Year 2018, Volume 28 , Issue 3, Pages 400 - 404 2018-07-11

RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU

Nazan KOÇAK [1] , Pelin GÜNERİ [2] , Uğur TEKİN [3]


Paranazal sinüs mukoselleri, sinüs ostiumunda tıkanmaya bağlı olarak oluşan, benign, içi mukusla dolu, kistik ve yavaş büyüyen lezyonlardır. En sık frontal ve etmoidal sinüslerde, nadiren de maksiller ve sfenoid sinüslerde görülmektedir. Mukosel olguları Caldwell-Luc operasyonu veya endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilebilmektedir. Atrofik üst çenelere, sinüs lift prosedürü ile implant planlandığında, maksiller sinüs mukoselinin preoperatif dönemde tedavi edilmesi komplikasyonların oluşumunu engellemesi bakımından önem taşımaktadır. Dental Volumetrik Tomografi (DVT) lezyonun sınırlarının belirlenmesinde ve preoperatif alanın özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir tanısal araçtır.  Bu olguda, restoratif ve protetik tedavilerinin yapılması amacıyla kliniğimize başvuran 43 yaşındaki bayan hastanın panoramik radyografi ve dental volumetrik tomografi (DVT) değerlendirmeleri sonucunda, sol maksiller sinüs bölgesinde mukosel olduğu tespit edilmiştir. Patolojinin ayırıcı tanısı, cerrahi tedavisi ve postoperatif takip sonuçlarına da yer verilmiştir. Mukoselin ayırıcı tanısının yapılmasında DVT’nin önemli bir tanısal araç olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, bu olguyla, rutin cerrahi yöntemlerden farklı, modifiye cerrahi yaklaşım olan endolüminal sıvı boşaltılması tekniği ile sinüs lift işlemlerine hazırlık önerilmektedir. Araştırıcılar yeni önerilen tekniğin, cerrahi morbidite sayısının azalmasına izin verdiğini, yöntemin güvenli ve ön görülebilir olduğunu düşünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Maksiler sinüs, mukosel, sinüs taban yükseltmesi

A SINUS MUCOCEL RADIOGRAPHICALLY MIMICKING AN ODONTOGENIC NEOPLASM AND PREPARATION OF SINUS LIFT PROCEDURE: CASE REPORT

ABSTRACT

Paranasal sinus mucoceles are benign, mucus-filled, cystic and slow-growing lesions that develop due to occlusion in the sinus ostium. It is mostly observed in frontal and ethmoidal sinuses, rarely in maxillary and sphenoid sinuses. Mucoceles can be treated with Caldwell-Luc operation or endoscopic sinus surgery. In the atrophic upper jaws when the implant is planned with sinus lift procedure, preoperative treatment of maxillary sinus mucoceles is important in preventing complications. Dental Volumetric Tomography (DVT) is an important diagnostic tool which in the determination of lesion margins and used to evaluate the characteristics of preoperative area. In this case, a 43-year-old female patient who referred to our clinic for restorative and prosthetic treatment was found to have mucocele in the left maxillary sinus area as a result of panoramic radiography and dental volumetric tomography (DVT) evaluations.


Differential diagnosis of the pathology, surgical treatment and postoperative follow-up results are also described. It was emphasized that DVT is an important diagnostic tool in the diagnosis of mucocele differential. In addition, it is suggested that sinus lift procedures should be prepared by, endoluminal fluid draining technique, which is a different, modified surgical approach than routine surgical methods with this case.

The observers considered that the new proposed technique allowed the reduction of the surgical morbidity and also this technique safe and predictable.

Keywords: Maxillary sinüs, mucocele, sinus floor augmentation

Maksiler sinüs, mukosel
 • 1. Ballenger JJ, Snow JB. Otolaryngol Head Neck Surg. 15th ed. Baltimore; Williams&Wilkins: 1996. p.7
 • 2. Meral G, Aktaş A, Taşar F, Yıldırım B, Günhan Ö. Maksiller sinüs mukoselinin cerrahi tedavisi. Hacettepe Üniv Diş Hek Fak Derg 2008;32:51-5.
 • 3. Som PM, Curtin HD. Head and Neck Imaging. 4th ed. St Louis; CVMosby: 2003. p.193–260.
 • 4. Skoulakis CE, Velegrakis GA, Doxas PG, Papadakis CE, Bizakis JG, Helidonis ES. Mucocele of the maxillary antrum in an eight-year-old boy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999;47:283-7.
 • 5. Jayaraj SM, Patel SK, Ghufoor K, Frosh AC. Mucoceles of the maxillary sinus. Int J Clin Pract 1999;53:391-3.
 • 6. Özcan M, Akdoğan Ö, Gün T. Giant mucocele of the maxillary antrum: Report of a case. Türk Otolarengoloji Arşivi 2002;40:15.
 • 7. Jensen OT, Shulman LB, Block MS, Lacono VJ. Report of the Sinus Consensus Conference of 1996. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13:11-45.
 • 8. Mardinger O, Manor I, Mijiritsky E, Hirshberg A. Maxillary sinus augmentation in the presence of antral pseudocyst: a clinical approach. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103:180-4.
 • 9. Sharp JF. Non-axial proptosis without diplopia secondary to maxillary pyomucocele. J R Soc Med 1989;82:506-7.
 • 10. Sümbüllü MA. Maksiller Sinüs Enflamatuar Hastalıklarında Volumetrik Dental Tomografinin Tanı Değeri ve Bulguların Waters Pozisyonunda Çekilen Paranasal Sinüs Radyogramı ile Karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı. Doktora Tezi: Atatürk Üniv. Diş. Hek. Fak. 2010 Erzurum.
 • 11. Çakur B, Sümbüllü MA, Antral retansiyon kistinin radyolojik tespiti; Dental volümetrik tomografi ile waters pozisyonunda çekilen paranazal sinüs radyogramın karşılaştırılması. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2011;21:63-7.
 • 12. Mafee M.F. Computed tomography, magnetic resonance, in: J.J. Ballenger, B.J. Snow (Eds.), Otolaryngol Head Neck Surg. 15th ed. Baltimore; Williams& Wilkins: 1996. p. 715–6.
 • 13. Uysal İÖ, Yüce S, Köşger HH, Müderris S. Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi 2003;11:77–80.
 • 14. Çaylakli F, Yavuz H, Cagici AC, Ozluoglu LN. Endoscopic sinus surgery for maxillary sinus mucoceles. Head Face Med 2006;2:29.
 • 15. Maiorana C, Beretta M, Benigni M, Cicciù M, Stoffella E, Grossi GB. Sinus lift procedure in presence of mucosal cyst: a clinical prospective study. J Implant Adv Clin Dentistry 2012;4:53-60
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Olgu Sunumu
Authors

Orcid: 0000-0002-3717-2098
Author: Nazan KOÇAK

Orcid: 0000-0001-9423-9191
Author: Pelin GÜNERİ

Orcid: 0000-0003-0008-1333
Author: Uğur TEKİN

Dates

Publication Date : July 11, 2018

Bibtex @case report { ataunidfd473341, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {400 - 404}, doi = {10.17567/ataunidfd.473341}, title = {RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Nazan and GÜNERİ, Pelin and TEKİN, Uğur} }
APA KOÇAK, N , GÜNERİ, P , TEKİN, U . (2018). RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 28 (3) , 400-404 . DOI: 10.17567/ataunidfd.473341
MLA KOÇAK, N , GÜNERİ, P , TEKİN, U . "RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 400-404 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/39824/473341>
Chicago KOÇAK, N , GÜNERİ, P , TEKİN, U . "RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 400-404
RIS TY - JOUR T1 - RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU AU - Nazan KOÇAK , Pelin GÜNERİ , Uğur TEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.473341 DO - 10.17567/ataunidfd.473341 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 404 VL - 28 IS - 3 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.473341 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473341 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU %A Nazan KOÇAK , Pelin GÜNERİ , Uğur TEKİN %T RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 28 %N 3 %R doi: 10.17567/ataunidfd.473341 %U 10.17567/ataunidfd.473341
ISNAD KOÇAK, Nazan , GÜNERİ, Pelin , TEKİN, Uğur . "RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 / 3 (July 2018): 400-404 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473341
AMA KOÇAK N , GÜNERİ P , TEKİN U . RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU. Ata Diş Hek Fak Derg. 2018; 28(3): 400-404.
Vancouver KOÇAK N , GÜNERİ P , TEKİN U . RADYOGRAFİK OLARAK ODONTOJENİK TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SİNÜS MUKOSELİ VE SİNÜS LİFTE HAZIRLIK PROSEDÜRÜ: OLGU SUNUMU. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2018; 28(3): 404-400.