Journal Of Fine Arts
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-2938 | e-ISSN 2687-4857 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd


Art Journal is the publication of Atatürk University Faculty of Fine Arts. It is a peer-reviewed journal published twice a year, in March and October. In Art Journal, scientific research papers carried out in different disciplines of fine arts are published.
The manuscripts that are sent to the journal must be original, unpublished and cannot be submitted simultaneously for publication elsewhere. The format of the manuscripts should be designed in accordance with the writing and publication guidelines approved by the Executive of the Editorial Board.
The Editorial Board makes the last decision for the publication of the manuscript and has the right to make alterations, to publish or reject manuscripts. The manuscripts, published or unpublished in the Journal, are not sent back to the authors
Any legal responsibility regarding the content of the published articles belongs to the author. Manuscripts are accepted in Turkish and English. Manuscripts should be sent via DergiPark.
The articles are sent to at least two referees related to the field after technical control for scientific quality. The submitted articles should not have been published elsewhere before. The publication of the unpublished symposium papers is possible, provided that they are informed in the article before they go through editorial process.

Journal Of Fine Arts

ISSN 1302-2938 | e-ISSN 2687-4857 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd
Cover Image


Art Journal is the publication of Atatürk University Faculty of Fine Arts. It is a peer-reviewed journal published twice a year, in March and October. In Art Journal, scientific research papers carried out in different disciplines of fine arts are published.
The manuscripts that are sent to the journal must be original, unpublished and cannot be submitted simultaneously for publication elsewhere. The format of the manuscripts should be designed in accordance with the writing and publication guidelines approved by the Executive of the Editorial Board.
The Editorial Board makes the last decision for the publication of the manuscript and has the right to make alterations, to publish or reject manuscripts. The manuscripts, published or unpublished in the Journal, are not sent back to the authors
Any legal responsibility regarding the content of the published articles belongs to the author. Manuscripts are accepted in Turkish and English. Manuscripts should be sent via DergiPark.
The articles are sent to at least two referees related to the field after technical control for scientific quality. The submitted articles should not have been published elsewhere before. The publication of the unpublished symposium papers is possible, provided that they are informed in the article before they go through editorial process.

Issue 37 - Mar 29, 2021
 1. SALVADOR DALİ’NİN KANAYAN GÜLLERİ
  Pages 1 - 24
  Berna AYDIN
 2. CARLO GOZZİ: COMMEDİA DELL’ARTE’Yİ HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞAN ROMANTİK
  Pages 25 - 51
  İbrahim GÜNGÖR
 3. BİR MANZARA PERFORMANSÇISININ PORTRESİ: NİKHİL CHOPRA
  Pages 52 - 64
  Seniha ÜNAY, Doğan AKBULUT
 4. MAURIZIO CATTELAN’IN ESERLERİNDE İRONİ VE ELEŞTİRİ
  Pages 65 - 83
  Serpil AKDAĞLI
 5. SHAKESPEARE’S MASTERY OF PLOT AND COMEDY IN MUCH ADO ABOUT NOTHING
  Pages 84 - 94
  Sibel İZMİR
 6. YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEN GRAFİK TASARIM PROJE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 95 - 104
  Halime TÜRKKAN
 7. CLASSICAL REVIVAL IN LOCKDOWN: A HYBRID RESPONSE TO SOPHOCLES’ ANTIGONE WITH ANTIGONENOW
  Pages 105 - 114
  Tuğba AYGAN
 8. DORNBURG ATÖLYESİNDEN TATBİKİ’YE SERAMİK
  Pages 115 - 139
  Serap ÜNAL
 9. GÖÇ KAVRAMI VE MODERN RESSAMLARIN ÇALIŞMALARINA YANSIMASI (ÖRNEK OLAY: 20. YÜZYILDA ORTA DOĞU’DAN SEÇİLMİŞ RESSAMLAR )
  Pages 140 - 153
  Aligholi MARDANİ, Ashkan RAHMANI
 10. HİMMET GÜMRAH’IN “SOMA İÇİN” ADLI RESMİNİN SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 154 - 173
  Sevgi KAYALIOĞLU
 11. 19. YÜZYIL FRANSIZ RESİM SANATINDA MANZARA
  Pages 174 - 199
  Burcu PEHLİVAN
 12. BİLİMKURGU FİLM TÜRÜNDE KARAKTER KİMLİKLİKLERİNİN İNŞASINDA BELLEK VE ZAMAN OLGULARININ KULLANIMI: BLADE RUNNER FİLMLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 200 - 214
  Elif ÖRÜM, Özcan DEMİR
 13. ŞEMSE İKONOGRAFİSİ İÇİN BİR ÖNERİ
  Pages 215 - 238
  Sait Alp AKÇAGÜNER
 14. GÜNÜMÜZ SANATINDA DEĞİŞEN GALERİ ORTAMI BAĞLAMINDA MEKAN-DOĞA ETKİLEŞİMİ
  Pages 239 - 261
  Esra ERTUĞRUL TOMSUK, Banu YÜCEL
 15. ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 3838 ENVANTER NUMARALI EL YAZMASI ESERİN KİTAP SANATLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 262 - 276
  Mine DİLBER
 16. THE EFFECT OF A PROPOSED PROGRAM BASED ON FELDMAN'S METHOD OF ART CRITICISM IN ART EDUCATION
  Pages 277 - 295
  Mowafaq ALSAGGAR, Taiesir TUBAISHAT
 17. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: AÇIK HAVADA EĞİTİM
  Pages 296 - 316
  Ceylan SEBİK GÜNDÜZ, Ayşe Dilek KIRATLI
 18. GOYA’NIN KARA RESİMLERİ VE "KÖPEK" ADLI RESMİNİN ANALİZİ
  Pages 317 - 336
  Özlem KAÇMAZ ATEŞ
 19. OSMANLI DÖNEMİ İNSAN FİGÜRLÜ ÇİNİ TASVİRLERİNDE BAŞ SÜSLEMELERİ
  Pages 337 - 358
  Eda DEMİR TOSUNOĞLU, Olcay BORATAV
 20. HAYAO MİYAZAKİ’NİN “RÜZGÂRLI VADİ, KOMŞUM TOTORO, RÜZGÂR YÜKSELİYOR” ANİMELERİNDEKİ PEYZAJ UNSURLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 359 - 374
  Alper SAĞLIK, Merve TEMİZ, Gizem KASNİÇ, Abdullah KELKİT
 21. DİJİTAL SANAT SERGİ KÜRATÖRLÜĞÜNÜN 25 YILI: 1993–2018
  Pages 375 - 382
  Bruce WANDS
Indexes and Platforms