Research Article
BibTex RIS Cite

Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma

Year 2022, Volume: 9 Issue: 1, 1 - 7, 22.05.2022

Abstract

Bu araştırma, Yukarı Ceyhan Nehri Havzası’nda yer alan Sarıgüzel Barajı’nın lotik ve lentik habitatlardaki balık türlerini ve bolluklarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2010-2019 yılları arasında yapılan bu araştırmada, Sarıgüzel Baraj alanında Cyprinidae, Aphaniidae ve Balitoridae familyalarına ait 10 tür (Aphanius mento, Alburnus kotschyi, Capoeta barroisi, Capoeta damascina, Cyprinus carpio, Garra rufa, Luciobarbus pectoralis, Squalius kottlelati, Oxynoemacheilus ceyhanensis, Oxynoemacheilus evreni) tespit edilmiştir. Baraj alanında tespit edilen türlerden O. ceyhanensis ve O. evreni Ceyhan Havzası’na, A. kotschyi ise Seyhan, Ceyhan ve Asi havzalarına özgü endemik türlerdir. Uluslararası koruma statüleri incelendiğinde, Asi ve Ceyhan havzalarında dağılım gösteren S. kottelati IUCN Kırmızı listeye göre “Tehlikeye Yakın Türler (NT)”, C. barroisi “Tehlike Altında (EN)” türlerdir. 2014 yılında inşaası tamamlanarak işletmeye geçen Sarıgüzel Baraj alanında, 2010-2014 yıllarında reofilik türlerden Capoeta damascina ve Garra rufa’nın, 2015-2018 yıllarında ise Alburnus kotschyi’nin ihtiyofaunada baskın olduğu saptanmıştır.

Supporting Institution

-

Thanks

-

References

 • Alp, A., Kara, C., Büyükçapar, H. M., 1998. Sır Baraj Gölü’nde Yaşayan Tatlısu Balıkları Üzerine Faunistik Bir Araştırma. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale.
 • Erk’akan, F., Nalbant, T.T., Özeren, S. C. (2007). Seven New Species of Barbatula, Three New Species of Schistura and a New Species of Seminemacheilus (Ostariophysi: Balitoridae: Nemacheilinae) from Turkey. Journal of Fisheries International, 2 (1): 69-85.
 • Erkakan, F. Özdemir F., 2011. Revision of the Fish Fauna of the Seyhan and Ceyhan River Basins in Turkey. Research Journal of Biological Sciences 6 (1): 1-8.
 • Freyhof J., Özuluğ, M., Kaya, C., Bay-Çelebi E., Turan, D., 2018; Redescription of Alburnus kotschyi Steindachner, 1863, with Comments on Alburnus sellal adanensis Battalgazi, 1944 (Teleostei: Leuciscidae). Zootaxa, 4382 (3): 573-582.
 • Hladik, M., Kubečka, J., Mrkvička, T., Čech, M., Draštik, V., Frouzova, J., Hohausova, E., Matěna, J., Matěnova, V., Kratochvil, M., Peterka, J., Prchalova, M., and Vašek, M. 2008. Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech J. Anim. Sci., 53, (12): 537–547.
 • Kocataş, A., 1994. Ekoloji (Çevre Biyolojisi). Ege Üniversitesi Yayınları
 • Margalef, R. (1958) Information Theory in Ecology. General Systems, 3, 36-71.
 • Özdemir, F., 2013. Türkiye’deki Capoeta (Teleostei: Cyprinidae) Cinsine Ait Tür Ve Alttürlerin Klasik Ve Moleküler Sistematik Yöntemler Kullanılarak Revizyonu (Doktora Tezi).
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J., 2008. Capoeta turani A New Species of Barbel from River Seyhan, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 19, No.4; 289-296.
 • Shannon, C. E. and Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press.
 • Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. Nature, 163, 688.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Ekmekçi, F. G., 2008. Capoeta erhani, A New Species of Cyprinid from Ceyhan River, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 19, No.3; 263-270
 • Turan, D., Yilmaz, B.T., and Kaya, C. 2009. Squalius kottelati, a new cyprinid species (Teleostei: Cyprinidae) from Orontes River Turkey. Zootaxa 2270: 53-62.

A Study on Ichthiofauna and Species Populations of Sarıgüzel Dam (Kahramanmaraş)

Year 2022, Volume: 9 Issue: 1, 1 - 7, 22.05.2022

Abstract

This study is performed with the aim of revealing fish species and abundance in Upper Ceyhan River Basin located Sarıgüzel Dam’s lotic and lentic ecosystems.Research conducted between 2010 and 2019 revealed 10 species (Aphanius mento, Alburnus kotschyi, Capoeta barroisi, Capoeta damascina, Cyprinus carpio, Garra rufa, Luciobarbus pectoralis, Squalius kottlelati, Oxynoemacheilus ceyhanensis, Oxynoemacheilus evreni) from Cyprinidae, Aphaniidae and Balitoridae families are located in Sarıgüzel Dam site. From the inspected species, O. ceyhanensis and O. evreni are endemic species of Ceyhan Basin and A. kotschyi is endemic species of Seyhan, Ceyhan and Asi Basins. With the examination of international protection status, Asi and Ceyhan Basins located S. kottelati is in the scope of “Near Threatened Species (NT)” and C. barroisi is in the scope of “Endangered Species (EN)” in IUCN Red List. In Sarıgüzel Dam Site, which was constructed in 2014 and since then operating, it is appointed that from reofilic species between 2010 and 2014 Capoeta damascina and Garra rufa dominated and between 2015 and 2018 Alburnus kotschyi dominated in ichthyofauna.

References

 • Alp, A., Kara, C., Büyükçapar, H. M., 1998. Sır Baraj Gölü’nde Yaşayan Tatlısu Balıkları Üzerine Faunistik Bir Araştırma. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale.
 • Erk’akan, F., Nalbant, T.T., Özeren, S. C. (2007). Seven New Species of Barbatula, Three New Species of Schistura and a New Species of Seminemacheilus (Ostariophysi: Balitoridae: Nemacheilinae) from Turkey. Journal of Fisheries International, 2 (1): 69-85.
 • Erkakan, F. Özdemir F., 2011. Revision of the Fish Fauna of the Seyhan and Ceyhan River Basins in Turkey. Research Journal of Biological Sciences 6 (1): 1-8.
 • Freyhof J., Özuluğ, M., Kaya, C., Bay-Çelebi E., Turan, D., 2018; Redescription of Alburnus kotschyi Steindachner, 1863, with Comments on Alburnus sellal adanensis Battalgazi, 1944 (Teleostei: Leuciscidae). Zootaxa, 4382 (3): 573-582.
 • Hladik, M., Kubečka, J., Mrkvička, T., Čech, M., Draštik, V., Frouzova, J., Hohausova, E., Matěna, J., Matěnova, V., Kratochvil, M., Peterka, J., Prchalova, M., and Vašek, M. 2008. Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech J. Anim. Sci., 53, (12): 537–547.
 • Kocataş, A., 1994. Ekoloji (Çevre Biyolojisi). Ege Üniversitesi Yayınları
 • Margalef, R. (1958) Information Theory in Ecology. General Systems, 3, 36-71.
 • Özdemir, F., 2013. Türkiye’deki Capoeta (Teleostei: Cyprinidae) Cinsine Ait Tür Ve Alttürlerin Klasik Ve Moleküler Sistematik Yöntemler Kullanılarak Revizyonu (Doktora Tezi).
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J., 2008. Capoeta turani A New Species of Barbel from River Seyhan, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 19, No.4; 289-296.
 • Shannon, C. E. and Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press.
 • Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. Nature, 163, 688.
 • Turan, D., Kottelat, M. & Ekmekçi, F. G., 2008. Capoeta erhani, A New Species of Cyprinid from Ceyhan River, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 19, No.3; 263-270
 • Turan, D., Yilmaz, B.T., and Kaya, C. 2009. Squalius kottelati, a new cyprinid species (Teleostei: Cyprinidae) from Orontes River Turkey. Zootaxa 2270: 53-62.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Article
Authors

Emre KARATAŞ This is me 0000-0001-7113-9980

Derya AYDOĞDU This is me 0000-0001-7615-6472

Murat ERÖZ 0000-0002-6328-7323

Saniye Cevher ÖZEREN 0000-0002-8509-0548

Project Number -
Early Pub Date May 20, 2022
Publication Date May 22, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA KARATAŞ, E., AYDOĞDU, D., ERÖZ, M., ÖZEREN, S. C. (2022). Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 9(1), 1-7.
AMA KARATAŞ E, AYDOĞDU D, ERÖZ M, ÖZEREN SC. Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. May 2022;9(1):1-7.
Chicago KARATAŞ, Emre, Derya AYDOĞDU, Murat ERÖZ, and Saniye Cevher ÖZEREN. “Sarıgüzel Barajı Ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası Ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 9, no. 1 (May 2022): 1-7.
EndNote KARATAŞ E, AYDOĞDU D, ERÖZ M, ÖZEREN SC (May 1, 2022) Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 9 1 1–7.
IEEE E. KARATAŞ, D. AYDOĞDU, M. ERÖZ, and S. C. ÖZEREN, “Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 1–7, 2022.
ISNAD KARATAŞ, Emre et al. “Sarıgüzel Barajı Ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası Ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 9/1 (May 2022), 1-7.
JAMA KARATAŞ E, AYDOĞDU D, ERÖZ M, ÖZEREN SC. Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2022;9:1–7.
MLA KARATAŞ, Emre et al. “Sarıgüzel Barajı Ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası Ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 1-7.
Vancouver KARATAŞ E, AYDOĞDU D, ERÖZ M, ÖZEREN SC. Sarıgüzel Barajı ve HES (Kahramanmaraş) İhtiyofaunası ve Türlere Ait Populasyonlar Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2022;9(1):1-7.