT OF ULTRASONIC AND SONIC AGITATION ON THE PUSH-OUT BOND STRENGTH OF SELF-ADHESIVE RESIN CEMENT
  Pages 618 - 622
  Kübra YEŞİLDAL YETER , Esra KUL , Zeynep YEŞİL DUYMUŞ , Lütfü İhsan ALADAĞ
 13. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALINDA UZMANLAŞMA KONUSUNDAKİ MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 623 - 630
  Ayşe AKSOY , Nuran YANIKOĞLU
 14. EFFECT OF THE TYPE OF THE ANESTHETIC SOLUTION ON THE INCIDENCE OF PULP NECROSIS FOLLOWING CROWN PREPARATION: A RANDOMIZED CLINICAL STUDY
  Pages 631 - 636
  Ertuğrul Karataş , Mustafa Gündoğdu , Esra Uluköylü , Rüştü Ersoy Sakarya
 15. AKRİLİK KAİDEYE İLAVE EDİLEN GÜÇLENDİRME MATERYALLERİNİN MİKROORGANİZMA TUTULUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 637 - 641
  Firas SÜLEYMAN , Nuran DİNÇKAL YANIKOĞLU , Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
 16. ANTERİOR BÖLGEDEKİ İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ: 3 OLGU SUNUMU
  Pages 642 - 646
  Berkman ALBAYRAK , Nuran DİNÇKAL YANIKOĞLU
 17. GUMMY SMİLE VE DİASTEMA TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM: VAKA SUNUMU
  Pages 647 - 651
  Hüseyin TORT , Elif Aybala OKTAY , Serpil KARAOĞLANOĞLU , Fulya TOKSOY TOPÇU
 18. HEMEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİNDE SOKET ZIRHI UYGULAMASI: VAKA RAPORU
  Pages 652 - 656
  Nil YAKAR , H. Burak KUTLU
 19. CAD/CAM GEÇİCİ RESTORASYONLAR İLE OKLUZAL DİKEY BOYUTUN ARTTIRILMASI: OLGU SUNUMU
  Pages 657 - 661
  Ayşe AKSOY , Funda BAYINDIR
 20. RADYOTERAPİ GÖRMÜŞ OLAN HASTANIN TELESKOBİK TUTUCULU HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ İLE TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU
  Pages 662 - 666
  Harun Reşit BAL , Nuran YANIKOĞLU
 21. HAREKETLİ PROTEZ KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ ORAL MUKOZA LEZYONLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ
  Pages 667 - 675
  Nursel AKKAYA , Berna ÇAĞIRANKAYA , Sema DURAL
 22. MAKSİLLER SİNÜSÜN RADYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİNİN VE ANATOMİK LİMİTASYONLARININ TEDAVİ PLANLAMASINDA ROLÜ
  Pages 676 - 682
  Nazan KOÇAK
 23. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POLİMERİZASYON CİHAZLARI
  Pages 683 - 690
  Özge TÜRKOĞLU , Ali Can BULUT
 24. DİŞ HEKİMLİĞİNDE GEN TEDAVİSİ (DERLEME)
  Pages 691 - 700
  Yelda KASIMOĞLU , Mine KORUYUCU , Figen SEYMEN
 25. SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZ YÖNTEMİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR
  Pages 701 - 710
  Sercan KÜÇÜKKURT
 26. POLİETER ETER KETON (PEEK) ve DENTAL KULLANIMI
  Pages 711 - 718
  Ahmet Kürşat ÇULHAOĞLU , Serhat Emre ÖZKIR , Fatoş TÜRKKAL
Indexes and Platforms