BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 28 Issue: 2, 235 - 252, 13.02.2014

Abstract

In a corresponding manner with the increased severity of SME’s on Turkish economy, contribution of SME’s to the socio-economic development of Turkey is also gradually increasing. SMEs had become an important customer segment for the Turkish banking industry. Most of the banks are attempting to offer enterprise banking applications in conjunction with the understanding that being only the finance agent is not enough to increase the share of SME’s for their customer portfolio. One of the tools recently offered by banks in addition to standard banking services to differentiate themselves in competition is SME information portals. In this study, emphasizing the importance of SME information portals in gaining competitive advantage and differentiation is aimed. Besides, determining the information content of an ideal SME information portal and signifying the role of SME information portals on SME’s bank preferences are also aimed. Results of the study indicated that the bank preferences of SME’s are related with non-business issues, trade fair information and investment decisions which take part in information portals.

References

 • Acılar, A. (2007), “Sektörel Farklılığın KOBİ’lerde İnternet Kullanımına Etkisi”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 78 Aralık, ss.343-355
 • Aytar, O. (2012), “KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, 14. Akademik Bilişim Konferansı, 1-3 Şubat, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) (2012), Finansal Piyasalar Raporu, Sayı:28.
 • Brown, J. D. (2000), “What is Construct Validity?, JALT Testing & Evaluation”, SIG Newsletter, 4(2), ss. 8-12.
 • Chou, T. C., Hsu, L. L., Yeh, Y. J. ve Ho, C. T. (2005), “Towards a Framework of the Performance Evaluation of SMEs’ Industry Portals”, Industrial Management and Data Systems, 105(4), ss. 527-544.
 • Çelik, H. (2008), “What Determines Turkish Customers’ Acceptance of Internet Banking?”, International Journal of Bank Marketing, 26(5), ss.353370.
 • Ibbotsan, P. ve Moran, L. (2003), “E-banking and the SME/bank Relationship in Northern Ireland”, International Journal of Bank Marketing, 21(2), ss.94-103.
 • Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Malhotra, N. K. (2010), Marketing Research: An Applied Orientation, Pearson, Prentice Hall, New Jersey.
 • Nakip, M. (2003), Pazarl ama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar , Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Pala, E. ve Kartal, B. (2010), “Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2), ss.43-61.
 • Resm i Gazete (2012), “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 4 Kasım, Sayı: 28457
 • Tan, M. ve Teo, T. S. H. (2000), “Factors Influencing the Adoption of Internet Banking”, Journal of the Association for Information Systems, 1(5). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2013” Sayı: 15881, 28 Kasım 2013 a.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013” Sayı: 13619, 06 Kasım 2013 b.
 • Türköz, P. (2008), “KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Bankaların KOBİ’lere Yaklaşımı: Isparta Alan Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Zeithaml, V. A., Leonard B. ve Parasuraman A. (1996). “The Behavioral Consequences of Service Quality,” Journal of Marketing, 60(2), ss.31–46.

KOBİ’LERİN BANKA TERCİHLERİNDE BİLGİ PORTALLARININ ROLÜ

Year 2014, Volume: 28 Issue: 2, 235 - 252, 13.02.2014

Abstract

Ekonomideki ağırlıklarına paralel olarak ülkemizin sosyoekonomik
gelişmesine katkısı giderek artan KOBİ’ler, günümüzde bankalar
açısından daha fazla önem verilen bir müşteri kitlesi haline gelmişlerdir.
KOBİ’lerin müşterileri içindeki ağırlığını arttırmayı hedefleyen bazı bankalar
ise KOBİ’leri banka müşterisi yapmak için sadece bir finansman aracı olmanın
yeterli olmadığının bilinci ile KOBİ’lere özel işletme bankacılığı uygulamaları
geliştirme yoluna gitmektedir. Günümüzde bankaların rekabette farklılaşmak
için klasikleşmiş bankacılık hizmetlerine ek olarak sundukları yeni önerilerden
biri internetteki bilgi portallarıdır.
Bu çalışmada, yeni bir rekabet avantajı unsuru ve farklılaşma aracı olarak
KOBİ’lere yönelik oluşturulan bilgi portallarının önemine dikkat çekmek, ideal
bir bilgi portalında bulunması yararlı olabilecek içeriği belirlemek ve
KOBİ’lerin banka tercihlerinde bilgi portallarının rolünü ortaya koymak
hedeflenmiştir. Araştırma sonuçları KOBİ’lerin banka tercihine yön veren
faktörlerin, bilgi portallarında yer alan iş dışı konulardaki bilgiler, fuarlar
hakkındaki bilgiler ve yatırım kararları ile ilgili bilgiler olduğunu göstermiştir

References

 • Acılar, A. (2007), “Sektörel Farklılığın KOBİ’lerde İnternet Kullanımına Etkisi”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 78 Aralık, ss.343-355
 • Aytar, O. (2012), “KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, 14. Akademik Bilişim Konferansı, 1-3 Şubat, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) (2012), Finansal Piyasalar Raporu, Sayı:28.
 • Brown, J. D. (2000), “What is Construct Validity?, JALT Testing & Evaluation”, SIG Newsletter, 4(2), ss. 8-12.
 • Chou, T. C., Hsu, L. L., Yeh, Y. J. ve Ho, C. T. (2005), “Towards a Framework of the Performance Evaluation of SMEs’ Industry Portals”, Industrial Management and Data Systems, 105(4), ss. 527-544.
 • Çelik, H. (2008), “What Determines Turkish Customers’ Acceptance of Internet Banking?”, International Journal of Bank Marketing, 26(5), ss.353370.
 • Ibbotsan, P. ve Moran, L. (2003), “E-banking and the SME/bank Relationship in Northern Ireland”, International Journal of Bank Marketing, 21(2), ss.94-103.
 • Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Malhotra, N. K. (2010), Marketing Research: An Applied Orientation, Pearson, Prentice Hall, New Jersey.
 • Nakip, M. (2003), Pazarl ama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar , Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Pala, E. ve Kartal, B. (2010), “Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2), ss.43-61.
 • Resm i Gazete (2012), “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 4 Kasım, Sayı: 28457
 • Tan, M. ve Teo, T. S. H. (2000), “Factors Influencing the Adoption of Internet Banking”, Journal of the Association for Information Systems, 1(5). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2013” Sayı: 15881, 28 Kasım 2013 a.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013” Sayı: 13619, 06 Kasım 2013 b.
 • Türköz, P. (2008), “KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Bankaların KOBİ’lere Yaklaşımı: Isparta Alan Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Zeithaml, V. A., Leonard B. ve Parasuraman A. (1996). “The Behavioral Consequences of Service Quality,” Journal of Marketing, 60(2), ss.31–46.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hilal Özen

Bahar Yaşin

Publication Date February 13, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Özen, H., & Yaşin, B. (2014). KOBİ’LERİN BANKA TERCİHLERİNDE BİLGİ PORTALLARININ ROLÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), 235-252. https://doi.org/10.16951/iibd.94711

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png