Year 2018, Volume 28 , Issue 4, Pages 498 - 503 2018-10-14

HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşegül KURT [1] , Gözde ÇELİK [2]


Amaç: Günümüzde bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) sistemleri ile farklı fiziksel ve optik özelliklere sahip materyaller kullanılmaktadır. Endikasyonlar dikkate alındığında CAD/CAM sistemler ile kullanılan bu materyallerin seçimi hekimi zorlayabilir. Bu çalışmanın amacı farklı içeriklere sahip CAD/CAM hibrit materyallerin fiziksel ve optik özelliklerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: İçerikleri birbirinden farklı 3 CAD/CAM hibrit materyali (Vita Enamic, Vita Suprinity, GC Cerasmart) test edildi. Tüm test edilen materyaller A1 renkli ve yüksek translusensiye sahipti. Her bir CAD/CAM hibrit materyal bloğundan 12x 10x 1 mm ebatlarında toplam 30 adet dikdörtgen örnek hazırlandı (n=10). Yaşlandırma işlemi 5°C ile 55°C, 5000 devir, 30 saniye bekletme süresi ile gerçekleştirildi. Termal döngü işlemi öncesi ve sonrasında yüzey pürüzlülüğü, sertliği ölçüldü. Spektrofotometre kullanılarak renk de- ğişimi ve translusensi parametresi ölçüldü. Örneklerin CIELAB koordinatlarında (L*, a* ve b*) renk değerleri termal döngü öncesi ve sonrasında kaydedildi. Renk değişimi verilerinin analizi için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılırken diğer parametreler için bağımlı örneklem t testi kullanıldı.

Bulgular: Yüzey pürüzlülüğü için her grup kendi için- de değerlendirildiğinde termal döngü öncesi ve sonrası değerleri arasında fark bulunmamıştır (p>0,05). Fakat Cerasmart grubunun termal döngü sonrası yüzey sert- liği değerleri, başlangıç değerlerinden anlamlı derece- de farklı bulunmuştur (p<0,001). Translusensi için her grup kendi içinde değerlendirildiğinde termal döngü öncesi ve sonrası değerleri arasında fark görülmemiştir (p>0,05). Fakat Cerasmart grubu en yüksek renk değişimini göstermiştir (p<0,001).

Sonuçlar: CAD/CAM hibrit materyallerin farklı içerik- lere sahip olması fiziksel ve optik özelliklerini etkileyebilir.

 *   Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD, Edirne.

 ** Mariehallsvagen 16, 16865 Stockholm- İsveç

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: CAD/CAM materyalleri, yüzey pürüzlülüğü, yüzey sertliği, renk değişimi, translusensi

EVALUATION OF PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF HYBRID CAD/CAM MATERIALS

ABSTRACT

 Aim: Different materials are available for the computer-aided design/computer aided manufacturing (CAD/CAM) systems with different physical and optical properties. The selection criteria in relationship with their clinical use could be challenging. This study investigated the effect of the variations in the composition of several CAD/CAM hybrid materials on their physical and optical properties.  

Materials and Methods: Three CAD/CAM materials were tested in the present study: Composite resin material (GC Cerasmart), polymer- infiltrated- feldspa- tic ceramic (Vita Enamic), zirconia reinforced lithium silicate ceramic (Vita Suprinity). All tested materials exhibited color A1 high translucency (HT). Thirty spe- cimens were prepared by cutting blocks into standar- dized pieces of 12x 10x 1 mm (n=10). The specimens were thermocycled for 5000 cycles between 5 0C and 55 0C with a dwell time of 30 seconds and a transfer time of 10 seconds. The surface roughness and Vickers hardness of the specimens were measured before and after thermocycling. The color change and translucency parameter were measured by a dental spectrophotometer. The CIELAB coordinates (L*, a* and b*) of the specimens were recorded before and after thermocycling. Data were analyzed with ANOVA for color change, and paired-sample t test for other parameters. Significance was set at 0.05.Results: The changes in the surface roughness of the specimens were statistically comparable (p>0.05), but Cerasmart showed significant Vickers hardness change (p<0.001) after thermocycling. The Cerasmart showed the highest color change (p<0.001), while the translucency parameter of the all group did not differ significantly after thermocycling (p > 0.05).

Conclusions: The variations in the composition of CAD/CAM hybrid materials may effect on their physical and optical properties.

Keywords: CAD/CAM materials, surface roughness, vickers hardness, color change, translucency

CAD/CAM materyalleri, yüzey pürüzlülüğü, yüzey sertliği, renk değişimi
 • 1. Stawarczyk B, Liebermann A, Eichberger M, Güth JF. Evaluation of mechanical and optical behavior of current esthetic dental restorative CAD/CAM composites. J Mech Behav Biomed Mater 2015; 55: 1-11.
 • 2. Duarte S, Sartori N, Phark JH. Ceramic-Reinforced Polymers: CAD/CAM Hybrid Restorative Materials. Curr Oral Health Rep 2016; 3: 198-202.
 • 3. Teughels W, Van Assche N, Sliepen I, Quirynen M. Effect of material characteristics and or surface topography on biofilm development. Clinical Oral Implants Research 2006; 17: 68-81.
 • 4. Jones CS, Billington RW, Pearson GJ. The in vivo perception of roughness of restorations. British Dent J 2004; 196: 42-5.
 • 5. Mörmann WH, Stawarczyk B, Ender A, Sener B, Attin T, Mehl A. Wear characteristics of current aesthetic dental restorative CAD/CAM materials: two-body wear, gloss retention, roughness and Martens hardness. J Mech Behav Biomed Mater 2013; 20: 113-25.
 • 6.Gutiérrez-Salazar MD, Reyes-Gasga J. Microhardness and chemical composition of human tooth. Materials Research 2003; 6: 367-73.
 • 7. Kelly JR, Benetti P. Ceramic materials in dentistry: historical evolution and current practice. Aust Dent J 2011; 56: 84–96.
 • 8. Koizumi H, Saiki O, Nogawa H, Hiraba H, Okazaki T, Matsumura H. Surface roughness and gloss of current CAD/CAM resin composites before and after toothbrush abrasion. Dent Mater J 2015; 34: 881-7.
 • 9. Lauvahutanon S, Takahashi H, Shiozawa M, Iwasaki N, Asakawa Y, Oki M, Finger WJ, Arksornnukit M. Mechanical properties of composite resin blocks for CAD/CAM. Dent Mater J 2014; 33: 705-10.
 • 10. Liebermann A, Wimmer T, Schmidlin PR, Scherer H, Löffler P, Roos M, Stawarczyk B. Physicomec- hanical characterization of polyetheretherketone and current esthetic dental CAD/CAM polymers after aging in different storage media. J Prosthet Dent 2016; 115: 321-8.
 • 11. Awad D, Stawarczyk B, Liebermann A, Ilie N. Translucency of esthetic dental restorative CAD/CAM materials and composite resins with respect to thickness and surface roughness. J Prosthet Dent 2015; 113: 534-40.
 • 12. Paravina R, Powers J. Esthetic color training in dentistry. 1 ed. St. Louis; CV Mosby: 2004. p. 17-38.
 • 13. Czasch P, Ilie N. In vitro comparison of mechanical properties and degree of cure of bulk fill composites. Clin Oral Investig 2013; 17: 227-35.
 • 14. Ertürk BK, Çömlekoğlu MD, Çömlekoğlu E, Güngör MA. Sabit protetik restorasyonlarda kullanılan güncel tasarım ve üretim yöntemleri. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2015;25: 135-43.
 • 15. Acar O, Yilmaz B, Altintas SH, Chandrasekaran I, Johnston WM. Color stainability of CAD/CAM and nanocomposite resin materials. J Prosthet Dent 2016; 115: 71-5.
 • 16. Della Bona A, Nogueira AD, Pecho OE. Optical properties of CAD-CAM ceramic systems. J Dent 2014; 42: 1202-9.
 • 17. Lee YK, Lim BS, Rhee SH, Yang HC, Powers JM. Color and translucency of A2 shade resin composites after curing, polishing and thermocycling. Oper Dent 2005; 30: 436-42.
 • 18. Mandikos MN, McGivney GP, Davis E, Bush PJ, Carter JM. A comparison of the wear resistance and hardness of indirect composite resins. J Prosthet Dent 2001; 85: 386-95.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0003-2775-3179
Author: Ayşegül KURT

Orcid: 0000-0003-0048-0940
Author: Gözde ÇELİK

Dates

Publication Date : October 14, 2018

Bibtex @research article { ataunidfd473860, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {498 - 503}, doi = {10.17567/ataunidfd.473860}, title = {HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KURT, Ayşegül and ÇELİK, Gözde} }
APA KURT, A , ÇELİK, G . (2018). HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 28 (4) , 498-503 . DOI: 10.17567/ataunidfd.473860
MLA KURT, A , ÇELİK, G . "HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 498-503 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/39896/473860>
Chicago KURT, A , ÇELİK, G . "HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 498-503
RIS TY - JOUR T1 - HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ayşegül KURT , Gözde ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.473860 DO - 10.17567/ataunidfd.473860 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 498 EP - 503 VL - 28 IS - 4 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.473860 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473860 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ayşegül KURT , Gözde ÇELİK %T HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 28 %N 4 %R doi: 10.17567/ataunidfd.473860 %U 10.17567/ataunidfd.473860
ISNAD KURT, Ayşegül , ÇELİK, Gözde . "HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 / 4 (October 2018): 498-503 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473860
AMA KURT A , ÇELİK G . HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ata Diş Hek Fak Derg. 2018; 28(4): 498-503.
Vancouver KURT A , ÇELİK G . HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2018; 28(4): 503-498.