Year 2021, Volume 24 , Issue 1, Pages 117 - 130 2021-03-21

THE EFFECT OF EARLY SKIN TO SKIN CONTACT ON MOTHER AND NEWBORN HEALTH: A SYSTEMATIC REVIEW
ERKEN TEN TENE TEMASIN ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

Ayşe YERLİKAYA [1] , Selda İLDAN ÇALIM [2]


Aim: The aim of this review is to investigate the effects of early skin to skin contact on maternal and infant health.
Methods: The databases of Web of Science and Pubmed from Manisa Celal Bayar University e-library were searched using the search terms skin to skin contact, newborn health, mother health on November 20 to 25, 2018. Research articles which were published in English and were reached in full text in the last five years, A prospective, randomized controlled experimental study was conducted to investigate the effect of early skin to skin contact on maternal and neonatal health for preterm infants and low birth weight infants.
Results: It was found that newborns begin to breastfeeding in less time, hypothermia’ incidence decreased, the newborn adaptation to extrauterine life was easy. When the effect of skin to skin contact on the mother health was examined: it was found shortened third stage of labor, enhanced maternal-baby bonding, reduced the mother’ pain perception, maternal postpartum depressive symptoms, maternal anxiety, and stress
Conclusions: As a result of the studies with high level of evidence, it was found that early skin to skin contact positively affects maternal and neonatal health.

Amaç: Bu derlemenin amacı, erken ten tene temasın anne ve bebek sağlığına etkisini incelemektir.
Yöntem: Manisa Celal Bayar Üniversitesi e-kütüphane veri tabanından Web of Science ve Pubmed 20 Kasım- 25 Kasım 2018 tarihlerinde “skin to skin contact, newborn health, mother health” anahtar kelimeleriyle sistematik olarak taranmıştır. Son beş yıl içinde İngilizce olarak yayınlanan ve tam metin olarak ulaşılan araştırma makaleleri incelenmiştir.
Bulgular: İncelenen araştırmalar, özellikle preterm bebekler ve düşük doğum ağırlıklı bebekler için başlatılan erken ten tene temasın anne ve yenidoğan sağlığı üzerine etkisinin incelendiği prospektif, randomize kontrollü deneysel çalışmalardır. Doğumdan hemen sonra erken ten tene teması başlatılan yenidoğanların daha kısa sürede emmeye başladığı, hipotermi görülme sıklığının azaldığı, yenidoğanın yaşama adaptasyonunun kolaylaştığı bulunmuştur. Ten tene temasın anne sağlığına etkisi incelendiğinde; doğumun üçüncü evresinin kısaldığı, doğum sonu kanama riski ve annelerin ağrı algısını azalttığı, bağlanmanın erken başladığı, maternal anksiyete, stres ve depresyon görülme oranlarını düşürdüğü bulunmuştur.
Sonuç: İncelenen kanıt düzeyi yüksek çalışmaların sonucunda erken ten tene temasın anne ve yenidoğan sağlığını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.
 • 1. Ludington-Hoe SM. Skin-to-Skin Contact: A Comforting Place With Comfort Food. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing. 2015;40(6):359-66.
 • 2. Phillips R. The Sacred Hour: Uninterrupted skin-to-skin contact immediately afterbirth. Newborn&Infant Nursing Reviews. 2013; 13(2):67-72.
 • 3. World Health Organization. “WHO Safe Child birth Checklist implementation guide: improving the quality of facility-based delivery for mother and newborns.” 2015. (Erişim Tarihi: 15 Kasım 2018). Erişim adresi: http://www.who.int/iris/handle/10665/199177.
 • 4. Brimdyr K, Widström AM, Cadwell K, Svensson K, Turner-Maffei C. A realistic evaluation of two training programs on implementing skin-to-skin as a standard of care. The Journal of Perinatal Education 2012;21(3):149–15.
 • 5. Cooijmans KHM, Beijers R, Rovers AC, Weerth C. Effectiveness of skin-to-skin contact versus care-as-usual in mothers and their full-term infants: study protocol for a parallel-group randomized controlled trial. BCM Pediatrics, 2017;17(154):1-16.
 • 6. Koç S, Kaya N. Doğumda Kanguru Bakımının Sağlıklı Yeni Doğanların Fizyolojik Parametrelerine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2017;19(1): 1-13.
 • 7. Kristoffersen L, Støen R, Rygh H, Sognnaes M, Follestad T, Mohn HS, et al. Early skin-to-skin contact or incubator for very preterm infants: study protocol for a randomized controlled trial, Clinical Trials. 2016;17(593):1-9.
 • 8. Marin GMA, Martin LI, Escobar LA, Villalba FE, Blanco RI, Pol TP. Randomized controlled trial of early skin-to-skin contact: effects on the mother and the newborn. Acta Paediatrica 2010; 99(11):1630-4.
 • 9. Moore ER, Anderson G, Bergman N, Dowswell T. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy new born infants, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012. Erişim tarihi: 15 Şubat 2019. (Erişim adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003519.pub3/pdf/stan dard).
 • 10. Mörelius E, Örtenstrand A, Theodorsson E, Frostell A. A randomised trial of continuous skin-to-skin contact after preterm birth and the effects on salivary cortisol, parental stress, depression, and breastfeeding, Early Human Development, 2015;91(1):63-70.
 • 11. Rasaily R, Ganguly KK, Roy M, Vani SN, Kharood N, Kulkarni R, et al. Community based kangaroo mother care for low birth weight babies: A pilot study, The Indian Journal of Medical Research 2017;145(1):51-57.
 • 12. Safari K, Saeed A, Hasan S, Moghaddam L. The effect of mother and newborn early skin-to-skin contact on initiation of breastfeeding, newborn temperature and duration of third stage of labor. International Breastfeeding Journal, 2018;13(32):1-8.
 • 13. Sharma A. Efficacy of early skin-to-skin contact on the rate of exclusive breastfeeding in term neonates: a randomized controlled trial. African Health Sciences. September 2016;16(3):790-7.
 • 14. Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. Yenidoğanın Anne ve Baba ile Bağlanma Süreci. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 2013;22(6):239-45.
 • 15. Bostancı G, İnal S. Bebek Dostu Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Annelerin, Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2015;2(3):260-70.
 • 16. Yeşilçiçek Çalık K. Doğum Eyleminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bölüm 8. Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem (Ed: Yeşilçiçek Çalık K, Coşar Çetin F.). İstanbul Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, 2018;168-9.
 • 17. Eroğlu A, Arslan S. Yenidoğanda Ağrının Algılanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;8(1):52-60.
 • 18. Dereli Yılmaz S. Doğumun İkinci ve Üçüncü Evresi. Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum. Demirgöz Bal M, Dereli Yılmaz S. editör. 1. Baskı, Akademisyen Kitabevi AŞ, Ankara, 2017. p.130.
 • 19. Çetinkaya E, Ertem G. Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):167-75.
 • 20. Güleşen A, Yıldız D. Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi, TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(2):177-82.
 • 21. Höbek Akarsu R, Tuncay B, Yüzer Alsaç S. Anne-bebek bağlanmasında kanıta dayalı uygulamalar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;6(4):275-9.
 • 22. Evcili F, Yurtsal ZB, Abak G, Tali B. Erken doğum sonrası dönemdeki lohusaların anne-bebek bağlanmasına ilişkin görüşleri. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED), 2014;23(4):138-43.
 • 23. Critical Appraisal Skills Programme (CASP). CASP Checklist: https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Systematic-Review-Checklist_2018.pdf. p.1-4
 • 24. Watkins HC, Morgan MC, Nambuya H, Waiswa P, Lawn JE. Observation study showed that the continuity of skin-to-skin contact with low-birth weight infants in Uganda was suboptimal, Acta Paediatrica, 2018;107(9):1541-7.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Systematic Review
Authors

Orcid: 0000-0001-8331-730X
Author: Ayşe YERLİKAYA

Orcid: 0000-0001-8500-4251
Author: Selda İLDAN ÇALIM (Primary Author)
Institution: MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 21, 2021

Vancouver Yerlikaya A , İldan Çalım S . ERKEN TEN TENE TEMASIN ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(1): 117-130.