PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Rezonansın Yayılma Mesafesinin Sanat Yoluyla İncelenmesi: Disiplinler Arası Geçirgenlik Konulu Eser Çalışması

Year 2018, Volume -, Issue 32, 62 - 72, 30.12.2018

Abstract

ÖZ

 

Günümüzde, insanların kendilerine ait enerji alanını gösteren “rezonans alanı” bilimsel olarak kabul görmektedir. 1993 yılında ‘Institude of Heart-Math’ tarafından, kalp ve duygusal psikoloji ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar esnasında, kalbin yaklaşık 2,5 metre çapında geniş, güçlü bir enerji alanı ile kaplanmış olduğunun açıklanması, kalbimizi kuşatan ve bedenimizin dışına taşan rezonans alanının varlığı kanıtlamıştır. (FRANCKH, 2014: 12-15) “Disiplinler Arası Geçirgenlik” konulu eser çalışması, rezonansın yayılma mesafesini sanat yoluyla gözlemlemek üzere tasarlanmıştır.  Rezonans Kanunu, Skinner Releasing Tekniği ve Intermodal Sanat Terapisi'nin ışığında oluşturulan çalışmada, dans disiplinindeki kök eserin enerji sinyallerinin kapsadığı alan incelenmiştir. Çalışmaya resim, mimari, müzik, öykü dallarından sanatçılar davet edilmiş, konu zincirleme düzende eser üretme yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışma tamamlandığında, kök eserin temel özelliklerinin diğer dallardaki eserlere tek tek geçiş yaptığı görülmüştür. Yapılan değerlendirmelerle, aktarımların gerçekleşmesini sağlayan ortak titreşim ve bütünsel enerji alanının, sanatçının, diğer sanatçılarla etkileşime geçen kendi rezonans alanı tarafından oluşturulduğu anlaşılmıştır. 

ABSTRACT

 

The “resonance field”  which determines the people’s own energy zone is now recognised by the arena of science. During the studies of ‘Institude of Heart-Math’ in 1993, concirning the relationship between the emotional psycology and the heart, it was declared that the heart is surrounded by a strong, 2,5 diameter wide energy field. This statement has proven the existence of the resonance fields of people that are enveloping the hearts and expanding out from the bodies. (FRANCKH, 2014: 12-15) The artwork called “Interdiciplinary Transmissivity” is designed to observe the transmission distance of the resonance through art. The work is formed in the light of Resonace Theory, Skinner Releasing Technique and Intermodal Art Therapy and the areal range of the energy signals of initiative dance GREY is examined. In order to explore the intention, an “artwork creation chain” is formed by inviting 4 artists from painting, literature, music and architecture diciplines. When the creation process came to an end, it was seen that the core elements of the initiative dance performance is transmitted to other artworks on an individual basis. Through researches, it was understood that the common factor that made the transferences possible was the artist’s own resonance field which interacted with all other artists’ fields of their own.

 

References

 • CARMEAN, E.A (1979), Mondrian: The Diamond Compositions, National Gallery of Art, US
 • FRANCKH, Peter (2014), The DNA Field and the Law of Resonance: Creating Reality through Conscious Thought, Destiny Books, Canada
 • KNILL, Paolo J., BARBA, H.N., FUCHS, M. N. ( 1995), Minstrels of Soul, Intermodal Expressive Art Therapy. Palmerston Press, Toronto
 • MARLEAU-PONTY, Maurice (1948), Algılanan Dünya ( Çev.Ömer Aygün), Metis Yayınları, 2005, İstanbul
 • MCNIFF, Shaun ( 1992), Arts as Medicine, Shambhala Publications, Inc., Boston
 • MOORE, T (1992), Care of the Soul, Harper Collins, New York
 • SHELDRAKE, Rupert (2004) The Sense Of Being Stared At: And Other Aspects of the Extended Mind, Arrow Books, London
 • SKINNER J., DAVIS B., DAVIDSON R., WHEELER K., METCALF S. (2008). “Skinner Releasing Technique: Imagery and its Application to Movement Training”, Seattle: Skinner Releasing Institute
 • DEMPSTER, E. (1995) “The Releasing Aesthetic: Joan Skinner Interview”, Writings on Dance 14: 17-26.

Year 2018, Volume -, Issue 32, 62 - 72, 30.12.2018

Abstract

References

 • CARMEAN, E.A (1979), Mondrian: The Diamond Compositions, National Gallery of Art, US
 • FRANCKH, Peter (2014), The DNA Field and the Law of Resonance: Creating Reality through Conscious Thought, Destiny Books, Canada
 • KNILL, Paolo J., BARBA, H.N., FUCHS, M. N. ( 1995), Minstrels of Soul, Intermodal Expressive Art Therapy. Palmerston Press, Toronto
 • MARLEAU-PONTY, Maurice (1948), Algılanan Dünya ( Çev.Ömer Aygün), Metis Yayınları, 2005, İstanbul
 • MCNIFF, Shaun ( 1992), Arts as Medicine, Shambhala Publications, Inc., Boston
 • MOORE, T (1992), Care of the Soul, Harper Collins, New York
 • SHELDRAKE, Rupert (2004) The Sense Of Being Stared At: And Other Aspects of the Extended Mind, Arrow Books, London
 • SKINNER J., DAVIS B., DAVIDSON R., WHEELER K., METCALF S. (2008). “Skinner Releasing Technique: Imagery and its Application to Movement Training”, Seattle: Skinner Releasing Institute
 • DEMPSTER, E. (1995) “The Releasing Aesthetic: Joan Skinner Interview”, Writings on Dance 14: 17-26.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Şebnem YÜKSEL (Primary Author)
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Application Date December 18, 2018
Acceptance Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume -, Issue 32

Cite

APA Yüksel, Ş. (2018). Rezonansın Yayılma Mesafesinin Sanat Yoluyla İncelenmesi: Disiplinler Arası Geçirgenlik Konulu Eser Çalışması . Sanat Dergisi , - (32) , 62-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/41956/499155