PDF BibTex RIS Cite

ÇOCUKLARDA BESLENME BOZUKLUKLARI VE BESLENMENİN OKUL ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Year 2006, Issue: 14, 223 - 239, 04.12.2010

Abstract

Çağımızda günümüz insanının ve toplumlarının en önemli problemlerinden
biriside beslenme biçimleridir. Yetersiz beslenme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
değişik sağlık sorunlarım ortaya çıkarttığı gibi yetersiz beslenme aynı zamanda
çocuğun eğitim ve öğretim alanındaki başarısına da etki etmektedir. Bu çalışmada
beslenme bozuklukları ve beslenme bozukluklannın okul çocuklarının üzerindeki
etkileri ele alınmıştır. Bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum ili, İsmet Paşa
İlköğretim Okulu ve 19 Mayıs İlköğretim Okulunda "Okul Çağı Çocuğunda Beslenme
Durumu"na İlişkin çalışmalar yapıldı. Elde edilen bulgular ışığında bu problemin
çözümlenme biçimleriyle ilgili değerlendirmeler ortaya konulmaya çalışıldı.

Year 2006, Issue: 14, 223 - 239, 04.12.2010

Abstract

Details

Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Rıdvan KÜÇÜKALİ This is me

Publication Date December 4, 2010
Published in Issue Year 2006 Issue: 14

Cite

APA Küçükali, R. (2006). ÇOCUKLARDA BESLENME BOZUKLUKLARI VE BESLENMENİN OKUL ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (14) , 223-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2775/37193