e-ISSN: 2822-2555
Founded: 1986
Publisher: Ataturk University
Cover Image
       

You can access the About page here.

Contact Journal History

2022 - Volume: 32 Issue: 3

Research Article

1. DİŞ HEKİMLERİNİN İMPLANT UYGULAMALARI VE PERİİMPLANTİTİS VAKALARINDA KLİNİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

2. PERİODONTAL HASTALIKLI BİREYLERDE PRO İNFLAMATUAR SİTOKİN GEN POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

6. EBEVEYN DENTAL KAYGISI VE ÖNGÖRÜSÜNÜN ÇOCUKLARIN DENTAL KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Review

9. VİTAL DİŞ BEYAZLATMA TEKNİKLERİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Case Report

10. SJÖGREN SENDROMUNDA ORAL BULGULAR