Year 2016, Volume 30 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-04-21

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI

Ali Eren Alper [1] , Gürçem Oransay [2]


1980’lerden sonra hızla birbirlerine entegre olan finans piyasaları, uluslararası sermaye hareketlerinin yönünün değişmesine neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler, yabancı yatırımları çekebilmek için, çeşitli uygulamalarla ülkelerini cazip hale getirme rekabeti içindeyken, gelişmiş ekonomiler ise bir yandan sermaye ihraç edip, bir yandan da DYY’yi en çok cezbeden ülkeler olmuşlardır.

Bu çalışmanın amacı; DYY’nin belirleyicilerinin 12 üst orta gelirli ülke grubu ve 22 yüksek gelirli OECD ülke grubu için ayrı ayrı analizinin yapılması ve bu iki gelişmişlik düzeyindeki ülke grubunun DYY belirleyicilerinin arasındaki farklılıkların ortaya konmasıdır.  Bu amaçla çalışmada; 2005-2013 arası yıllık verilerle öncelikle Faktör Analizi (FA) yapılarak elde edilen sonuçlar, panel veri analizi (uygun genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi- FGLS) çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; üst orta gelirli ülkeler grubunda cari denge ve kamu yatırımları birbirini destekler nitelikte olup, DYY üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra DYY üzerinde GSYİH’nin pozitif, finansal gelişmişliğin ise negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yüksek gelirli OECD ülke grubunda ise altyapı sistemleri, cari denge ve inovasyon değişimleri kendi aralarında; enformasyon teknolojileri, inovasyon değişimleri ve kamu yatırımları da kendi aralarında olmak üzere birbirini destekler nitelikte olup DYY üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Ayrıca bu ülke grubunda GSYİH ve nüfus artışının DYY üzerinde pozitif, ücretlerin ise negatif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ali Eren Alper

Author: Gürçem Oransay

Dates

Publication Date : April 21, 2016

Bibtex @ { atauniiibd322096, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Alper, Ali Eren and Oransay, Gürçem} }
APA Alper, A , Oransay, G . (2016). DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 30 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/29907/322096
MLA Alper, A , Oransay, G . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/29907/322096>
Chicago Alper, A , Oransay, G . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI AU - Ali Eren Alper , Gürçem Oransay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI %A Ali Eren Alper , Gürçem Oransay %T DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Alper, Ali Eren , Oransay, Gürçem . "DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 2 (April 2016): 0-0 .
AMA Alper A , Oransay G . DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 30(2): 0-0.
Vancouver Alper A , Oransay G . DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 30(2): 0-0.