Year 2014, Volume 47 , Issue 1, Pages 103 - 124 2014-05-01

Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study
Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tazegül DEMİR [1] , Deniz MELANLIOĞLU [2]


The development of "conversation", that one of the basic language skills is aimed in Turkish teaching . In order to develop speaking skills, the student should feel himself qualified and competent on that subject. If the student is worried about the skill he will experience difficulty both in the development of skill and in acting process. So it is thought that there is a necessity of a scale instrument to determine the ” speaking anxieties” of secondary school education student. In this study, all the processes of development of “Speaking Anxiety Scale” ,which is for primary education students, take part. The data of the study has been obtained from 537 students selected randomly from ten secondary school in Yenimahalle district of Ankara. Literature review, item arrangement , content validity( reference of expert opinion), pretesting, and finally validity and reliability verification phases have been practiced in the development process of scale instrument. The data obtained has been analysed with SPSS package. In the study 33 items scale has been revealed. Cronbach alpha coefficient has been set 0.716 as internal consistency for the scale showing five factor structure following the search of factor analysis
Türkçe öğretiminde temel dil becerilerinden biri olan “konuşma”nın geliştirilmesi amaçlanır. Konuşma becerisinin geliştirilebilmesi için kişinin kendisini o konuda yetkin ve yeterli hissetmesi gerekir. Öğrencinin beceri düzeyine yönelik kaygıları varsa hem beceriyi geliştirme noktasında hem de eyleme dönüştürmede sıkıntı yaşayacaktır. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinin “konuşma kaygılarını” belirlemek amacıyla bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış “konuşma kaygısı ölçeği”nin geliştirilme sürecinin bütün aşamalarına yer verilmiştir. Araştırmanın verileri Ankara ili Yenimahalle ilçesinden random yolla on ortaokuldan seçilen 537 öğrenciden elde edilmiştir. Ölçme aracının geliştirilmesinde literatür tarama, madde oluşturma, içerik geçerliği (uzman görüşüne başvurma), ön deneme, son olarak da geçerlik ve güvenirlik hesaplama aşamaları izlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistik hesaplamaları SPSS 15 Paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 33 maddelik bir ölçek ortaya çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda beş faktörlü bir yapı gösteren ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayısı 0,716 olarak tespit edilmiştir
Other ID JA75BB69EM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Tazegül DEMİR
Institution: Kafkas Üniversitesi

Author: Deniz MELANLIOĞLU
Institution: Kırıkkale Üniversitesi

Dates

Publication Date : May 1, 2014

Bibtex @ { auebfd444987, journal = {Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)}, issn = {1301-3718}, eissn = {2458-8342}, address = {auebfd@gmail.com}, publisher = {Ankara University}, year = {2014}, volume = {47}, pages = {103 - 124}, doi = {10.1501/Egifak\_0000001319}, title = {Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Tazegül and Melanlıoğlu, Deniz} }
APA Demi̇r, T , Melanlıoğlu, D . (2014). Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 47 (1) , 103-124 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001319
MLA Demi̇r, T , Melanlıoğlu, D . "Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study" . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 47 (2014 ): 103-124 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auebfd/issue/38378/444987>
Chicago Demi̇r, T , Melanlıoğlu, D . "Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 47 (2014 ): 103-124
RIS TY - JOUR T1 - Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study AU - Tazegül Demi̇r , Deniz Melanlıoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.1501/Egifak_0000001319 DO - 10.1501/Egifak_0000001319 T2 - Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 124 VL - 47 IS - 1 SN - 1301-3718-2458-8342 M3 - doi: 10.1501/Egifak_0000001319 UR - https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001319 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study %A Tazegül Demi̇r , Deniz Melanlıoğlu %T Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study %D 2014 %J Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) %P 1301-3718-2458-8342 %V 47 %N 1 %R doi: 10.1501/Egifak_0000001319 %U 10.1501/Egifak_0000001319
ISNAD Demi̇r, Tazegül , Melanlıoğlu, Deniz . "Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 47 / 1 (May 2014): 103-124 . https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001319
AMA Demi̇r T , Melanlıoğlu D . Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study. AÜEBFD. 2014; 47(1): 103-124.
Vancouver Demi̇r T , Melanlıoğlu D . Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2014; 47(1): 103-124.