Year 2005, Volume 12 , Issue 28, Pages 351 - 361 2010-02-27

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MARUZ KALDIĞI UYGULAMALARLA İLGİLİ OLARAK RUMELİ İSLAM MUHACİRLERİ CEMİYETİ’NİN BİR TALEBİ

Mehmet OKUR [1]


Çeşitli dinlerin ve dillerin hüküm sürdüğü Balkanlar, dünya ölçeğindeki savaşların ilk kıvılcımının çıktığı bir bölge olagelmiştir. Avrupalı devletler özellikle Avusturya – Macaristan ve Rusya rekabet ve nüfuz alanı mücadelesini Balkanlardaki toplumlar üzerinden sürdürmüşler ve bölge halkını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Büyük devletlerin bu politikaları sonucunda Balkanlarda etnik ve dini yönden sınırları birbirine girmiş devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletler, kendi uluslarını yaratma çabası içersine girdiklerinden sınırları içersindeki azınlıkları bir şekilde asimile etmeye veya ülke dışına çıkarmaya çalışmışlardır. Balkan devletlerinin bu politikalarına maruz kalan toplulukların başında Türkler gelmektedir. Türkler bölgenin asli unsurlarından biri olmasına, özellikle de Bulgaristan’da belli bir dönem çoğunlukta olmasına rağmen Avrupalı devletlerin özellikle de Rusya’nın yönlendirmeleri ile zamanın Bulgar yönetimleri tarafından çeşitli baskılara ve katliamlara uğratılmışlardır. İşte bu baskı ve mezalimlerden kurtulmak için Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türkler, çeşitli cemiyetler kurmuşlardı. Bunlardan birisi de “Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti” idi. Bu cemiyet kendi haklarını aramaktan başka Bulgaristan’da bıraktıkları soydaşlarının maruz kaldığı uygulamalar hakkında gerek Türk kamuoyunu gerekse dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmışlardır.
Primary Language tr; en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet OKUR

Dates

Publication Date : February 27, 2010

APA OKUR, M . (2010). BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MARUZ KALDIĞI UYGULAMALARLA İLGİLİ OLARAK RUMELİ İSLAM MUHACİRLERİ CEMİYETİ’NİN BİR TALEBİ. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 12 (28) , 351-361 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunitaed/issue/2867/39195