Year 2021, Volume 31 , Issue 1, Pages 83 - 87 2021-01-15

SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ

Mehmet Emre YURTTUTAN [1] , Cahit ÜÇOK [2]


Amaç: Bruksizm; dişlerin kontrolsüz bir şekilde sıkılması veya gıcırdatılması ile karakterize tekrarlayan çiğneme kas aktiviteleridir. Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü grubu antidepresanların (SSRI-AD) bruksizme yol açtığına yönelik raporlar vardır. Bu çalışmanın amacı, SSRI-AD kullanan ve bruksizmi olan hastaların ilaç kesilerek bruksizm tablosunun düzelip düzelmeyeceğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma bruksizm tanısı konulan ve anamnezinde SSRI-AD kullandığı öğrenilen 22 hasta ile yapılmıştır. Çiğneme kaslarına yapılan palpasyonda hissettiği ağrı ve bruksizm şikayetinin yaşam kalitesini ne ölçüde etkilediği vizüel analog skala (VAS) ile ölçülmüştür. Ayrıca medikal sonuç değerlendirme çalışması olan kısa-form 12 (SF-12) anketi uygulanmıştır. Hastanın kullandığı ilaç kesilmiştir ve ilaç kesiminden 6 hafta sonra ölçümler tekrarlanmıştır. İstatistiksel verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum) kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda bağımlı-bağımsız t-testleri ile Wilcoxon ve Mann-Whitney U testleri kullanılmış ve tüm analizlerin sonuçları anlamlılık p<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma; 12 (%54)’si kadın, 10 (%46)’u erkek olmak üzere toplam 22 hasta ile gerçekleştirildi. Hastalarının yaş ortalaması 34,77±7,32 yıl olarak bulundu. İlaç kesimini takiben çiğneme kaslarına yapılan palpasyonda hissedilen ağrıda ve bruksizmin hasta yaşam kalitesinin negatif etkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş görüldü. SF-12 anketinin mental bileşeninde de anlamlı artış görüldü. Erkek ve kadın hastalar arasında ilaç kesimi öncesindeki ve sonrasındaki ölçümlerin tamamında herhangi bir anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Antidepresan ile, özellikle de SSRI-AD’larler ile tedavi edilen hastalara sahip diş hekimlerinin ve psikiyatristlerin, bruksizm olasılığının farkında olmaları gerekmektedir. Bruksizm semptomlarından şikayet eden hastaların ilaç listesi dikkatle gözden geçirilmeli, SSRI-AD kullanıp kullanmadığı değerlendirilmeli ve mümkünse ilaç kullanımı kesilmelidir. Anahtar Kelimeler: Bruksizm, Serotonin Gerialım İnhibitörleri, Antidepresif ajanlar


Treatment of Bruxism Patients who Using Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Abstract

Aim: Bruxism is repetitive chewing muscle activities characterized by uncontrolled tightening or grinding of teeth. There are case reports that selective Serotonin Reuptake Inhibitor group antidepressants (SSRI-AD) cause bruxism. The aim of this study was to investigate whether patients using SSRI-AD with bruxism will be able to treat the bruxism by discontinuing the medication. Material and Methods: A total of 22 patients who were diagnosed with bruxism and take SSRI-AD were included in the study. The visual analog scale was used to determine the degree of pain at the palpation of the masticatory muscles and to what extent the complaint of bruxism affected the quality of life. In addition, short-form 12 (SF-12) questionnaire, which is a medical outcome evaluation study, was applied. The drug was discontinued and the measurements were repeated 6 weeks after discontinuation. In binary comparisons; dependent, independent t-tests, Wilcoxon and Mann-Whitney U tests were used and the results of all analyzes were evaluated as significance p <0.05. Results: There was a statistically significant decrease in pain and bruxism's negative effects on patient's life after palpation to the masticatory muscles following drug discontinuation. There was also a significant increase in the mental component of the SF-12 questionnaire. There was no significant difference between male and female patients before and after drug discontinuation. Conclusion: Dentists and psychiatrists with patients treated with antidepressants, especially SSRI-ADs, need to be aware of the possibility of bruxism. The drug list of patients with bruxism should be carefully reviewed and evaluated for SSRI-AD usage. Keywords: Bruxism, Serotonin Reuptake Inhibitors, Antidepressive Agents

Bruksizm, Serotonin Gerialım İnhibitörleri,, Antidepresif ajanlar
 • 1. Nayak DS. The management of temporomandibular disorder using occlusal splint therapy and bio-behavioral therapy. J Adv Clin Res Insights [Internet] 2016;3:94-100.
 • 2. Alajbeg IZ, Brakus RB, Brakus I. Comparison of amitriptyline with stabilization splint and placebo in chronic TMD patients: a pilot study. Acta stomatologica Croatica 2018;52:114.
 • 3. Guarda-Nardini L, Manfredini D, Salamone M, Salmaso L, Tonello S, Ferronato G. Efficacy of botulinum toxin in treating myofascial pain in bruxers: a controlled placebo pilot study. CRANIO® 2008;26:126-35.
 • 4. McAuliffe P. Types of bruxism. J Ir Dent Assoc 2012;58:138-41.
 • 5. Örsel S. Depresyonda tedavi: Genel ilkeler ve kullanılan antidepresan ilaçlar. Klinik Psikiyatri, Ek 2004;4:17-24.
 • 6. Kern DM, Cepeda MS, Defalco F, Etropolski M. Treatment patterns and sequences of pharmacotherapy for patients diagnosed with depression in the United States: 2014 through 2019. BMC Psychiatry 2020;20:4.
 • 7. Garrett AR, Hawley JS. SSRI-associated bruxism: A systematic review of published case reports. Neurol Clin Pract 2018;8:135-41.
 • 8. Pintado MR, Anderson GC, DeLong R, Douglas WH. Variation in tooth wear in young adults over a two-year period. J Prosthet Dent 1997;77:313-20.
 • 9. Rajan R, Sun YM. Reevaluating antidepressant selection in patients with bruxism and temporomandibular joint disorder. J Psychiatr Pract 2017;23:173-9.
 • 10. Gerber PE, Lynd LD. Selective serotonin-reuptake inhibitor-induced movement disorders. Ann Pharmacother1998;32:692-8.
 • 11. Sabuncuoglu O, Ekinci O, Berkem M. Fluoxetine-induced sleep bruxism in an adolescent treated with buspirone: a case report. Spec Care Dentist 2009;29:215-7.
 • 12. Stahl SM. Mechanism of action of serotonin selective reuptake inhibitors. Serotonin receptors and pathways mediate therapeutic effects and side effects. J Affect Disord 1998;51:215-35.
 • 13. Chen WH, Lu YC, Lui CC, Liu JS. A proposed mechanism for diurnal/nocturnal bruxism: hypersensitivity of presynaptic dopamine receptors in the frontal lobe. J Clin Neurosci 2005;12:161-3.
 • 14. Falisi G, Rastelli C, Panti F, Maglione H, Quezada Arcega R. Psychotropic drugs and bruxism. Expert Opin Drug Saf 2014;13:1319-26.
 • 15. Ellison JM, Stanziani P. SSRI-associated nocturnal bruxism in four patients. J Clin Psychiatry 1993; 54: 432-4.
 • 16. Fitzgerald K, Healy D. Dystonias and dyskinesias of the jaw associated with the use of SSRIs. Human Psychopharmacology: Clin Experiment 1995; 10: 215-9.
 • 17. Milanlioglu A. Paroxetine-induced severe sleep bruxism successfully treated with buspirone. Clinics (Sao Paulo) 2012;67:191-2.
 • 18. Winocur E, Gavish A, Voikovitch M, Emodi-Perlman A, Eli I. Drugs and bruxism: a critical review. J Orofac Pain 2003;17:99-111.
 • 19. Winstead W, Barnett SN. Impact of endoscopic sinus surgery on global health perception: an outcomes study. Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 119:486-91.
 • 20. Seda K, Ünsar S, Özgül E. Kanserli Hastalara bakım verenlerin yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniv Sağlık Bil Derg 11:43-8.
 • 21. Sahin Onat S, Malas FU. Duloxetine-induced sleep bruxism in fibromyalgia successfully treated with amitriptyline. Acta Reumatol Port. 2015;40:391-2.
 • 22. Temel MK. Modern psikososyoklinik gelişmelerin eseri “antidepresan kullanım bozukluğu: Tıp etiğince sorun teşkil eden bir olgu. Anadolu Klin Tıp Bil Derg 24:206-16.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-9796-5738
Author: Mehmet Emre YURTTUTAN
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Orcid: 0000-0003-3566-4731
Author: Cahit ÜÇOK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Dates

Publication Date : January 15, 2021

Bibtex @research article { ataunidfd821912, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2021}, volume = {31}, pages = {83 - 87}, doi = {10.17567/ataunidfd.821912}, title = {SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ}, key = {cite}, author = {Yurttutan, Mehmet Emre and Üçok, Cahit} }
APA Yurttutan, M , Üçok, C . (2021). SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 83-87 . DOI: 10.17567/ataunidfd.821912
MLA Yurttutan, M , Üçok, C . "SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ" . Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 83-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/60082/821912>
Chicago Yurttutan, M , Üçok, C . "SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 (2021 ): 83-87
RIS TY - JOUR T1 - SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ AU - Mehmet Emre Yurttutan , Cahit Üçok Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.821912 DO - 10.17567/ataunidfd.821912 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 87 VL - 31 IS - 1 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.821912 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.821912 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ %A Mehmet Emre Yurttutan , Cahit Üçok %T SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ %D 2021 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 31 %N 1 %R doi: 10.17567/ataunidfd.821912 %U 10.17567/ataunidfd.821912
ISNAD Yurttutan, Mehmet Emre , Üçok, Cahit . "SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31 / 1 (January 2021): 83-87 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.821912
AMA Yurttutan M , Üçok C . SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ. Ata Diş Hek Fak Derg. 2021; 31(1): 83-87.
Vancouver Yurttutan M , Üçok C . SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2021; 31(1): 83-87.
IEEE M. Yurttutan and C. Üçok , "SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ KULLANAN BRUKSİZM HASTALARININ TEDAVİSİ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 83-87, Jan. 2021, doi:10.17567/ataunidfd.821912