Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-9044 | e-ISSN 2667-5161 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Ataturk University | http://dfd.atauni.edu.tr/


Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi yayın organıdır. Yılda 4 kez yayımlanır.

TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Türk Diş Hekimliği Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitim (TDB-SDE) Yüksek Kurulu Tarafından Kredilendirilmiştir. ISSN 1300-9044

Dergimiz  ilk olarak  1986'da basılmıştır,  1993 yılından beri  düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye Atıf Dizinine kayıtlıdır.

 

Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden seçilmesi gerekmektedir. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9044 | e-ISSN 2667-5161 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Ataturk University | http://dfd.atauni.edu.tr/
Cover Image


Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi yayın organıdır. Yılda 4 kez yayımlanır.

TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Türk Diş Hekimliği Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitim (TDB-SDE) Yüksek Kurulu Tarafından Kredilendirilmiştir. ISSN 1300-9044

Dergimiz  ilk olarak  1986'da basılmıştır,  1993 yılından beri  düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye Atıf Dizinine kayıtlıdır.

 

Anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden seçilmesi gerekmektedir. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Volume 20 - Issue 4 - Oct 15, 2020
 1. EVALUATİON OF OXİDATİVE STATUS İN PATİENTS WİTH CHRONİC PERİODONTİTİS AND ADDİTİONAL TOBACCO ABUSE: A CROSS-SECTİONAL STUDY
  Pages 536 - 544
  Didem ÖZKAL EMİNOĞLU, Varol ÇANAKÇI
 2. AWARENESS OF PATIENTS ON ORAL EXAMINATION AND HYGIENE DURING AND BEFORE PREGNANCY: A SURVEY STUDY
  Pages 545 - 551
  Kübra TÖRENEK AĞIRMAN, Binali ÇAKIR
 3. MEDİAL SİGMOİD ÇÖKÜNTÜ GÖRÜLME SIKLIĞININ PANORAMİK RADYOGRAFLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
  Pages 552 - 556
  Gökhan ÖZKAN, Rüya SESSİZ AK
 4. THE EFFECT OF SURFACE COATING AGENT ON THE SURFACE ROUGHNESS OF RESTORATIVE MATERIALS EXPOSED TO ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE
  Pages 557 - 563
  Gökçen Deniz BAYRAK, Elif YAMAN DOSDOĞRU, Dilek ÖZTÜRK, Yağmur YILDIRIM, Senem SELVİ KUVVETLİ
 5. FRACTURE RESISTANCE OF THE PRIMARY SECOND MOLARS PULPOTOMIZED BY VARIOUS AGENTS: AN IN-VITRO STUDY
  Pages 564 - 570
  Sultan KELEŞ
 6. PRENATAL DÖNEMDEN İTİBAREN SİSTEMİK FLUOR VERİLEN SIÇANLARIN BÖBREK DOKULARINDA GÖRÜLEN APOPTOZİSİN İNCELENMESİ
  Pages 5711 - 578
  Serhat KARACA, Şirin GÜNER ONUR, İ̇lker TİNAY, Süheyla UYAR BOZKURT, Ali – Orcid Number: MENTEŞ
 7. TÜRKİYE’DEKİ DİŞ HEKİMLERİNİN KONJENİTAL DAİMİ DİŞ EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI ve TUTUMU
  Pages 579 - 585
  Aslı SOĞUKPINAR, K. Tuğçe TEMUR, Ömer HATİPOĞLU
 8. POSTOPERATIVE PAIN AFTER ENDODONTIC RETREATMENT USING DIFFERENT RETREATMENT SYSTEMS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL
  Pages 586 - 593
  Özge ULUSAN, Hüseyin Sinan TOPÇUOĞLU
 9. EFFECTS OF SODIUM HYPOCHLORIDE ON CYCLIC FATIGUE RESISTANCE OF BIORACE ROTARY INSTRUMENT WITH DIFFERENT TIP SIZES
  Pages 594 - 598
  Ayfer ATAV ATEŞ, Burçin ARICAN
 10. İSKELETSEL SINIF I MALOKLÜZYONA SAHİP HASTALARIN FARENGEAL HAVAYOLU BOYUTLARI VE HYOİD KEMİK POZİSYONUNUN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 599 - 606
  Muhammed Hilmi BÜYÜKÇAVUŞ, Hikmet ORHAN, Gönül KOCAKARA
 11. GÖRSEL ANALOG SKALASI KULLANILARAK UZMAN DİŞ HEKİMLERİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK PARAMETRELERİNİN ALGILANMASINDAKİ FARKLILIĞIN İNCELENMESİ
  Pages 607 - 613
  Sümeyye CANSEVER, Harun Reşit BAL, Nuran YANIKOĞLU
 12. THE EFFECT OF AUTOCLAVE AND HEAT POLYMERIZATION TECHNIQUES OF INTERNAL ADAPTATION OF ACRYLIC RESINS
  Pages 614 - 619
  Gonca DESTE, Rukiye DURKAN, Perihan OYAR, Ayhan GÜRBÜZ
 13. AĞIZİÇİ PORSELEN TAMİR SETLERİNİN KESME BAĞLANMA DAYANIMINA GARGARA KULLANIMININ ETKİSİ
  Pages 620 - 625
  Nihal ÖZCAN, Merve ARSLAN
 14. ZİRKONYA VE VENEER SERAMİK ARASINDAKİ BAĞLANTIYA FARKLI FIRINLAMA UYGULAMALARININ ETKİSİ
  Pages 626 - 632
  Türker AKAR, Hakan DEMİR
 15. CAD/CAM BLOKLARDAN ELDE EDİLEN RESTORASYONLARDA BİTİM İŞLEMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE VE SİTOTOKSİSİTEYE ETKİSİ
  Pages 633 - 638
  Cem ŞAHİN, Gülay UZUN
 16. İKİ FARKLI REZİN SİMANIN DENTİN YÜZEYİNE BAĞLANMA DAYANIKLIĞINA GEÇİCİ SİMAN UZAKLAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ
  Pages 639 - 644
  Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Murat ALKURT, Gülşah HEDİYE AKYILDIZ
 17. SEVERE DENTAL CALCULUS AND NON-SURGICAL PERIODONTAL TREATMENT: A CASE REPORT
  Pages 645 - 649
  Gurbet Alev OZTAS, Recep ORBAK
 18. MANDİBULA POSTERİORUNDA BÜYÜK BOYUTLU KOMPLEKS ODONTOM: VAKA RAPORU
  Pages 650 - 653
  Mehmet Melih ÖMEZLİ, Ferhat AYRANCI, Damla TORUL, Kadircan KAHVECİ, Hasan AKPINAR
 19. KOMPLİKE KRON KÖK KIRIĞININ RESTORE EDİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM
  Pages 654 - 658
  Emre BODRUMLU, Esma DİNGER
 20. OTOJEN DİŞ KEMİK GREFTİNİN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK KULLANIMI
  Pages 659 - 670
  Gözde IŞIK, Banu ÖZVERİ KOYUNCU, Sema ÇINAR BECERİK, Tayfun GÜNBAY
 21. BEYAZ NOKTA LEZYONLARI
  Pages 671 - 680
  Gamze KES, Nurdan Meserret BAŞEREN
 22. TEMPOROMANDİBULAR EKLEM HASTALIKLARINDA OKLUZAL SPLİNT ÇEŞİTLERİNİN KULLANIMI : DERLEME
  Pages 681 - 688
  Özge SANCAKTAR, Nuran YANIKOĞLU
Indexes and Platforms