Year 2006, Volume 0 , Issue 13, Pages 261 - 270 2010-12-04

COĞRAFYA EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DERSİN HEDEFLERİNE ULAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ

Nurettin Özgen [1] , Ramazan Özbek [2] , H. Coşkun Çelik [3]


Bilişim çağının hızla geliştiği ve bilginin kısa sürede büyük gelişmeler kaydettiği günümüzde, öğretim etkinliklerinin klasik yöntemlerle sürdürülmesi uygun değildir. Doğanın tasviri ve doğa ile insan arasındaki etkileşimi konu alan Coğrafya dersinin bilgisayar destekli öğretim metoduyla öğretilmesi, modem eğitim anlayışında etkili yansımalar yapacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada Coğrafya dersinde; dersin amaçlarını, içeriğini ve değerlendirme etkinliklerini daha işlevsel bir duruma getiren ve öğretmene yardımcı bir teknik araç olarak bilgisayar destekli eğitim yönteminin, dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. D. Ü., Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim sınıf öğretmenliği programına kayıtlı toplam 70 öğrenci, deney ve kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Oluşturulan bilgisayar yazılımları ile coğrafyaya giriş dersi kapsamındaki "Yeryüzü Şekilleri" ünitesi deney grubunda bilgisayar destekli olarak, kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemi şeklinde işlenmiştir. Kontrol ve deney gruplarına ön test ve son test uygulanmış, sonuçlar betimsel istatistik "t testi" ve yüzdelik ile analiz edilmiştir.
Coğrafya eğitimi, bilgisayar destekli eğitim, modern eğitim
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nurettin Özgen

Author: Ramazan Özbek

Author: H. Coşkun Çelik

Dates

Publication Date : December 4, 2010

APA Özgen, N , Özbek, R , Çelik, H . (2010). COĞRAFYA EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DERSİN HEDEFLERİNE ULAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (13) , 261-270 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2774/37162