Year 2021, Volume 31 , Issue 1, Pages 77 - 82 2021-01-15

INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD
INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD

Damla TORUL [1] , Mehmet Melih ÖMEZLİ [2] , Mustafa AY [3]


Aim: The purpose of this study was to explore the contribution of the genetics and the environment on the mandibular morphology of the Turkish twins. Materials and Methods: This retrospective study conducted with the archival records of the twins who have applied between 2012 and 2018.Condylar height, ramus height, gonial angle, intercondylar distance and intergonial distance were measured on the panoramic radiographs with computer software. The correlations between the monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) twins, and heritability estimates were evaluated. Results: Moderate to high heritability observed in condylar height, ramus height, intercondylar distance and left gonial angle. Low heritability observed in intergonial distance and right gonial angle. Similar intra-pair correlations were found within the MZ and DZ male and female twin pairs for the measured parameters. However, no significant correlations observed within the DZ opposite sex twins. No significant difference also observed within the MZ male and female twin pairs in terms of the measured parameters except the significant difference in right ramus height of male MZ twins. Conclusion: Horizontal parameters were found to be more susceptible to environmental factors then vertical ones. Gender was found to be caused similar variability in the measured parameters. Beside the results of the present study, it should be considered that the heritability is a concept that related with population rather than an individual, it would not be correct to reach definitive conclusions regarding the prevention of the disruptions, and prognosis of the treatments. Thus, the results should be interpreted cautiously when they are transformed into the clinical applications. Keywords: Heritability, twin study, mandible GENETİK VE ÇEVRENİN MANDİBULAR MORFOLOJİYEKATKISININKLASİKİKİZ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, genetik ve çevrenin, Türk ikizlerinin mandibular morfolojisine katkısını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma 2012 ve 2018 yılları arasında başvuruda bulunan ikizlerin arşiv kayıtları ile yapılmıştır. Panoramik radyografilerde bilgisayar yazılımı ile kondiler yükseklik, ramus yüksekliği, gonial açı, interkondiler mesafe ve intergonial mesafe ölçülmüştür. Monozigotik (MZ) ve dizigotik (DZ) ikizler arasındaki ilişki ve kalıtım derecesi tahminleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Orta ila yüksek derecede kalıtım etkisi kondiler yükseklik, ramus yüksekliği, interkondiler mesafe ve sol gonial açı parametrelerinde gözlendi. İntergonial mesafe ve sağ gonial açıda ise düşük kalıtım etkisi tespit edildi. Ölçülen parametreler için MZ ve DZ erkek ve kadın ikiz çiftlerinde benzer korelasyonlar bulunmakla birlikte, DZ farklı cinsiyetteki ikizler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. MZ erkek ve kadın ikiz çiftlerinde, ölçülen parametreler açısından, erkek MZ ikizlerinin sağ ramus yüksekliğindeki anlamlı fark dışında, anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuçlar: Yatay parametrelerin dikey olanlara göre çevresel faktörlere daha duyarlı olduğu bulunmuştur. Cinsiyetin ölçülen parametrelerde benzer değişkenliğe neden olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarının yanı sıra, kalıtımın bir bireyden çok popülasyonla ilgili bir kavram olduğu, tedavilerin aksamalarının önlenmesi ve prognozu konusunda kesin sonuçlara varmanın doğru olmayacağı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle sonuçlar klinik uygulamalara dönüştürülürken dikkatli yorumlanmalıdır. Anahtar Sözcükler: Kalıtım derecesi, ikiz çalışması, mandibula
Objectives: The purpose of this study was to explore the contribution of the genetics and the environment on the mandibular morphology of the Turkish twins. Materials and Methods: This retrospective study conducted with the archival records of the twins who have applied between 2012 and 2018.Condylar height, ramus height, gonial angle, intercondylar distance and intergonial distance were measured on the panoramic radiographs with computer software. The correlations between the monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) twins, and heritability estimates were evaluated. Results: Moderate to high heritability observed in condylar height, ramus height, intercondylar distance and left gonial angle. Low heritability observed in intergonial distance and right gonial angle. Similar intra-pair correlations were found within the MZ and DZ male and female twin pairs for the measured parameters. However, no significant correlations observed within the DZ opposite sex twins. No significant difference also observed within the MZ male and female twin pairs in terms of the measured parameters except the significant difference in right ramus height of male MZ twins. Conclusion: Horizontal parameters were found to be more susceptible to environmental factors then vertical ones. Gender was found to be caused similar variability in the measured parameters. Beside the results of the present study, it should be considered that the heritability is a concept that related with population rather than an individual, it would not be correct to reach definitive conclusions regarding the prevention of the disruptions, and prognosis of the treatments. Thus, the results should be interpreted cautiously when they are transformed into the clinical applications. Keywords: Heritability, twin study, mandible GENETİK VE ÇEVRENİN MANDİBULAR MORFOLOJİYEKATKISININKLASİKİKİZ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, genetik ve çevrenin, Türk ikizlerinin mandibular morfolojisine katkısını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma 2012 ve 2018 yılları arasında başvuruda bulunan ikizlerin arşiv kayıtları ile yapılmıştır. Panoramik radyografilerde bilgisayar yazılımı ile kondiler yükseklik, ramus yüksekliği, gonial açı, interkondiler mesafe ve intergonial mesafe ölçülmüştür. Monozigotik (MZ) ve dizigotik (DZ) ikizler arasındaki ilişki ve kalıtım derecesi tahminleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Orta ila yüksek derecede kalıtım etkisi kondiler yükseklik, ramus yüksekliği, interkondiler mesafe ve sol gonial açı parametrelerinde gözlendi. İntergonial mesafe ve sağ gonial açıda ise düşük kalıtım etkisi tespit edildi. Ölçülen parametreler için MZ ve DZ erkek ve kadın ikiz çiftlerinde benzer korelasyonlar bulunmakla birlikte, DZ farklı cinsiyetteki ikizler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. MZ erkek ve kadın ikiz çiftlerinde, ölçülen parametreler açısından, erkek MZ ikizlerinin sağ ramus yüksekliğindeki anlamlı fark dışında, anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuçlar: Yatay parametrelerin dikey olanlara göre çevresel faktörlere daha duyarlı olduğu bulunmuştur. Cinsiyetin ölçülen parametrelerde benzer değişkenliğe neden olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarının yanı sıra, kalıtımın bir bireyden çok popülasyonla ilgili bir kavram olduğu, tedavilerin aksamalarının önlenmesi ve prognozu konusunda kesin sonuçlara varmanın doğru olmayacağı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle sonuçlar klinik uygulamalara dönüştürülürken dikkatli yorumlanmalıdır. Anahtar Sözcükler: Kalıtım derecesi, ikiz çalışması, mandibula
 • 1. Sidlauskas M, Salomskiene L, Andriuskeviciute I, et al. Heritability of mandibular cephalometric variables in twins with completed craniofacial growth. Eur J Orthod 2016;38:493-502.
 • 2. Ceylan, İ. Alt Çene Büyümesinin bir göstergesi olarak simfiz ve birinci servikal vertebranin morfolojisinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1995;5:23-30.
 • 3. Kim E, Sung J, Song YM, et al. Heritability of facial skeletal and dental characteristics of monozygotic and dizygotic twins using cephalometric analysis and falconer's method. J Craniofac Surg 2018;29: 274-9.
 • 4. Sidlauskas M, Salomskiene L, Andriuskeviciute I, Sidlauskiene M, Labanauskas Z, Sidlauskas A. Man- dibular morphology in monozygotic twins: a cepha- lometric study. Stomatologija 2014;16:137-43.
 • 5. Lundstrom A. Nature versus nurture in dento-facial variation. Eur J Orthod 1984;6(2):77-91.
 • 6. Peng J, Deng H, Cao C, Ishikawa M. Craniofacial morphology in Chinese female twins: a semi-longitudinal cephalometric study. Eur J Orthod 2005; 27:556-61.
 • 7. Dunn GF, Green LJ, Cunat JJ. Relationships between variation of mandibular morphology and variation of nasopharyngeal airway size in monozygotic twins. Angle Orthod 1973;43:129-35.
 • 8. Nakata M, Yu PL, Davis B, Nance WE. Genetic determinants of cranio-facial morphology: a twin study. Ann Hum Genet 1974;37:431-43.
 • 9. Carels C, Van Cauwenberghe N, Savoye I, et al. A quantitative genetic study of cephalometric variables in twins. Clin Orthod Res 2001;4:130-40.
 • 10. Amini F, Borzabadi-Farahani A. Heritability of dental and skeletal cephalometric variables in monozygous and dizygous Iranian twins. orthodontic waves 2009;68:72-9.
 • 11. Naini FB, Moss JP. Three-dimensional assessment of the relative contribution of genetics and environment to various facial parameters with the twin method. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;126:655-65.
 • 12. Kaprio J, Sarna S, Koskenvuo M, Rantasalo I. The Finnish Twin Registry: formation and compilation, questionnaire study, zygosity determination procedures, and research program. Prog Clin Biol Res 1978;24:179-84.
 • 13. Manfredi C, Martina R, Grossi GB, Giuliani M. Heritability of 39 orthodontic cephalometric parameters on MZ, DZ twins and MN-paired singletons. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 111: 44-51.
 • 14. Lundstrom A, McWilliam JS. A comparison of vertical and horizontal cephalometric variables with regard to heritability. Eur J Orthod 1987;9:104-8.
 • 15. Dudas M, Sassouni V. The hereditary components of mandibular growth, a longitudinal twin study. Angle Orthod 1973;43:314-22.
 • 16. Back K, Ahlqwist M, Hakeberg M, Dahlstrom L. Occurrence of signs of osteoarthritis/arthrosis in the temporomandibular joint on panoramic radiographs in Swedish women. Community Dent Oral Epidemiol 2017;45:478-84.
 • 17. Godavarthi AS, Sajjan MC, Raju AV, Rajeshkumar P, Premalatha A, Chava N. Correlation of condylar guidance determined by panoramic radiographs to one determined by conventional methods. J Int Oral Health 2015;7:123-8.
 • 18. Van Elslande DC, Russett SJ, Major PW, Flores-Mir C. Mandibular asymmetry diagnosis with panoramic imaging. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;134:183-92.
 • 19. Larheim TA, Svanaes DB. Reproducibility of rotational panoramic radiography: mandibular linear dimensions and angles. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1986;90:45-51.
 • 20. Sadat-Khonsari R, Fenske C, Behfar L, Bauss O. Panoramic radiography: effects of head alignment on the vertical dimension of the mandibular ramus and condyle region. Eur J Orthod 2012;34:164-9.
 • 21. Harris EF, Johnson MG. Heritability of craniometric and occlusal variables: a longitudinal sib analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991;99:258-68.
Primary Language en
Subjects Dental
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0003-2323-606X
Author: Damla TORUL
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Orcid: 0000-0002-6606-6593
Author: Mehmet Melih ÖMEZLİ
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Orcid: 0000-0003-3589-1889
Author: Mustafa AY
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Dates

Publication Date : January 15, 2021

Bibtex @research article { ataunidfd814066, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2021}, volume = {31}, pages = {77 - 82}, doi = {10.17567/ataunidfd.814066}, title = {INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD}, key = {cite}, author = {Torul, Damla and Ömezli, Mehmet Melih and Ay, Mustafa} }
APA Torul, D , Ömezli, M , Ay, M . (2021). INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 77-82 . DOI: 10.17567/ataunidfd.814066
MLA Torul, D , Ömezli, M , Ay, M . "INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD" . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 77-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/60082/814066>
Chicago Torul, D , Ömezli, M , Ay, M . "INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 77-82
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD AU - Damla Torul , Mehmet Melih Ömezli , Mustafa Ay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.814066 DO - 10.17567/ataunidfd.814066 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 82 VL - 31 IS - 1 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.814066 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.814066 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD %A Damla Torul , Mehmet Melih Ömezli , Mustafa Ay %T INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD %D 2021 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 31 %N 1 %R doi: 10.17567/ataunidfd.814066 %U 10.17567/ataunidfd.814066
ISNAD Torul, Damla , Ömezli, Mehmet Melih , Ay, Mustafa . "INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 / 1 (January 2021): 77-82 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.814066
AMA Torul D , Ömezli M , Ay M . INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD. Ata Diş Hek Fak Derg. 2021; 31(1): 77-82.
Vancouver Torul D , Ömezli M , Ay M . INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2021; 31(1): 77-82.
IEEE D. Torul , M. Ömezli and M. Ay , "INVESTIGATION OF THE RELATIVE CONTRIBUTION OF GENETICS AND ENVIRONMENT ON MANDIBULAR MORPHOLOGY WITH THE CLASSICAL TWIN METHOD", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 77-82, Jan. 2021, doi:10.17567/ataunidfd.814066