Year 2021, Volume 31 , Issue 1, Pages 94 - 99 2021-01-15

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nuran YANIKOĞLU [1] , Okan KARALAR [2]


Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin HIV ve AIDS hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Diş hekimliği öğrencilerine 10 sorudan oluşan bir anket sunulmuştur. Sorular önceki çalışmaların gözden geçirilmesine dayanarak seçilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi için ANOVA testi yapılmıştır. Sonuçların p <0.05 düzeyinde anlamlı olduğu, klinik öğrencilerinin AIDS konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Bilgi eksikliğinin tüm katılımcılar arasında yüksek olmasına rağmen, klinik öncesi öğrencilerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çoğu öğrencinin HIV / AIDS'in nasıl bulaştığı konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu, bilgi ve kaynak eksikliğinin yanlışlığı tetiklediği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçları 20 yıl önce aynı fakültede yapılmıştır. “HIV ve AIDS için farkındalık oluşturmak ve bilgi seviyesi ölçme” çalışması ile karşılaştırılmış ve 20 yıllık dönemde öğrenciler arasında HIV ve AIDS farkındalığı ve eğitimi konusunda bakış açılarında gelişme veya ilerlemenin olup olmadığı da incelenmiştir. Bu bulgulara göre, özellikle klinik öncesi öğrenciler için HIV / AIDS hastalarına olumlu tutumlar oluşturmak amacıyla diş hekimliği fakültesi gibi sağlık fakültelerinin müfredatlarında etkili eğitim programları yer almalıdır. ANAHTAR KELİMELER: AIDS, Bilgi Düzeyi, Diş Hekimliği Öğrencileri, ABSTRACT In this study, it was aimed to evaluate the knowledge and attitudes of students of Atatürk University Faculty of Dentistry about HIV and AIDS. A questionnaire consisting of 10 questions was presented to dentistry students. The questions were selected based on a review of previous studies. ANOVA test was used for statistical analysis of the data. The results were found to be significant at p<0.05, and clinical students did not have sufficient knowledge about AIDS. Although the lack of knowledge was high among all participants, it was found to be higher in preclinical students. It is concluded that most students have inadequate knowledge about how HIV / AIDS is transmitted, and the lack of knowledge and resources has triggered inaccuracy. The results of the study were conducted 20 years ago in the same faculty. It was compared with the study of raising awareness for HIV and AIDS and measuring knowledge level and it was also examined whether there was progress or improvement in the perspectives of HIV and AIDS awareness and education among students over a 20-year period. According to these findings, effective education programs should be included in the curricula of health faculties such as the faculty of dentistry in order to create positive attitudes towards HIV / AIDS patients, especially for preclinical students. Key Words: AIDS, knowledge level, dental students
AIDS, Bilgi Düzeyi, Diş Hekimliği Öğrencileri
 • 1. http://www.acsap.saglik.gov.tr/std/aids.htm. T.C. Sağlık Bakanlığı. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Genel Müdürlüğü Web Sayfaları. 09.01.2000.
 • 2. http://www.saqlik.qov.tr/. T.C. Sağlık Bakanlığı Web sayfaları. 15.04.2009.
 • 3. Toker SO, Küçükyılmaz Ü. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlik Yüksekokulu Öğrencilerinin Hıv/Aıds Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi Ve Sonrasında Değerlendirilmesi. Ege Tıp Derg 2001; 40:91-7.
 • 4. Soheir AE, Lobna M, Samir M, Mahmoud D. Prevalance of anti-HIV, HbsAg and anti-HCV reactivity in different categories of Egyptian blood donors: Experience of the National Cancer Institute in the last 5 years. J Egypt Natl Canc Inst 2002; 14:217-21.
 • 5. Girard MP, Osmanov S, Assossou OM, Kieny MP. Human immunodeficiency virus (HIV) immunopathogenesis and vaccine development: a review. Vaccine 2011; 29:6191-218.
 • 6. Krahnke H, Namal AY. AIDS'ten böyle korunurum: 300 soru, 300 yanıt. Aids Savaşım Derneği 1992.
 • 7. Psychosocial aspects of HIV and AIDS and the evaluation of preventive stratagis: report on a WHO meeting, Lisbon, 28 May-1 June 1990. World Health Organization. Regional Office for Europe, 1990.
 • 8. Rathus SA, Boughn S. AIDS: What every student needs to know. Harcourt Brace Professional Pub, 1994.
 • 9. Yoder RE, Preston DB, Forti EM. Rural school nurses' attitudes about AIDS and homosexuality. J Sch Health 1997; 67(8):341-7.
 • 10. Tierney AJ. HIV/AIDS-knowledge, attitudes and education of nurses: a review of the research. J Clin Nurs 1995; 4(1):13-21.
 • 11. Rathus SA. Thinking and writing about psychology. Harcourt Brace College Publishers 1993.
 • 12. Burke DS, Brundage JF, Goldenbaum M, Gardner LI, Peterson M, Visintine R, Redfield RR. Human immunodeficiency virus infections in teenagers: Seroprevalence among applicants for US military service. JAMA 1990; 263(15):2074-7.
 • 13. DiClemente RJ, Lanier MM, Horan PF, Lodico M. Comparison of AIDS knowledge, attitudes, and behaviors among incarcerated adolescents and a public school sample in San Francisco. Am J Public Health 1991; 81(5):628-30.
 • 14. Avcıkurt AS. Balikesir üniversitesi öğrencilerinin hıv/aıds hakkindaki bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bil Derg 2014; 3: 79-86.
 • 15. Bayramoğlu Ö, Yarkın F, Köksal F. Diş hekimleri ve öğrencilerinin AIDS hakkındaki bilgi düzeyleri ile tutumlarının incelenmesi. 6. AIDS Kongresi, Kongre kitabı 1–4 Aralık 2003, İstanbul.
 • 16. Yılmaz AB, Yanıkoğlu N, Ceylan G. Atatürk üniversitesi dişhekimliği fakültesi preklinik ve klinik öğrencilerinin hıv virüsü ve aıds ile ilgili bilgi seviyelerinin incelenmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1997; 7: 40-3.
Primary Language tr
Subjects Dentistry, Oral Surgery and Medicine
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-7677-1248
Author: Nuran YANIKOĞLU
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Orcid: 0000-0001-7650-975X
Author: Okan KARALAR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Dates

Publication Date : January 15, 2021

Bibtex @research article { ataunidfd674182, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2021}, volume = {31}, pages = {94 - 99}, doi = {10.17567/ataunidfd.674182}, title = {ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Yanıkoğlu, Nuran and Karalar, Okan} }
APA Yanıkoğlu, N , Karalar, O . (2021). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 94-99 . DOI: 10.17567/ataunidfd.674182
MLA Yanıkoğlu, N , Karalar, O . "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 94-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/60082/674182>
Chicago Yanıkoğlu, N , Karalar, O . "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 94-99
RIS TY - JOUR T1 - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Nuran Yanıkoğlu , Okan Karalar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.674182 DO - 10.17567/ataunidfd.674182 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 99 VL - 31 IS - 1 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.674182 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.674182 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Nuran Yanıkoğlu , Okan Karalar %T ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2021 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 31 %N 1 %R doi: 10.17567/ataunidfd.674182 %U 10.17567/ataunidfd.674182
ISNAD Yanıkoğlu, Nuran , Karalar, Okan . "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 / 1 (January 2021): 94-99 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.674182
AMA Yanıkoğlu N , Karalar O . ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ata Diş Hek Fak Derg. 2021; 31(1): 94-99.
Vancouver Yanıkoğlu N , Karalar O . ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2021; 31(1): 94-99.
IEEE N. Yanıkoğlu and O. Karalar , "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN 20 YILLIK FARKINDALIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 94-99, Jan. 2021, doi:10.17567/ataunidfd.674182