Year 2019, Volume 29 , Issue 3, Pages 368 - 372 2019-07-16

ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Derya CEYHAN [1] , Canan AKDİK [2] , Zuhal KIRZIOĞLU [3]Amaç: Bu çalışmada; odontoma tanısı almış hastaların klinik ve radyolojik özelliklerini, uygulanan tedavileri, bu tedavilerin prognozunu sunmak ve klinisyenlere yol göstermek amaçlandı.


Gereç ve Yöntem: Kliniğimize 2003-2018 yılları arasında başvurup odontoma veya odontoma ile ilişkilendirilen sürme problemleri, maloklüzyonlar, sürnümerer dişler gibi problemleri bulunan 1040 hastaya ait kayıtlar tarandı. Kayıtları tam, radyografileri standart olan ve odontoma tanısı doğrulanan 36 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların kayıtlarından; sosyo-demografik bilgileri, medikal durumları, diş hekimine başvurma nedenleri, uygulanan tedaviler ve tedavilerin prognozu elde edilerek hazırlanan formlara kaydedildi. Radyografilerden; odontomaların lokalizasyonu, dişlenme üzerindeki etkileri, eşlik eden diğer dişsel anomaliler değerlendirilerek formlara eklendi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.


Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 4-17 yaş aralığındaki 24’ü kadın, 12’si erkek olan 36 hastanın 33’ünün sağlıklı olduğu, hastalardan 1’inin travma, 7’sinin diş sürmemesi, 28’inin diş çürüğü şikayetiyle başvurduğu belirlendi. Diş sürme problemi saptanan 20 hastada ve çapraşıklık saptanan 6 hastada, odontoma şüphesi nedeniyle radyografik değerlendirme yapıldığı ve odontoma tespit edildiği görüldü. Hastaların 22’sinde görülen kompound odontomaların %48’inin üst çene kesici dişler bölgesinde, 14’ünde görülen kompleks odontomaların %31’inin üst çene kesici dişler ve %31’inin de alt çene azı dişler bölgesinde bulunduğu saptandı. En sık ortaya çıkan klinik bulgunun daimi diş sürememesi, radyolojik bulgunun daimi diş germ çeperinde genişleme olduğu görüldü. Odontomaya en sık eşlik eden dişsel anomaliler dens invaginatus ve taurodontizmdi. Hastaların 22’sinde cerrahi tedavi, 10’unda cerrahiyi takiben ortodontik tedavi, 3’ünde yalnızca takip, 1’inde odontomanın daimi dişle birlikte alınmasını takiben protetik tedavi uygulandığı anlaşıldı.


Sonuç: Odontomaların, rutin klinik ve radyolojik incelemeler ile erken yaşlarda teşhis edilerek takip edilmelerinin ve erken karma dişlenme döneminde müdahale edilmesinin uygun olduğu, aksi durumlarda ortodontik veya protetik tedavi ihtiyacı duyulduğu anlaşılmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Çocuk diş hekimliği, odontojenik benign tümörler, odontoma


THE EVALUATION OF ODONTOMAS IN PEDIATRIC PATIENTS:A RETROSPECTIVE-CROSS SECTIONAL STUDY


ABSTRACT


Aim: This study aimed to present clinical/radiological features, performed treatments, prognosis of treatments of patients with odontoma and to guide clinicians.


Material and Methods: Records of 1040 patients who referred to our clinic between 2003-2018 and had odontoma or problems related to odontoma such as eruption problems, malocclusions, surnumerary teeth were reviewed. Thirty-six patients whose records were complete, radiographs were standardized and odontoma diagnosis was confirmed were included. Socio-demographic information, medical conditions, reasons for referral to clinic, performed treatments, prognosis of treatments were recorded to prepared forms. Localization of odontomas, effects on dentition, other dental anomalies were examined on radiographs and added to forms. Data were analyzed statistically.


Results: Of 36 patients aged 4-17 years, 24 were females and 12 were males, and 33 were healthy. Reasons for referral to clinic were trauma, eruption problem, and caries in 1, 7, and 28 patients, respectively.  Twenty patients with eruption problem and 6 patients with crowded teeth had been evaluated radiographically due to odontoma suspicion and odontoma had been diagnosed. Forty-eight percent of compound odontomas seen in 22 patients were located in maxillary incisor teeth region, and 31% of complex odontomas seen in 14 patients were located in maxillary incisor teeth region and 31% were located in mandibular molar teeth region. Most common clinical finding was eruption problem, radiological finding was enlargement of permanent tooth germ wall and dental anomalies were dens invaginatus and taurodontism. Surgical treatment in 22 patients, surgical and orthodontic treatment in 10, only follow-up in 3, surgical and prosthodontic treatment in 1 had been performed.


Conclusion: Odontomas should be diagnosed and followed up with routine clinical/radiological examinations at early ages and treated in early mixed dentition period, otherwise orthodontic/prosthodontic treatments are needed.


Keywords: Pediatric dentistry, odontogenic benign tumors, odontoma


Çocuk diş hekimliği, odontojenik benign tümörler
 • 1. Tomizawa M, Otsuka Y, Noda T. Clinical observations of odontomas in Japanese children: 39 cases including one recurrent case. Int J Paediatr Dent 2005;15:37-43.
 • 2. Chaudhary M, Chaudhary SD, Singh A, Chaudhary M. Essentials of pediatric oral pathology. 1st ed. New Delhi; Jaypee Brothers Medical Publishers: 2012. p. 214-15.
 • 3. Philipsen HP, Reichart PA, Praetorius F. Mixed odontogenic tumours and odontomas. Considerations on interrelationship. Review of the literature and presentation of 134 new cases of odontomas. Oral Oncol 1997;33:86-99.
 • 4. Kodali RM, Venkat Suresh B, Ramanjaneya Raju P, Vora SK. An unusual complex odontoma. J Maxillofac Oral Surg 2010;9:314-7.
 • 5. An SY, An CH, Choi KS. Odontoma: a retrospective study of 73 cases. Imaging Sci Dent 2012;42:77-81.
 • 6. Huber KL, Suri L, Taneja P. Eruption disturbances of the maxillary incisors: a literature review. J Clin Pediatr Dent 2008;32:221-30.
 • 7. Hisatomi M, Asaumi JI, Konouchi H, Honda Y, Wakasa T, Kishi K. A case of complex odontoma associated with an impacted lower deciduous second molar and analysis of the 107 odontomas. Oral Dis 2002;8:100-5.
 • 8. Gonzalez-Alva P, Inoue H, Miyazaki Y, Tsuchiya H, Noguchi Y, Kikuchi K, Ide F, Ishihara S, Katayama T, Sakashita H, Kusama K. Podoplanin expression in odontomas: clinico-pathological study and immunohistochemical analysis of 86 cases. J Oral Sci 2011;53:67-75.
 • 9. Yeung KH, Cheung RC, Tsang MM. Compound odontoma associated with an unerupted and dilacerated maxillary primary central incisor in a young patient. Int J Paediatr Dent 2003;13:208-12.
 • 10. Mehra P, Singh H. Complex composite odontoma associated with impacted tooth: a case report. N Y State Dent J 2007;73:38-40.
 • 11. Paolo B, Emanuele Z, Fabio R, Cesare G. Complex and compound odontomas. J Craniofac Surg 2012;23:685-8.
 • 12. Baldawa RS, Khante KC, Kalburge JV, Kasat VO. Orthodontic management of an impacted maxillary incisor due to odontoma. Contemp Clin Dent 2011;2:37-40.
 • 13. Kulkarni VK, Vanka A, Shashikiran ND. Compound odontoma associated with an unerupted rotated and dilacerated maxillary central incisor. Contemp Clin Dent 2011;2:218-21.
 • 14. Pippi R. Odontomas and supernumerary teeth: Is there a common origin? Int J Med Sci. 2014;11:1282-97.
 • 15. Kintarak S, Kumplanont P, Kietthubthew S, Chungpanich S. A nodular mass of the anterior palatal gingiva. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;102:3-6.
 • 16. Raval N, Mehta D, Vachhrajani K, Nimavat A. Erupted odontoma: a case report. J Clin Diagn Res 2014;8:101.
 • 17. Üngör C, Kılıç İ. Kompleks ve Kompaund Odontoma: Vaka Serisi. J Dent Fac Atatürk Uni 2013;7:5-10.
Primary Language tr
Subjects Dentistry, Oral Surgery and Medicine
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-4489-3248
Author: Derya CEYHAN

Orcid: 0000-0002-6824-9246
Author: Canan AKDİK

Orcid: 0000-0002-3726-2392
Author: Zuhal KIRZIOĞLU

Dates

Publication Date : July 16, 2019

Bibtex @research article { ataunidfd519110, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {368 - 372}, doi = {10.17567/ataunidfd.519110}, title = {ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {CEYHAN, Derya and AKDİK, Canan and KIRZIOĞLU, Zuhal} }
APA CEYHAN, D , AKDİK, C , KIRZIOĞLU, Z . (2019). ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 29 (3) , 368-372 . DOI: 10.17567/ataunidfd.519110
MLA CEYHAN, D , AKDİK, C , KIRZIOĞLU, Z . "ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 29 (2019 ): 368-372 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/47796/519110>
Chicago CEYHAN, D , AKDİK, C , KIRZIOĞLU, Z . "ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 29 (2019 ): 368-372
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA AU - Derya CEYHAN , Canan AKDİK , Zuhal KIRZIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.519110 DO - 10.17567/ataunidfd.519110 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 368 EP - 372 VL - 29 IS - 3 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.519110 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.519110 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA %A Derya CEYHAN , Canan AKDİK , Zuhal KIRZIOĞLU %T ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 29 %N 3 %R doi: 10.17567/ataunidfd.519110 %U 10.17567/ataunidfd.519110
ISNAD CEYHAN, Derya , AKDİK, Canan , KIRZIOĞLU, Zuhal . "ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 29 / 3 (July 2019): 368-372 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.519110
AMA CEYHAN D , AKDİK C , KIRZIOĞLU Z . ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. Ata Diş Hek Fak Derg. 2019; 29(3): 368-372.
Vancouver CEYHAN D , AKDİK C , KIRZIOĞLU Z . ÇOCUK HASTALARDA ODONTOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF-KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2019; 29(3): 372-368.