Year 2018, Volume 32 , Issue 4, Pages 1171 - 1188 2018-10-05

ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Selma Öner [1] , Cansu Şarkaya İçellioğlu [2]


Bu çalışmanın amacı, Amerikan Merkez Bankası’nın 2008 küresel krizi sonrasında nicel gevşeme programları yoluyla uyguladığı geleneksel olmayan para politikasının, gelişmekte olan ülke tahvil piyasaları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla, ABD 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ile gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına ait 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler analiz edilmiştir. Gelişmekte olan piyasa tahvil faiz oranlarını temsilen Meksika, Peru, Şili, Polonya, Macaristan, Rusya, Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Türkiye’nin 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları kullanılmıştır. Çalışma, 04.01.2010-20.12.2017 dönemine ait işgünü verilerini kapsamaktadır. Ekonometrik analizde Engel-Granger Eş-bütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmış ve değişkenler arası ilişkiler Hata Düzeltme Modeli vasıtasıyla yorumlanmıştır. Analiz neticesinde, Filipinler dışındaki tüm gelişmekte olan ülke ekonomilerine ait 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ile ABD 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranlarının hem uzun hem de kısa dönemde birbirleriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ABD Tahvil Faiz Oranları, Gelişmekte Olan Piyasa Tahvil Faiz Oranları, Finansal Entegrasyon
 • Bhattarai, S., ve Chatterjee, A. (2015), “Effects of US Quantitative Easing on Emerging Market Economies”, Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute Working Papers, No.255.
 • Bowman, D., Londono, J. M., ve Sapriza, H. (2014). “U.S. Unconventional Monetary Policy and Transmission to Emerging Market Economies”, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, No.1109.
 • Brooks, C. (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bulut, E., Demirel, B., ve Akar, N. Ç. (2017). “2008 Krizi Sonrası FED’in Faiz Artırımının Yükselen Piyasa Ekonomilerindeki Portföy Yatırımları Üzerine Etkileri”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(1), 35-58.
 • Chen, Q., Filardo, A., Hei D., ve Zhu, F. (2015). “Financial Crisis, US Unconventional Monetary Policy and International Spillovers”, IMF Working Papers, WP/15/85.
 • Dahlhaus, T., ve Vasishtha, G. (2014). “The Impact of U.S. Monetary Policy Normalization on Capital Flows to Emerging-Market Economies”, Bank of Canada Working Papers, No.2014-53.
 • Gujarati, D. N. (2005). Temel Ekonometri, Çev. Şenesen, Ü., & Şenesen, G. G., 3. baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Hofmann, B., ve Takáts, E. (2015), “International Monetary Spillovers”, BIS Quarterly Review, Eylül, 105-118.
 • Hördahl, P., Sobrun, J., ve Turner, P. (2016). “Low Long-Term Interest Rates as a Global Phenomenon”, BIS Working Papers, No.574.
 • Jaramillo, L., ve Weber, A. (2013). “Global Spillovers into Domestic Bond Markets in Emerging Market Economies”, IMF Working Papers, WP/13/264.
 • Miyajima, K., Mohanty, M., ve Chan, T. (2015). “Emerging Market Local Currency Bonds: Diversification and Stability”, Emerging Markets Review, 22, 126-139.
 • Miyajima, K., Mohanty, M., ve Yetman, J. (2014). “Spillovers of US Unconventional Monetary Policy to Asia: The Role of Long-Term Interest Rates”, BIS Working Papers, No.478.
 • Reuters Veri Dağıtım Servisi, 20 Aralık 2017.
 • Sevüktekin, M., ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Sobrun, J., ve Turner, P. (2015). “Bond Markets and Monetary Policy Dilemmas for The Emerging Markets”, BIS Working Papers, No.508.
 • Tuna, K., Öner, S., ve Öner, H. (2014). “2008 Küresel Kriz Döneminde Türkiye ile Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Krizin Yayılma Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 21-32.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2014). Bülten, Mart 2014, Sayı 33.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2017). Enflasyon Raporu, 2017-IV.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7646-4002
Author: Selma Öner (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cansu Şarkaya İçellioğlu
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd425945, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1171 - 1188}, doi = {}, title = {ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Öner, Selma and Şarkaya İçellioğlu, Cansu} }
APA Öner, S , Şarkaya İçellioğlu, C . (2018). ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 32 (4) , 1171-1188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/39554/425945
MLA Öner, S , Şarkaya İçellioğlu, C . "ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018 ): 1171-1188 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atauniiibd/issue/39554/425945>
Chicago Öner, S , Şarkaya İçellioğlu, C . "ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018 ): 1171-1188
RIS TY - JOUR T1 - ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Selma Öner , Cansu Şarkaya İçellioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1171 EP - 1188 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Selma Öner , Cansu Şarkaya İçellioğlu %T ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD Öner, Selma , Şarkaya İçellioğlu, Cansu . "ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 1171-1188 .
AMA Öner S , Şarkaya İçellioğlu C . ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1171-1188.
Vancouver Öner S , Şarkaya İçellioğlu C . ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1188-1171.