Year 2018, Volume 28 , Issue 3, Pages 317 - 325 2018-07-11

OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ

Figen EREN GİRAY [1] , Eda HAZNEDAROĞLU [2] , Aysun GARAN [3] , Serap AKYÜZ [4]


Amaç: Okul dışı saatlerde amatör olarak spor yapan çocukların beslenme alışkanlıkları içerisinde erozyona neden olan yiyecek ve içeceklerin tüketim sıklığı ile havuz suyunun yüzme sporu yapan çocuklarda erozyona etkisinin olup olmadığını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 6-15 arasında değişen ve amatör olarak yüzme veya yüzme dışı spor yapan 51 kız, 56 erkek toplam 107 çocuk katıldı. Çocukların sosyo-demografik bilgilerinin yanı sıra, yapılan spor türü ve süresi, erozyona neden olan içecekler ile yiyeceklerin tüketilmesi ile ilgili 22 soruluk bir anket uygulandı. Ağız içi muayeneleri yapılarak dental erozyon ve çürük durumu kaydedildi. Çalışmaya ait etik kurul onayı alındı.

Bulgular: Erozyona neden olan etkenler arasında enerji içeceği tüketimi % 0.9 olarak bulunurken, spor içeceği tüketimi %32.7 olarak belirlendi. Çalışmaya katılan tüm çocuklarda dental erozyon görülme sıklığı %17, DMFT ve dmft değerleri 6,81±6,34, 1,95±4,13 olarak bulundu. Yüzme sporu yapan çocuklarda eroz- yon görülme oranı (%28.3), yüzme dışı sporları yapan çocukların oranlarından (%5.7) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p:0.004; p<0.05). Ancak yüzme sporu yapan çocukların spor yapma süresine göre erozyon görülme oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p:0,800; p>0.05). Spor içeceğinin erozyona etkisi değerlendirildiğinde, gruplar arasında erozyon varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Spor dalları arasında yüzme, erozyon oluşumu için bir risk faktörüdür ve bu sporu yapan çocuklarda diş hekimliği koruyucu uygulamaları önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor, çocuk, yüzme, erozyon

Spor, çocuk, yüzme
 • Özdemir G, Ersoy G. Sporcuların ağız ve diş sağlığı sorunlarında beslenmenin önemi. GÜ Diş Hek Fak Derg 2010; 27: 47-52.
 • 2. Yıldız SA. Spor yapan çocuğun beslenmesi nasıl olmalıdır? İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No:41 2004; 191-202. 3. Özel E, Gökçe K. Spor içecekleri ve Dental erozyon. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2006;1: 14-7.
 • 4. Akyüz S, Garan A, Haznedaroğlu E, Eren F. Enerji ve spor içecekleri: Diş Hekimliği Açısından Önemi. Diş Hek Klin Derg 2005; 1: 22-7.
 • 5. Jegier M, Smalc A, Jegier A. Selected Dental concerns in sports medicine. Med Sport 2005; 9: 53-9.
 • 6. Çelik Kayapınar F, Özdemir İ. Öğrencilerin Enerji İçeceği Tüketim Bilincinin ve Alışkanlıklarının Araştırılmasında Bir Meslek Yüksekokulu Örneği. Ankara Sağlık Hizmetleri Derg 2016; : 1-12.
 • 7. Trivedi K, Bhaskar V, Ganesh M, Venkataraghavan K, Choudhary P, Shah S, Krishnan R. Erosive potential of commonly used beverages, medicated syrup, and their effects on dental enamel with and without restoration: An in vitro study. J Pharm Bioallied Sci 2015; 7: 474-80.
 • 8. Millward A, Shaw L, Smith AJ, Rippin JW, Harrington E. The distribution and severity of tooth wear and the relationship between erosion and dietary constituents in a group of children. Int J Paediatr Dent 1994; 4: 151-7.
 • 9. Al-Dlaigan YH, Shaw L, Smith A. Dental erosion in a group of British 14-year-old school children. Part II: Influence of dietary intake. Br Dent J 2001; 190: 258-61.
 • 10. Imfeld T. Dental erosion. Definition, classification and links. Eur J Oral Sci 1996; 104: 151-5.
 • 11. O'Sullivan E, Milosevic A. British Society of Paediatric Dentistry. UK National Clinical Guidelines in Paediatric Dentistry: diagnosis, prevention and management of dental erosion. Int J Paediatr Dent 2008; 18: 29-38.
 • 12. Lussi A, Jaeggi T. Erosion--diagnosis and risk factors. Clin Oral Investig 2008; 12: 5-13.
 • 13. Dündar A, Şengün A. Dental erozyonun etiyolojisi ve tedavi yaklaşımları. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2014; 8: 67-73.
 • 14. Smith BG, Knight JK. An index for measuring the wear of teeth. Br Dent J 1984; 156: 435-8.
 • 15. Milosevic A, Brodie DA, Slade PD. Dental erosion, oral hygiene, and nutrition in eating disorders. Int J Eat Disord 1997; 21: 195-9.
 • 16. Lussi A. Dental erosion clinical diagnosis and case history taking. Eur J Oral Sci 1996; 104: 191-8.
 • 17. O’Sullivan EA: A new index for measurement of erosion in children. Eur J Paediatr Dent 2000; 2: 69-74.
 • 18. Bartlett D, Ganss C, Lussi A. Basic Erosive Wear Examination (BEWE): a new scoring system for scientific and clinical needs. Clin Oral Investig 2008; 12: 65-8.
 • 19. Kırzıoğlu Z, Yetiş CÇ. Çocuklarda dental erozyon ve koruyucu uygulamalar. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2015; 10: 81-90.
 • 20. Zebrauskas A, Birskute R, Maciulskiene V. Prevalence of Dental Erosion among the Young Regular Swimmers in Kaunas, Lithuania. J Oral Maxillofac Res 2014; 5: e6.
 • 21. Jahangiri L, Pigliacelli S, Kerr AR. Severe and rapid erosion of dental enamel from swimming: a clinical report. J Prosthet Dent 2011; 106: 219-23.
 • 22. Peampring C. Restorative management using hybrid ceramic of a patient with severe tooth erosion from swimming: a clinical report. J Adv Prosthodont 2014; 6: 423–6.
 • 23. Buczkowska-Radlińska J, Łagocka R, Kaczmarek W, Górski M, Nowicka A. Prevalence of dental erosion in adolescent competitive swimmers exposed to gas-chlorinated swimming pool water. Clin Oral Investig 2013; 17: 579-83.
 • 24. Centerwall BS, Armstrong CW, Funkhouser LS, Elzay RP. Erosion of dental enamel among competitive swimmers at a gas-chlorinated swimming pool. Am J Epidemiol 1986; 123: 641-7.
 • 25. Baghele ON, Majumdar IA, Thorat MS, Nawar R, Baghele MO, Makkad S. Prevalence of dental erosion among young competitive swimmers: a pilot study. Compend Contin Educ Dent 2013; 34: 20-4.
 • 26. World Health Organization (1997) Oral Health Survey: Basic Methods. 4th ed. Geneva.
 • 27. Zimmer S, Kirchner G, Bizhang M, Benedix M. Influence of various acidic beverages on tooth erosion. Evaluation by a new method. PLoS One. 2015; 10: e0129462.
 • 28. Baysan A, Lynch E. Asitli içeceklerin diş yüzeyinin aşınmasına etkisi. S.Ü Diş Hek Fak Derg 2001; 11:90-3.
 • 29. Broughton D, Fairchild RM, Morgan MZ. A survey of sports drinks consumption among adolescents. Br Dent J 2016; 220: 639-43.
 • 30. May J, Waterhouse PJ. Dental erosion and soft drinks: a qualitative assessment of knowledge, attitude and behaviour using focus groups of schoolchildren. A preliminary study. Int J Paediatr Dent 2003; 13: 425-33.
 • 31. Rees J, Loyn T, McAndrew R. The acidic and erosive potential of five sports drinks. Eur J Prosthodont Restor Dent 2005; 13: 186-90.
 • 32. Hooper SM, Hughes JA, Newcombe RG, Addy M, West NX. A methodology for testing the erosive potential of sports drinks. J Dent 2005; 33: 343-8.
 • 33. Gurgel CV, Rios D, de Oliveira TM, Tessarolli V, Carvalho FP, Machado MA. Risk factors for dental erosion in a group of 12- and 16-year-old Brazilian schoolchildren. Int J Paediatr Dent 2011; 21: 50-7.
 • 34. Caglar E, Kargul B, Tanboga I, Lussi A. Dental erosion among children in an Istanbul public school. J Dent Child (Chic) 2005; 72: 5-9.
 • 35. Çoğulu D, Menderes M, Ersin N. Çocuklarda Dental Erozyon. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2009; 15: 87-92.
 • 36. Yılmaz B. İstanbul’ da yaşayan ilköğretim okulu öğrencilerinde Dental erozyonun yaygınlığının, şiddetinin ve multifaktöriyel nedenlerinin incelenmesi. 2012 Master tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 37. Ercan E, Demı̇rbaş Kaya A. Dental erozyon. İstanbul Üni Diş Hek Fak Derg 2013; 47: 73-82.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-8359-5377
Author: Figen EREN GİRAY

Orcid: 0000-0003-0792-2465
Author: Eda HAZNEDAROĞLU

Orcid: 0000-0002-8186-6812
Author: Aysun GARAN

Orcid: 0000-0002-1358-0150
Author: Serap AKYÜZ

Dates

Publication Date : July 11, 2018

Bibtex @research article { ataunidfd473153, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {317 - 325}, doi = {10.17567/ataunidfd.473153}, title = {OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {EREN GİRAY, Figen and HAZNEDAROĞLU, Eda and GARAN, Aysun and AKYÜZ, Serap} }
APA EREN GİRAY, F , HAZNEDAROĞLU, E , GARAN, A , AKYÜZ, S . (2018). OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 28 (3) , 317-325 . DOI: 10.17567/ataunidfd.473153
MLA EREN GİRAY, F , HAZNEDAROĞLU, E , GARAN, A , AKYÜZ, S . "OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 317-325 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/39824/473153>
Chicago EREN GİRAY, F , HAZNEDAROĞLU, E , GARAN, A , AKYÜZ, S . "OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 317-325
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ AU - Figen EREN GİRAY , Eda HAZNEDAROĞLU , Aysun GARAN , Serap AKYÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.473153 DO - 10.17567/ataunidfd.473153 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 325 VL - 28 IS - 3 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.473153 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473153 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ %A Figen EREN GİRAY , Eda HAZNEDAROĞLU , Aysun GARAN , Serap AKYÜZ %T OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 28 %N 3 %R doi: 10.17567/ataunidfd.473153 %U 10.17567/ataunidfd.473153
ISNAD EREN GİRAY, Figen , HAZNEDAROĞLU, Eda , GARAN, Aysun , AKYÜZ, Serap . "OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 / 3 (July 2018): 317-325 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473153
AMA EREN GİRAY F , HAZNEDAROĞLU E , GARAN A , AKYÜZ S . OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ. Ata Diş Hek Fak Derg. 2018; 28(3): 317-325.
Vancouver EREN GİRAY F , HAZNEDAROĞLU E , GARAN A , AKYÜZ S . OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2018; 28(3): 325-317.