Year 2019, Volume 6 , Issue 3, Pages 1830 - 1845 2019-09-30

Сирийская политика Турецкой Республики в ее борьбе с терроризмом
Counter-Terrorism Policy in the Republic of Turkey in Syria
Terörle Mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Politikası

Sedat GÜLLÜK [1]


Терроризм – это явление, которое формируется в национальном или международном масштабе. При национальном терроризме внешние связи не принимаются во внимание: причины, источник и результаты деятельности находятся внутри государства. Целью данного рода терроризма в целом является насаждение страха в обществе. Международный терроризм же, в свою очередь, имеет цель влияния на политику иностранного государства или международной организации и обычно пользуется поддержкой одного или нескольких государств, с помощью которых может осуществлять террористические акты с международными последствиями против одной или более стран. В недавно возникшей сирийской гражданской войне прослеживаются следы международного терроризма. Одной из основных проблем данной войны стало возникновение пустоты в управлении регионом. Этой пустотой воспользовались террористические группировки, которые распространили свое влияние и даже на примере ИГИЛ сделали попытку создать собственное государство. С точки зрения географии и геополитики, основное внимание было уделено Турции и ее югу, Ирану и подерживаемым ею группировкам, России и ее интересам. Данная статья рассматривает методы борьбы с терроризмом, шаги во внешенй политике, которые следует предпринять Турции для искоренения террористических единиц сирийского происхождения, которые угрожают стране, и международная политика по терроризму.                            

Terrorism can be national or international. There is no external connection in national terror. The causes, sources and consequences of terrorism are within the country. In national terror, the aim is often to create social fear. International terrorism, on the other hand, is focused on a political goal to influence the policies of a foreign state or an international organization. International terrorism is often carried out with the support of one or several states and acts of violence against one or more countries. One of the main problems of the civil war in Syria is the emergence of an authority vacuum in the region. In this context, the emergence of the authority gap has seen terrorist organizations as an opportunity and the region has become active and even terrorist organizations like ISID have attempted to establish a state. Geo-strategic and geo when viewed in the plane and south of Turkey, Iran and supported by groups focused on Russia and interests. In general terms this article are ways of coping and Turkey's foreign policy priorities with the termination of the existence of a terrorist is a terrorist effort.

Terör, ulusal ya da uluslararası boyutta oluşan bir durumdur. Ulusal terörde dış bağlantı söz konusu değildir. Terörün sebepleri, kaynağı ve neticeleri ülke içinde bulunmaktadır. Ulusal terörde amaç, genellikle toplumsal korku oluşturmaktır. Uluslararası terör ise yabancı bir devletin ya da uluslararası bir örgütün politikalarını etkilemek üzere siyasi bir hedefe odaklıdır. Uluslararası terör de genellikle birkaç devletin desteği alınarak birden fazla ülkeye karşı uluslararası sonuç doğuran şiddet eylemleri gerçekleştirmektir. Yakın zamanda meydana gelen Suriye iç savaşında uluslararası terörün izleri görülmektedir. Suriye’de yaşanan iç savaşın doğurduğu en temel sorunlardan biri de bölgede otorite boşluğunun meydana gelmesidir. Bu bağlamda ortaya çıkan otorite boşluğunu IŞİD gibi terör örgütleri bir fırsat olarak görmüş bölgede etkin hale gelerek devlet kurma çabasına girmişlerdir. Coğrafi ve jeostratejik düzlemde bakıldığında Türkiye ve güneyi, İran ve desteklediği gruplar ile Rusya ve çıkarları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu makalede terör ile başa çıkma yolları ve Suriye kaynaklı Türkiye’yi tehdit eden terör varlığının sonlandırılması için Türkiye’nin dış politikasında yapılması gerekenler, uluslararası terör politikaları bağlamında ele alınmıştır
  • ŞAHİNLER, D., Dünyada ve Türkiye’de Kara Para Sorunu: Karşi Önlemler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, 2006.
  • ŞEN, Y., ‘’Suriye’de Arap Baharı’’, Yasama Dergisi, sy. 23, (2013): 55-79.
  • ÖKTEM, E., Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, İstanbul: Derin Yayınları, 2007.
  • Terör, Türk Dil Kurumu Elektronik Sözlük, https://sozluk.gov.tr/(10.09.2019). UYAR, T., Terörle
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6113-0456
Author: Sedat GÜLLÜK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Chicago GÜLLÜK, S . "Terörle Mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Politikası". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 6 (2019 ): 1830-1845