Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 5 - 9 2018-04-30

Uzaktan eğitimde sosyal ağlar ve öğreticinin etkinliği

Burak YILMAZSOY [1] , Mehmet KAHRAMAN [2]


Uzaktan eğitimde işbirlikçi yapıda eğitim sürecinin gerçekleştirilmesi, mevcut sınırlılıkları ortadan kaldırmaya yönelik ders sunumlarının yapılması ve etkili eğitim süreci sunulması büyük önem arz etmektedir. Derslerin verimli, etkili öğrenme uygulamalarını içeren, sosyal ağların aktif kullanıldığı, iletişim ve etkileşim unsurlarına yer veren, öğrencilerin derse karşı daha istekli olduğu, işbirlikçi eğitim süreçlerinin planlaması öğrenci başarıları üzerinde etkili olabilecektir. Açık ve uzaktan eğitimde öğrenme ortamlarının tasarımında öğrenen merkezli işbirlikçi ders ortamının oluşturulmasında öğrenenlerin ilgi, ihtiyaç ve görüşleri alınarak hazırlanacak, yüksek görsel materyallerin kullanıldığı, uygulama ve medyaların yer aldığı ders süreçleri etkili ders ortamının oluşmasına katkı sağlayabilecektir. Kaliteli ve etkili eğitim verilebilmesi için öğreticinin alternatif eğitim metotlarını ile ders anlatımını gerçekleştirmesi, öğrenci ilgilisini çekecek ortamı oluşturması ve sosyal ağları uzaktan eğitimde randımanlı kullanması uzaktan eğitimde kalitenin artmasına imkan verebilecektir.

Uzaktan eğitim, öğretici etkinliği, sosyal medya, etkili öğrenme, isteklendirme
  • Yılmazsoy, B. (2018). Eğitsel Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Burak YILMAZSOY (Primary Author)

Author: Mehmet KAHRAMAN

Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Yılmazsoy, B , Kahraman, M . (2018). Uzaktan eğitimde sosyal ağlar ve öğreticinin etkinliği . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 5-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419584