Year 2021, Volume 24 , Issue 1, Pages 95 - 100 2021-03-21

GERMİNAL MATRİKS KAYNAKLI İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİLERDE TEDAVİ YÖNETİMİ
THE MANAGEMENT OF TREATMENT IN GERMINAL MATRIX ORIGINATING FROM INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGE

Mustafa Kemal ÇOBAN [1]


Amaç: Bu çalışmada Ocak 2016-Mart 2020 tarihleri arasında Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde ameliyat edilen germinal matriks kaynaklı intraventriküler hemorajili 6 hastada uygulanan nöroşirürjikal cerrahi yöntemleri ve sonuçlarının restrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: İlgili kurumda Ocak 2016-Mart 2020 tarihleri arasında germinal matriks kaynaklı intraventriküler hemorajili prematüre altı hastaya operasyon öncesi tanı amaçlı transfontanel ultrasonografi, beyin manyetik rezonans görüntüleme, beyin tomografi tetkikleri yapıldı. Hastalara cerrahi işlem olarak eksternal ventriküler drenaj sistemi, endoskopik üçüncü ventrikülostomi, endoskopik septostomi, ventrikülo-peritoneal şant, transaraknoid ponksiyon uygulandı. Hastalar post operatif 1,3,6. aylarda kontrol beyin tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile takip edildiler.
Bulgular: 26 ve 32 gebelik haftaları arasında doğan altı hastada prematüre ve düşük doğum ağırlığındaydı. Bunlardan üçü erkek , üçü kızdı. Kızlardan sadece biri ikiz eşiydi. Doğum şekli sezaryen olan prematüre hastaların doğum ağırlıkları 900gr ile 1825gr arasında değişmekteydi.
Sonuç: Prematüre düşük doğum ağırlıklı bebeklerde gelişen intraventriküler hemorajilere bağlı oluşan hidrosefalilerde bebek doğum ağırlığı 2000 gr üzerine çıkana kadar eksternal ventriküler drenaj sistemi ile takip edilmesi, zorunlu haller dışında endoskopik üçüncü ventrikülostomi tercih edilmeden uygun zamanlama içerisinde yapılan planlama ile ventriküloperitoneal şant uygulanmasının prognoz açısından daha iyi olacağı düşünülmektedir.
Aim: In this study, it was aimed to investigate retrospectively the neurosurgical surgery methods and their results in 6 patients with intraventricular hemorrhage originating from germinal matrix who were operated in the Brain and Nerve Surgery Clinic between January 2016 and March 2020.
Methods: Between January 2016 and March 2020, six premature patients with intraventricular hemorrhage originating from the germinal matrix were subjected to transfontanel ultrasonography, brain magnetic resonance imaging, and cerebral tomography for pre-operative diagnosis purposes. External ventricular drainage system, endoscopic third ventriculostomy, endoscopic septostomy, ventriculo-peritoneal shunt, transarachnoid puncture were performed as surgical procedures to the patients. The patients were followed up with control brain tomography and magnetic resonance imaging at postoperative 1,3 and 6. months.
Results: Six patients born between 26 and 32 weeks of gestation were premature and low birth weight. Three of them were boys and three were girls. Only one of the girls was a twin. The birth weight of premature patients whose birth type was cesarean section varied between 900gr and 1825gr.
Conclusion: Hydrocephalus due to intraventricular hemorrhages in premature low birth weight babies, it is thought to be better in terms of prognosis following by external ventricular drainage system, ventriculoperitoneal shunt application with planning made in an appropriate timing without preferring endoscopic third ventriculostomy except in mandatory cases until the baby's birth weight exceeds 2000 g.
 • 1. Kim HM, Kim KH. Clinical Experience of Infantile Posthemorrhagic Hydrocephalus Treated with Ventriculo-Peritoneal Shunt. Korean Journal of Neurotrauma 2015; 11(2):106-11.
 • 2. Kadri H, Mawla AA, Kazah J. The incidence, timing, and predisposing factors of germinal matrix and intraventricular hemorrhage (GMH/IVH) in preterm neonates. Childs Nervous System 2006; 22(9):1086-90.
 • 3. Ballabh P. Intraventricular hemorrhage in premature infants: mechanism of disease. Pediatric Research 2010;67(1):1-8.
 • 4. Verhagen EA, Ter Horst HJ, Keating P, Martijn A, Van Braeckel KN, Bos AF. Cerebral oxygenation in preterm infants with germinal matrix-intraventricular hemorrhages. Stroke 2010 41(12):2901-7.
 • 5. Ramenghi LA, Fumagalli M, Groppo M, Consonni D, Gatti L, Bertazzi PA, et al. Germinal matrix hemorrhage: intraventricular hemorrhage in very-low-birth-weight infants: the independent role of inherited thrombophilia. Stroke 2011;42(7):1889-93.
 • 6. Roland EH, Hill A. Germinal matrix-intraventricular hemorrhage in the premature newborn: management and outcome. Neurologic Clinics 2003;21(4):833-51.
 • 7. Reinprecht A, Dietrich W, Berger A, Bavinzski G, Weninger M, Czech T. Posthemorrhagic hydrocephalus in preterm infants: long-term follow-up and shunt-related complications. Childs Nervous System 2001;17(11):663-9.
 • 8. Adams I, Hansen NI,Stoll BJ, Higgins R. Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants with posthemorrhagic hydrocephalus requiring shunt insertion. National Institute of Child Health and Human Development Research Network. Pediatrics. 2008;121(5):1167-77.
 • 9. Brouwer AJ, Groenendaal F, Benders MJ,Vries LS. Early and late complications of germinal matrix-intraventricular haemorrhage in the preterm infant: what is new? Neonatology. 2014;106(4):296-303.
 • 10. Whitelaw A.Intraventricular haemorrhage and posthaemorrhagecic hydrocephalus: pathogenesis prevention and future interventions. Seminars in Neonatology. 2001;6(2):135-46.
 • 11. Bassan H. Intracranial hemorrhage in the preterm infant: understanding it, preventing it. Clinics in Perinatology. 2009;36(4):737-62.
 • 12. Buxton N, Macarthur D, Mallucci C,Punt J, Vloeberghs M. Neuroendoscopic third ventriculostomy in patients less than 1 year old..Pediatric Neurosurgery. 1998;29(2):73-6.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8663-8184
Author: Mustafa Kemal ÇOBAN (Primary Author)
Institution: ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Country: Turkey


Thanks Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Hasan KAHVECİ ve hasta bakımında özverili çalışmalarından dolayı yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine şükranlarımı sunarım.
Dates

Publication Date : March 21, 2021

Vancouver Çoban M . GERMİNAL MATRİKS KAYNAKLI İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİLERDE TEDAVİ YÖNETİMİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(1): 95-100.