Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 143 - 156 2018-04-30

Internet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesi

Okan AKSU [1]


Bu çalışmanın temel konusu mücadelelerini Internet üzerinde sürdüren Dijital Aktivistlerin Internet Eşitsizliği konusunda görüşlerini tespit etmektir. Bilindiği üzere dünyada bütün kaynakların bölüşümünde bir eşitsizlik yatmaktadır. Bu eşitsizlik aynı zamanda bilgisayar ve Internet teknolojilerine sahip olma, bu teknolojilere erişebilme ve faydalanma boyutunda da kendisini göstermektedir. Literatürde Internet Eşitsizliği olarak bilinen bu olgu sadece küresel alanda değil aynı toplum içerisinde yaşayan bireyleri de etkilemektedir. Toplumsal Hareketlerin de teknoloji ile değişmesi ile birlikte günümüzde Dijital Aktivizm adını alan mücadele ve eylem alanını Internet ortamına taşımış, zaman zaman sokağa da inebilen bir yapı ortaya çıkmıştır. Toplumda veya küresel arenada verilen hak mücadelelerini Internet ortamında sürdüren bu grupların Internet Eşitsizliği konusunda tutumları ve Internete ulaşma imkânı olmayan dezavantajlı bireylere ulaşma stratejileri önem arz etmektedir. Bu çalışma Dijital Aktivistlerin yukarıda belirtilen olgulara yönelik tutumlarını anlamayı amaçlamaktadır.

Internet, Internet Teknolojileri, Internet Eşitsizliği, Dijital Aktivizm, Dezavantajlı Bireyler
  • Aksu, O. (2017). Yeni toplumsal hareketler bağlamında dijital aktivizm: dijital feminizm örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
  • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Castells, M. (2016). İletişim Gücü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
  • Fuchs, C. (2015). Dijital emek ve Karl Marx. Ankara: NotaBene Yayınları. http://mashable.com/2013/08/18/digital-divide/#xRm0IK9Bc5qM Erişim tarihi: 09.02.2015
  • http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/09/03/000160016_20030903145839/Rendered/PDF/266510WP0Scode1tries0losing0Infodev.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2016
  • https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf Erişim Tarihi: 01.01.2015
  • https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/broadband_report_final.pdf Erişim Tarihi: 06.06.2015
  • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler 21. Yüzyıla Giriyor. D. Y. Çetinkaya (Ed.), Toplumsal Hareketler Tarih, Teori ve Deneyim içinde (s. 150 -180). İstanbul: İletişim Yayınları
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Okan AKSU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Aksu, O . (2018). Internet eşitsizliği konusunda dijital aktivistlerin görüşlerinin belirlenmesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 143-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419616