Year 2021, Volume 31 , Issue 1, Pages 65 - 70 2021-01-15

KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA)

Hakan KAMALAK [1] , Elif OK [2] , Ali TAGHIZADEHGHALEHJOUGHI [3]


Amaç: Flow sitometri tekniği süspansiyon halindeki hücrelerin lazer ışığı ile aydınlatılmış olan bir bölmeden geçirilip hücrelerin canlılığının tespit edilmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada rezin içerikli kompozit materyallerin gingival fibroblast hücrelerinde meydana getirdiği hücre canlılık değerlerindeki, apoptotik ve nekrotik değişim oranlarındaki değişimin flow sitometri tekniği ile tespit edilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 6 farklı yeni nesil kompozit materyali (X-tra Fill (Voco-Almanya), G- ænial Posterior(GC Tokyo Japonya), Estelite Sigma Quick(Tokuyama-Japonya) , Grandio (Voco-Almanya), Arabesk (Voco-Almanya) Polofil Supra (Voco-Almanya) kullanıldı. Her materyal için örnek sayısı 12 olarak belirlendi (n=12). Örnekler teflon kalıplar kullanılarak hazırlandı. GFBCs’lerin 72 saat süreyle örneklerle teması sonucu hücrelerde meydana gelen hücre canlılık yüzdeleri, apoptoz ve nekroz yüzdeleri flow sitometre analizleriyle değerlendirildi. Verilerin analizinde, değişkenlerin kontrol grubu ile olan etkileşimlerini tespit etmek için tek yönlü ve iki yönlü varyans analiz (ANOVA) yöntemi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 ve p<0.001 seviyelerinde değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubunda nekroz ve apoptozis oranı sırasıyla % 3.57 ve % 0 olarak bulundu. En düşük hücre canlılık oranları GA ve ES’ de (% 77,94 ve % 78,03) bulundu. Materyal gruplarında GA grubu haricinde diğer gruplarda erken ve geç apaptozis görüldü. Hücrelere uygulanan materyallerin toksik etkisinin farklı olduğu tespit edildi. Sonuç: Tüm gruplarda hücre canlılığında azalma, apoptozis ve nekroz görüldü. Çalışmada kullanılan materyallerin yeni jenerasyon dolgu maddeleri olmasına rağmen hücrelerde toksik etkiye neden olduğu görüldü. Bu materyallerin biyouyumluluğunun geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kompozit, Gingival Fibroblast, Flow Sitometre, Apoptoz, Nekroz Abstract Aim: Flow cytometry technique appears to play an important role in determining the viability of cells by passing through a chamber illuminated by laser light. In this study, it was aimed to determine the change in cell viability values, apoptotic and necrotic change rates caused by resin-containing composite materials in gingival fibroblast cells by flow cytometry technique. Materials and Methods: Six different composite materials were used in the study. (X-tra Fill (Voco-Germany), G- ænial Posterior (GC Tokyo Japan), Estelite Sigma Quick (Tokuyama-Japan), Grandio (Voco-Germany), Arabesque (Voco-Germany) Polofil Supra (Voco-Germany). The number of samples for each material was 12. (n = 12) Samples were prepared using teflon molds. Cell viability percentages, apoptosis and necrosis percentages were evaluated by flow cytometry analysis of cells in contact with GFBCs during 72 hours. In the analysis of the data, one-way and two-way analysis of variance (ANOVA) method was used to determine the interactions of variables with the control group. Statistical significance was assessed at p <0.05 and p <0.001. Results: The rate of necrosis and apoptosis in the control group was 3.57% and 0%, respectively. The lowest cell viability rates were found in GA and ES (77.94% and 78.03%). In groups other than GA group, early and late apoptosis were seen in the material groups. The toxic effect of the materials applied to the cells was different. Conclusion: All groups had decreased cell viability, apoptosis and necrosis. Although the materials used in the study were new generation fillers, they caused toxic effects on the cells. There is a need to improve the biocompatibility of these materials. Keywords: Composite, Gingival Fibroblast, Flow Cytometer, Apoptosis, Necrosis
Kompozit, Gingival Fibroblast, Flow Sitometre, Apoptoz, Nekroz
 • 1. Cramer NB, Stansbury JWBowman CN. Recent advances and developments in composite dental restorative materials. J Dent Res 2011; 904: 402-16.
 • 2. Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer systems. Eur J Oral Sci 1997; 1052: 97-116.
 • 3. Van Landuyt KL, Snauwaert J, De Munck J, et al. Systematic review of the chemical composition of contemporary dental adhesives. Biomaterials 2007; 2826: 3757-85.
 • 4. Ferracane JL. Elution of leachable components from composites. J Oral Rehabil 1994. 214: 441-52.
 • 5. Imazato S, Mccabe JF, Tarumi H, Ehara AEbisu S. Degree of conversion of composites measured by DTA and FTIR. Dent Mater 2001; 172: 178-83.
 • 6. Ausiello P, Cassese A, Miele C, et al. Cytotoxicity of dental resin composites: an in vitro evaluation. J Appl Toxicol 2013; 336: 451-7.
 • 7. Tuncer S,Demİrcİ M. Dental materyallerde biyouyumluluk değerlendirmeleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 20112.
 • 8. Mjör I. Minimum requirements for new dental materials. Journal of oral rehabilitation 2007; 3412: 907-12.
 • 9. De Souza Costa CA, Hebling J, Scheffel DL, et al. Methods to evaluate and strategies to improve the biocompatibility of dental materials and operative techniques. Dent Mater 2014; 307: 769-84.
 • 10. Mallineni SK, Nuvvula S, Matinlinna JP, Yiu CKKing NM. Biocompatibility of various dental materials in contemporary dentistry: a narrative insight. Journal of investigative and clinical dentistry 2013; 41: 9-19.
 • 11. Al-Hiyasat AS,Darmani H. The effects of recasting on the cytotoxicity of base metal alloys. J Prosthet Dent 2005; 932: 158-63.
 • 12. Moller B, Terheyden H, Acil Y, et al. A comparison of biocompatibility and osseointegration of ceramic and titanium implants: an in vivo and in vitro study. Int J Oral Maxillofac Surg 2012; 415: 638-45.
 • 13. Mcginley EL, Moran GPFleming GJ. Biocompatibility effects of indirect exposure of base-metal dental casting alloys to a human-derived three-dimensional oral mucosal model. J Dent 2013; 4111: 1091-100.
 • 14. Güleş Ö,Ülker E. Apoptozun belirlenmesinde kullanılan yöntemler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008; 192: 73-8.
 • 15. Olson RJ, Zettler ERAnderson OK. Discrimination of eukaryotic phytoplankton cell types from light scatter and autofluorescence properties measured by flow cytometry. Cytometry 1989; 105: 636-43.
 • 16. Ferreira LS, Diniz IMA, Maranduba CMS, et al. Short-term evaluation of photobiomodulation therapy on the proliferation and undifferentiated status of dental pulp stem cells. Lasers Med Sci 2019; 34:659-66.
 • 17. Tsukimura N, Yamada M, Aita H, et al. N-acetyl cysteine (NAC)-mediated detoxification and functionalization of poly(methyl methacrylate) bone cement. Biomaterials 2009; 3020: 3378-89.
 • 18. Galler KM, Schweikl H, Hiller K-A, et al. TEGDMA reduces mineralization in dental pulp cells. Journal of Dental Research 2011; 902: 257-62.
 • 19. Hanks CT, Strawn SE, Wataha JCCraig RG. Cytotoxic effects of resin components on cultured mammalian fibroblasts. J Dent Res 1991. 7011; 1450-5.
 • 20. Rajić VB, Želježić D, Ivanišević AM, et al. Cytotoxicity and Genotoxicity of Resin Based Dental Materials in Human Lymphocytes in Vitro. Acta Clin Croat 2018; 572: 278-85.
 • 21. Yalcin M, Ulker M, Ulker ESengun A. Evaluation of cytotoxicity of six different flowable composites with the methyl tetrazolium test method. European Journal of General Dentistry 2013; 23: 292.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-1497-2009
Author: Hakan KAMALAK
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Orcid: 0000-0002-8574-9883
Author: Elif OK
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Orcid: 0000-0002-3506-0324
Author: Ali TAGHIZADEHGHALEHJOUGHI
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Dates

Publication Date : January 15, 2021

Bibtex @research article { ataunidfd821008, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2021}, volume = {31}, pages = {65 - 70}, doi = {10.17567/ataunidfd.821008}, title = {KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA)}, key = {cite}, author = {Kamalak, Hakan and Ok, Elif and Taghızadehghalehjoughı, Ali} }
APA Kamalak, H , Ok, E , Taghızadehghalehjoughı, A . (2021). KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA) . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 65-70 . DOI: 10.17567/ataunidfd.821008
MLA Kamalak, H , Ok, E , Taghızadehghalehjoughı, A . "KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA)" . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 65-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/60082/821008>
Chicago Kamalak, H , Ok, E , Taghızadehghalehjoughı, A . "KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA)". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 65-70
RIS TY - JOUR T1 - KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA) AU - Hakan Kamalak , Elif Ok , Ali Taghızadehghalehjoughı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.821008 DO - 10.17567/ataunidfd.821008 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 70 VL - 31 IS - 1 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.821008 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.821008 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA) %A Hakan Kamalak , Elif Ok , Ali Taghızadehghalehjoughı %T KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA) %D 2021 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 31 %N 1 %R doi: 10.17567/ataunidfd.821008 %U 10.17567/ataunidfd.821008
ISNAD Kamalak, Hakan , Ok, Elif , Taghızadehghalehjoughı, Ali . "KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA)". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 / 1 (January 2021): 65-70 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.821008
AMA Kamalak H , Ok E , Taghızadehghalehjoughı A . KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA). Ata Diş Hek Fak Derg. 2021; 31(1): 65-70.
Vancouver Kamalak H , Ok E , Taghızadehghalehjoughı A . KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2021; 31(1): 65-70.
IEEE H. Kamalak , E. Ok and A. Taghızadehghalehjoughı , "KOMPOZİT MATERYALLERİN GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİSİTESİ (DENEYSEL ARAŞTIRMA)", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 65-70, Jan. 2021, doi:10.17567/ataunidfd.821008